کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز دوشنبه 1397/02/03
دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 ساعت 18:08 | نوشته ‌شده به دست مهران مسافر مهران | ( نظرات )

نهمین جلسه از دوره شصت و هفتم سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "  جهان بینی 1و2 "با استادی  مسافر مجید" و نگهبانی  "مسافر مهران " و دبیری "  مسافر محمد " در روز دوشنبه مورخ 1397/02/03رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز دوشنبه 27/01/1397
دوشنبه 27 فروردین 1397 ساعت 18:43 | نوشته ‌شده به دست مهران مسافر مهران | ( نظرات )


هشتمین جلسه از دوره شصت و هفتم سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "  وادی هشت و تاثیر آن روی من "با استادی  مسافر مسعود" و نگهبانی  " مسافر مهران " و دبیری مسافر محمد " در روز دوشنبه مورخ 1397/01/27 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1396/12/26
شنبه 26 اسفند 1396 ساعت 18:13 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد رسولی | ( نظرات )

ششمین جلسه دوره شصت‌ و هفتم ؛ از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر ، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "چگونه از تعطیلات استفاده کنیم" با استادی " مسافر رضا"  و نگهبانی " مسافر علی " و دبیری " مسافر محمدرضا " در روز شنبه مورخ 96/12/26رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1396/12/05
شنبه 5 اسفند 1396 ساعت 18:53 | نوشته ‌شده به دست مهران مسافر مهران | ( نظرات )سومین جلسه دوره شصت‌ و هفتم ؛ از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر ، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "درختکاری" با استادی " کمک راهنمای محترم مهدی"  و نگهبانی " مسافر علی " و دبیری " مسافر محمدرضا " در روز شنبه مورخ 96/12/05 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزش آقایان مسافر روز دوشنبه 95/06/15
دوشنبه 15 شهریور 1395 ساعت 18:31 | نوشته ‌شده به دست مسافر سعید | ( نظرات )چهاردهمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "مرزبان،ایجنت و اسیستنت" با استادی "آقای رضا ثالثی"  و نگهبانی "آقای فرزاد هوشنگی" و دبیری "آقای سیامک" در روز دوشنبه مورخ  1395/06/15 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزش آقایان مسافر روز شنبه 95/05/16
شنبه 16 مرداد 1395 ساعت 23:34 | نوشته ‌شده به دست فرزاد پهلوان | ( نظرات )


دهمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه عدالت ، آیا همه افراد در کنگره با هم برابرند؟" با استادی "آقای محسن دارابی" و نگهبانی " آقای فرشاد مسروری" و دبیری " آقای هانی" در روز شنبه مورخ  1395/05/16 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزش آقایان مسافر روز شنبه 95/05/02
شنبه 2 مرداد 1395 ساعت 18:06 | نوشته ‌شده به دست فرزاد پهلوان | ( نظرات )


نهمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " کار ، تحصیل ، قدرت" با استادی " آقای امین مغاری" و نگهبانی " آقای فرشاد مسروری" و دبیری " آقای هانی" در روز شنبه مورخ  1395/05/02 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزش آقایان مسافر روز شنبه 95/03/15
شنبه 15 خرداد 1395 ساعت 17:47 | نوشته ‌شده به دست مسافر علیرضا نامداری | ( نظرات )دومین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "الهام از رمضان" با استادی " آقای محمد رضا مطهری" و نگهبانی " آقای فرشاد مسروری" و دبیری  " آقای هانی " در روز شنبه مورخ  1395/03/15 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزش آقایان مسافر روز شنبه 95/3/1
شنبه 1 خرداد 1395 ساعت 20:03 | نوشته ‌شده به دست مسافر علیرضا نامداری | ( نظرات )چهاردهمین جلسه از دوره شصتم سری کارگاههای آموزشی کنگره60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "که چی" با استادی " آقای حامد عظیمی" و نگهبانی "آقای ناصر توکلی" و دبیری موقت "آقای امیر" در روز شنبه مورخ  1395/03/01 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزش آقایان مسافر روز شنبه 95/2/25
شنبه 25 اردیبهشت 1395 ساعت 19:08 | نوشته ‌شده به دست مسافر علیرضا نامداری | ( نظرات )


سیزدهمین جلسه از دوره شصتم سری کارگاههای آموزشی کنگره60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " وادی نهم و تاثیر آن روی من"  با استادی " آقای عبدالرضا ثالثی" و نگهبانی "آقای محمد باقری" و دبیری موقت "آقای حسین" در روز شنبه مورخ  1395/02/25 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


" کارگاه آموزشی آقایان مسافر روزهای شنبه مورخ 95/1/14
شنبه 14 فروردین 1395 ساعت 20:01 | نوشته ‌شده به دست مسافر علیرضا نامداری | ( نظرات )
ششمین جلسه از دوره شصتم سری کارگاههای آموزشی کنگره60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "دانایی، دانایی موثر و سواد" با استادی "آقای رضا رجبی" و نگهبانی "آقای محمد باقری" و دبیری "آقای ناصر" در روز شنبه مورخ 1395/1/14 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


" کارگاه آموزشی آقایان مسافر روزهای شنبه مورخ 94/12/08
شنبه 8 اسفند 1394 ساعت 23:20 | نوشته ‌شده به دست مسافر امیر امانی | ( نظرات )چهارمین جلسه از دوره شصتم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "جهان بینی و فرق نگاه مسافر با معتاد" با استادی "آقای حمزه سعادتی" و نگهبانی "آقای محمد باقری" و دبیری "آقای ناصر" در روز شنبه مورخ 94/12/08 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روزهای شنبه مورخ 94/10/26
شنبه 26 دی 1394 ساعت 22:42 | نوشته ‌شده به دست مسافر امیر امانی | ( نظرات )دوازدهمین جلسه از دوره پنجاه و نهم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "فرق عمل سالم و عمل به ظاهر نیک" با استادی  "آقای رضا کرمی" و نگهبانی "آقای احمد" و دبیری  "آقای داوود" در روز شنبه مورخ 94/10/26 راس 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


" کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز دوشنبه مورخ 94/10/07
دوشنبه 7 دی 1394 ساعت 23:27 | نوشته ‌شده به دست مسافر امیر امانی | ( نظرات )
نهمین جلسه از دوره پنجاه و نهم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "کمک کنگره به من و خدمت من به کنگره" با استادیآقای عباس امیرمعافی و نگهبانی آقای امیر عاشقی و دبیری آقای شهرام در روز دوشنبه مورخ 94/10/07 راس ساعت 17:00 اغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic