کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1396/06/18
شنبه 18 شهریور 1396 ساعت 17:48 | نوشته ‌شده به دست مسافر ابراهیم | ( نظرات )

هشتمین جلسه از دوره شصت‌ و پنجم از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " از کجا به کجا " با استادی کمک راهنمای محترم آقای" حامد شمس"  و نگهبانی آقای" حامد ادریسی" و دبیری " آقای علی فکری" در روز شنبه مورخ 96/06/18 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1396/06/11
شنبه 11 شهریور 1396 ساعت 17:15 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد کیانی | ( نظرات )


هفتمین جلسه از دوره شصت‌ و پنجم از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من " با استادی کمک راهنمای محترم " آقای پیمان میر"  و نگهبانی " آقای علی فکریو دبیری موقت " آقای احمد عابدین " در روز شنبه مورخ 96/06/11 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1396/06/04
شنبه 4 شهریور 1396 ساعت 18:12 | نوشته ‌شده به دست مسافر ابراهیم | ( نظرات )

ششمین جلسه از دوره شصت‌ و پنجم از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " قضاوت و جهالت " با استادی آقای" احسان عسگری"  و نگهبانی آقای" حامد ادریسی" و دبیری " آقای علی فکری" در روز شنبه مورخ 96/06/04 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1396/05/28
شنبه 28 مرداد 1396 ساعت 18:02 | نوشته ‌شده به دست مسافر ابراهیم | ( نظرات )

پنجمین جلسه از دوره شصت‌ و پنجم از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه  " سیستم ایکس با استادی آقای علی فکری و نگهبانی آقای حامد ادریسی و دبیری آقای احمد عابدین در روز شنبه مورخ 96/05/28 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1396/05/21
شنبه 21 مرداد 1396 ساعت 17:21 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد کیانی | ( نظرات )


چهارمین جلسه از دوره شصت‌ و پنجم از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه  " عدالت، آیا همه افراد در کنگره با هم برابرند؟ با استادی آقای محمد محبی و نگهبانی آقای حامد ادریسی و دبیری آقای علی فکری در روز شنبه مورخ 96/05/21 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1396/05/07
شنبه 7 مرداد 1396 ساعت 21:57 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد کیانی | ( نظرات )

سومین جلسه از دوره شصت‌ و پنجم از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " از سایت کنگره 60 چگونه استفاده می کنم؟ مقاله نویسیبا استادیکمک راهنمای محترم آقای مهدی پارسا و نگهبانی آقای حامد ادریسی و دبیری آقای علی فکری در روز شنبه مورخ96/05/07 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر، مناسبت ها، اخبار داخلی کنگره60،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1396/04/31
شنبه 31 تیر 1396 ساعت 19:49 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد کیانی | ( نظرات )

دومین جلسه از دوره شصت‌ و پنجم از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " کار، تحصیل، قدرت " با استادی آقای فرزاد هوشنگی و نگهبانی آقای حامد ادریسی و دبیری آقای علی فکری در روز شنبه مورخ 96/04/31رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمودادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1396/04/24
شنبه 24 تیر 1396 ساعت 19:59 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد کیانی | ( نظرات )

اولین جلسه از دوره شصت‌ و پنجم از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " وادی یازدهم و تآثیر آن روی من" با استادی کمک راهنمای محترم آقای مجید کریمی و نگهبانی آقای حامد ادریسی و دبیری آقای علی فکری در روز شنبه مورخ 96/04/24 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمودادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1396/04/17
شنبه 17 تیر 1396 ساعت 16:41 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد کیانی | ( نظرات )


چهاردهمین جلسه از دوره شصت‌ و چهارم از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " حرمت کنگره 60، چرا رابطه مالی و کاری و فامیلی در کنگره ممنوع است " با استادی آقای علی سلیمی و نگهبانی آقای رضا بیرامی و دبیری آقای امیر خونیکی در روز شنبه مورخ 96/04/17 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1396/04/10
شنبه 10 تیر 1396 ساعت 17:05 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهرسام | ( نظرات )


سیزدهمین جلسه از دوره شصت‌وچهارم از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " شیشه و تخریبهای آن " با استادی کمک راهنمای محترم آقای سعید تاری مرادی و نگهبانی آقای رضا بیرامی و دبیری آقای امیر خونیکی در روز شنبه مورخ 96/04/10 رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان همسفر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1396/04/03
شنبه 3 تیر 1396 ساعت 19:06 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهرسام | ( نظرات )

دوازدهمین جلسه از دوره شصت‌وچهارم از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسهظرفیت و مسئولیت، قبله گم کردن"  "با استادی کمک راهنمای محترم آقای هادی پناهی و نگهبانی آقای رضا بیرامی و دبیری آقای امیر خونیکی در روز  شنبه مورخ 96/04/03 رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1396/03/27
شنبه 27 خرداد 1396 ساعت 18:32 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد کیانی | ( نظرات )

یازدهمین جلسه از دوره شصت و چهارم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "وادی دهم و تاثیر آن روی من "با استادی آقای علیرضا رواگر و نگهبانی آقای امیر خونیکی و دبیری موقت آقای حسین برنجی  در روز  شنبه مورخ 96/03/27 رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1396/03/20
شنبه 20 خرداد 1396 ساعت 17:29 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد کیانی | ( نظرات )


دهمین جلسه از دوره شصت و چهارم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " که چی "با استادی آقای سجاد علی اکبری و نگهبانی آقای رضا بیرامی و دبیری آقای امیر خونیکی در روز  شنبه مورخ 96/03/20 رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


هشتمین روز ماه مبارک رمضان در نمایندگی آکادمی کنگره 60
شنبه 13 خرداد 1396 ساعت 21:07 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهرسام | ( نظرات )

در روز شنبه مورخ 96/03/13 مسافران و اعضای نمایندگی آکادمی کنگره 60 ، پس از برگزاری کارگاه آموزشی و لژیونها، هشتمین روز ماه مبارک رمضان را در کنار یکدیگر افطار نمودند . 
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مناسبت ها، اخبار داخلی کنگره60،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic