"کارگاه آموزشی آقایان همسفر - پنجشنبه مورخ 97/06/15"
پنجشنبه 15 شهریور 1397 ساعت 13:42 | نوشته ‌شده به دست همسفر محمدحسین | ( نظرات )

هفتمین جلسه از دور سی و سوم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان همسفر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "هفته ایجنت، اسیستانت و مرزبان "با استادی کمک راهنمای محترم محمود نورانی و نگهبانی آقا مهراد و دبیری آقا امیرحسین در روز پنج شنبه مورخ 97/06/15 رأس ساعت 13 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان همسفر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1397/06/10
شنبه 10 شهریور 1397 ساعت 17:40 | نوشته ‌شده به دست مسافر منصور | ( نظرات )

سیزدهمین جلسه از دوره شصت‌ و هشتم ؛ از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر ، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "چگونه از سایت کنگره استفاده میکنیم،مقاله نویسی" با استادی  " مسافر مجید" و نگهبانی " مسافر بهزاد" و دبیری " مسافر حسین" در روز شنبه مورخ 97/06/10رأس ساعت 17:00آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


"کارگاه آموزشی آقایان همسفر - پنجشنبه مورخ 97/06/08"
پنجشنبه 8 شهریور 1397 ساعت 06:15 | نوشته ‌شده به دست همسفر محمدحسین | ( نظرات )


ششمین جلسه از دور سی و سوم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان همسفر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "چگونه از سایت کنگره 60 استفاده می کنیم، مقاله نویسی "با استادی کمک راهنمای محترم مسافر محسن و نگهبانی آقا مهراد و دبیری آقا امیرحسین در روز پنج شنبه مورخ 97/06/08 رأس ساعت 13 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان همسفر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز دوشنبه 1397/06/05
دوشنبه 5 شهریور 1397 ساعت 18:39 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد رسولی | ( نظرات )

یازدهمین جلسه از دوره شصت و هشتم سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه(قضاوت،جهالت) با استادی "مسافر احسان"و نگهبانی"مسافر احسان"و دبیری"  مسافر حمید در روز دوشنبه مورخ97/06/05رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


گزارش تصویری از لژیون های درمان سیگار دوشنبه1397/06/05
دوشنبه 5 شهریور 1397 ساعت 18:32 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد رسولی | ( نظرات )

روز دوشنبه مورخه1397/06/05راس ساعت 16:00همچون هر هفته ، لژیون های درمان سیگار (ویلیام وایت) در نمایندگی آکادمی برگزار گردید.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون های درمان سیگار(ویلیام وایت)،


گزارش تصویری از لژیون های درمان سیگار شنبه 1397/06/03
شنبه 3 شهریور 1397 ساعت 18:20 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد رسولی | ( نظرات )

روز شنبه مورخه 1397/06/03راس ساعت 16لژیون های درمان سیگار (ویلیام وایت) در نمایندگی آکادمی برگزار گردید.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون های درمان سیگار(ویلیام وایت)،


"کارگاه آموزشی آقایان همسفر - پنجشنبه مورخ 97/06/01"
پنجشنبه 1 شهریور 1397 ساعت 21:40 | نوشته ‌شده به دست همسفر محمدحسین | ( نظرات )


پنجمین جلسه از دور سی و سوم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان همسفر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "قضاوت و جهالت "با استادی کمک راهنمای محترم همسفر الیاس و نگهبانی آقا مهراد و دبیری موقت آقا محمد در روز پنج شنبه مورخ 97/06/01 رأس ساعت 13 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان همسفر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز دوشنبه 1397/05/29
دوشنبه 29 مرداد 1397 ساعت 17:40 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجید | ( نظرات )
یازدهمین جلسه از دوره شصت و هشتم سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه(عدالت ، آیا همه افراد در کنگره با هم برابرند؟) با استادی "مسافر احمد "و نگهبانی"مسافر شهاب"و دبیری"  مسافر مهدی در روز دوشنبه مورخ 1397/05/29رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود

ا
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


گزارش تصویری از لژیون های درمان سیگار دوشنبه1397/05/29
دوشنبه 29 مرداد 1397 ساعت 17:36 | نوشته ‌شده به دست مسافر مجید | ( نظرات )

روز دوشنبه مورخه1397/05/029راس ساعت 16:00همچون هر هفته ، لژیون های درمان سیگار (ویلیام وایت) در نمایندگی آکادمی برگزار گردید.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون های درمان سیگار(ویلیام وایت)،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1397/05/27
شنبه 27 مرداد 1397 ساعت 18:20 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد رسولی | ( نظرات )

یازدهمین جلسه دوره شصت‌ و هشتم ؛ از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر ، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "عدالت، آیا همه افراد در کنگره با هم برابرند؟" با استادی  " کمک راهنمای محترم رضا" و نگهبانی " مسافر بهزاد" و دبیری " مسافر حسین" در روز شنبه مورخ 97/05/27رأس ساعت 17:00آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


گزارش تصویری از لژیون های درمان سیگار شنبه 1397/05/27
شنبه 27 مرداد 1397 ساعت 18:13 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد رسولی | ( نظرات )

روز شنبه مورخه 1397/05/27راس ساعت 16لژیون های درمان سیگار (ویلیام وایت) در نمایندگی آکادمی برگزار گردید.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون های درمان سیگار(ویلیام وایت)،


"کارگاه آموزشی آقایان همسفر - پنجشنبه مورخ 97/05/26"
پنجشنبه 25 مرداد 1397 ساعت 17:42 | نوشته ‌شده به دست همسفر محمد | ( نظرات )

چهارمین جلسه از دور سی و سوم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان همسفر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "عدالت، آیا همه افراد در کنگره با هم برابرند؟ "با استادی کمک راهنمای محترم همسفر محسن و نگهبانی آقا مهراد و دبیری آقا امیرحسین روز پنج شنبه مورخ 97/05/26 رأس ساعت 13 آغاز به کار نمود.


Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان همسفر،


گزارش تصویری از لژیون های درمان سیگار دوشنبه22/05/1397
سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 21:51 | نوشته ‌شده به دست مهران مسافر مهران | ( نظرات )

 

روز دوشنبه مورخه 22/05/1397راس ساعت 16:00همچون هر هفته ، لژیون های درمان سیگار (ویلیام وایت) در نمایندگی آکادمی برگزار گردید.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون های درمان سیگار(ویلیام وایت)،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1397/05/20
شنبه 20 مرداد 1397 ساعت 21:59 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد رسولی | ( نظرات )
دهمین جلسه دوره شصت‌ و هشتم ؛ از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر ، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "وادی سیزدهم و تاثیر آن برمن" با استادی  " مسافر علیرضا" و نگهبانی " مسافر بهزاد" و دبیری " مسافر حسین" در روز شنبه مورخ 97/05/20رأس ساعت 17:00آغاز به کار نمود.


Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: