کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1396/05/5
پنجشنبه 5 مرداد 1396 ساعت 18:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر علی | ( نظرات )


دهمین جلسه از دوره شصت و چهارم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " از سایت کنگره 60 چگونه استفاده کنیم؟ " با استادی کمک راهنمای محترم " آقای بیژن رجایی " و نگهبانیآقای میثم کاووسی "  و دبیریآقای علیرضا اکبرنژاد " در روز پنج‌شنبه مورخ 1396/05/05 رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.در ضمن تولد اولین سال رهایی "مسافر محمد" رهجوی راهنمای محترم آقای "آقای بیژن رجایی" را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم .

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1396/04/22
پنجشنبه 22 تیر 1396 ساعت 17:13 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )هشتمین جلسه از دوره شصت و چهارم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " وادی یازدهم و تاثیر آن روی من  " با استادی کمک راهنمای محترم" آقای محمد احمدی " و نگهبانی " آقای میثم کاووسی "  و دبیری " آقای علیرضا اکبر نژاد " در روز پنج شنبه مورخ 1396/04/22 رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

در ضمن تولد اولین سال رهایی "  آقای حامد ادریسی " رهجوی راهنمای  محترم  آقای " محمد احمدی " را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1396/04/15
پنجشنبه 15 تیر 1396 ساعت 17:12 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )


هفتمین جلسه از دوره شصت و چهارم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " حرمت کنگره 60  " با استادی کمک راهنمای محترم" آقای بیژن رجایی " و نگهبانی " آقای علیرضا اکبر نژاد "  و دبیری " آقای علی فکری " در روز پنج شنبه مورخ 1396/04/15 رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

در ضمن تولد اولین سال رهایی "  آقای سید حسن میرجمالی" رهجوی راهنمای  محترم  آقای " بیژن رجایی " را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1396/04/08
پنجشنبه 8 تیر 1396 ساعت 20:22 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهرسام | ( نظرات )

ششمین جلسه از دوره شصت و چهارم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " شیشه و تخریبهای آن " با استادی " آقای امیر بهرامی " و نگهبانی " آقای میثم کاووسی"  و دبیری " آقای علیرضا اکبر نژاد " در روز پنج شنبه مورخ 1396/04/08 رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1396/04/01
پنجشنبه 1 تیر 1396 ساعت 16:43 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )پنجمین جلسه از دوره شصت و چهارم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " ظرفیت، مسئولیت، قبله گم کردن " با استادی کمک راهنمای محترم " آقای امیر خرمشاهی " و نگهبانی " آقای میثم کاووسی"  و دبیری " آقای علیرضا اکبر نژاد " در روز پنج شنبه مورخ 1396/04/01 رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.

در ضمن تولد اولین سال رهایی "  آقای مجید امیری " رهجوی راهنمای  محترم  آقای " امیر خرمشاهی " را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1396/03/25
پنجشنبه 25 خرداد 1396 ساعت 17:28 | نوشته ‌شده به دست مسافر علی | ( نظرات )چهارمین جلسه از دوره شصت و چهارم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " وادی دهم و تاثیر آن روی من " با استادی  " آقای مسلم یامی " و نگهبانی " آقای میثم کاووسی"  و دبیری " آقای علیرضا اکبر نژاد " در روز پنج شنبه مورخ 1396/03/25رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1396/03/18
پنجشنبه 18 خرداد 1396 ساعت 19:37 | نوشته ‌شده به دست مسافر علی | ( نظرات )

سومین جلسه از دوره شصت و چهارم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " که چی ؟ " با استادی دیده بان محترم " آقای علی خدامی " و نگهبانی " آقای میثم کاووسی"  و دبیری " آقای علیرضا اکبر نژاد " در روز پنج شنبه مورخ 1396/03/18 رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.

در ضمن تولد اولین سال رهایی "  آقای هرمز " رهجوی راهنمای  محترم  آقای " علی خدامی " را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


ششمین روز ماه مبارک رمضان در نمایندگی آکادمی کنگره 60
پنجشنبه 11 خرداد 1396 ساعت 20:50 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهرسام | ( نظرات )

در روز پنج شنبه مورخ 96/03/11 مسافران و اعضای نمایندگی آکادمی کنگره 60 ، پس از برگزاری کارگاه آموزشی و لژیون ها، ششمین روز ماه مبارک رمضان را در کنار یکدیگر افطار نمودند . 
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر، مناسبت ها، اخبار داخلی کنگره60،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1396/03/11
پنجشنبه 11 خرداد 1396 ساعت 16:21 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )دومین جلسه از دوره شصت و چهارم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " سیگار " با استادی کمک راهنمای محترم " آقای همایون سالخورده " و نگهبانی " آقای میثم کاووسی"  و دبیری " آقای علیرضا اکبر نژاد " در روز پنج شنبه مورخ  1396/03/11 رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.

در ضمن تولد اولین سال رهایی "  آقای محسن کریمی " رهجوی کمک راهنمای  محترم  آقای " همایون سالخورده " را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1396/03/04
پنجشنبه 4 خرداد 1396 ساعت 16:41 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )


اولین جلسه از دوره شصت و چهارم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره ، من چه کرده ام؟ " با استادی کمک راهنمای محترم " آقای حامد شمس " و نگهبانی " آقای میثم کاووسی "  و دبیری   " آقای علیرضا اکبر نژاد " در روز پنج شنبه مورخ  1396/03/04 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

در ضمن تولد سومین سال رهایی "  آقای فرشاد مسروری " رهجوی کمک راهنمای  محترم  آقای " حامد شمس " را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1396/02/28
پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396 ساعت 16:38 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )


چهاردهمین جلسه از دوره شصت و سوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " الهام از ماه رمضان " با استادی راهنمای محترم " آقای عباس امیر معافی " و نگهبانی " آقای محمد ملک"  و دبیری   " آقای محمد ملک " در روز پنج شنبه مورخ  1396/02/28 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

در ضمن تولد پنجمین سال رهایی   کمک راهنمای محترم "  آقای احمد جعفری " رهجوی راهنمای  محترم جناب آقای " عباس امیر معافی" را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1396/02/14
پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 ساعت 16:49 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )دوازدهمین جلسه از دوره شصت و سوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " کتاب عبور از منطقه 60 درجه و تصاویر آن " با استادی کمک راهنمای محترم   "  آقای بیژن رجایی" و نگهبانی " آقای محمد ملک"  و دبیری موقت  " آقای علی فکری " در روز پنج شنبه مورخ  1396/02/14 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
در ضمن تولد اولین سال رهایی   آقای "  آقای مجید رضایی " رهجوی کمک راهنمای  محترم جناب آقای "  بیژن رجایی " را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1396/02/07
پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 ساعت 16:35 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )


یازدهمین جلسه از دوره شصت و سوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " هفته راهنما " با استادی کمک راهنمای محترم   "  آقای امیر خرّمشاهی " و نگهبانی " آقای مجید رضایی"  و دبیری  " آقای محمد ملک " در روز پنج شنبه مورخ  1396/02/07 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، مناسبت ها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1396/01/31
پنجشنبه 31 فروردین 1396 ساعت 16:52 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )


دهمین جلسه از دوره شصت و سوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " آداب معاشرت و بی ادبی ، تعادل و بی تعادلی  " با استادی کمک راهنمای محترم   "  آقای احمد جعفری " و نگهبانی " آقای مجید رضایی"  و دبیری  " آقای محمد ملک " در روز پنج شنبه مورخ  1396/01/31 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
در ضمن تولد اولین سال رهایی   آقای "  غلامرضا پنجه باشی " رهجوی کمک راهنمای  محترم جناب آقای "  احمد جعفری " را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic