کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز دوشنبه 1396/10/11
دوشنبه 11 دی 1396 ساعت 19:04 | نوشته ‌شده به دست مسافر حامد | ( نظرات )


نهمین جلسه از دوره شصت و ششم سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "  جهان بینی ورزشی "با استادی " مسافر بهزاد و نگهبانی  " مسافر احسان  " و دبیری " مسافر بهزاد " در روز دوشنبه مورخ  1396/10/11 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز دوشنبه 1396/07/17
دوشنبه 17 مهر 1396 ساعت 17:32 | نوشته ‌شده به دست مسافر حامد | ( نظرات )


دوازدهمین جلسه از دوره شصت و پنجم سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " سیستم ایکس " با استادی " آقای هادی " و نگهبانی  " مسافر محمد  " و دبیری " مسافر بهزاد " در روز دوشنبه مورخ  1396/07/17 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز دوشنبه 1396/07/03
دوشنبه 3 مهر 1396 ساعت 18:10 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی رضایی | ( نظرات )


دهمین جلسه از دوره شصت و پنجم سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " صورت مسئله اعتیاد " با استادی " کمک راهنمای محترم شاهرخ دادخواه" و نگهبانی" آقای محمد ملک " و دبیری " آقای بهزاد نیکزاد " در روز دوشنبه مورخ  1396/07/03رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز دوشنبه 1396/06/13
دوشنبه 13 شهریور 1396 ساعت 18:27 | نوشته ‌شده به دست مسافر هادی رضایی | ( نظرات )


هفتمین جلسه از دوره شصت و پنجم سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " وادی چهاردهم " با استادی " کمک راهنمای محترم آقای بیژن رجایی" و نگهبانی" آقای محمد ملک " و دبیری " آقای بهزاد نیکزاد " در روز دوشنبه مورخ  1396/06/13رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز دوشنبه 1396/06/06
دوشنبه 6 شهریور 1396 ساعت 17:53 | نوشته ‌شده به دست مسافر حامد | ( نظرات )ششمین جلسه از دوره شصت و پنجم سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " قضاوت و جهالت " با استادی " آقای مجید رضایی" و نگهبانی" آقای محمد ملک " و دبیری " آقای بهزاد نیکزاد " در روز دوشنبه مورخ  1396/06/06 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز دوشنبه 1396/05/09
دوشنبه 9 مرداد 1396 ساعت 21:42 | نوشته ‌شده به دست مسافر حامد | ( نظرات )
سومین جلسه از دوره شصت و پنجم سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " چگونه از وبسایت کنگره 60 استفاده نمایم؟" با استادی " آقای حامد تهرانی " و نگهبانی" آقای محمد ملک " و دبیری " آقای بهزاد نیکزاد " در روز دوشنبه مورخ  1396/05/09 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز دوشنبه 1396/04/26
دوشنبه 26 تیر 1396 ساعت 21:13 | نوشته ‌شده به دست مسافر حامد | ( نظرات )اولین جلسه از دوره شصت و پنجم سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " وادی یازدهم و تاثیر آن روی من" با استادی " آقای فرشید مستعان  " و نگهبانی" آقای محمد ملک " و دبیری " آقای بهزاد نیکزاد " در روز دوشنبه مورخ  1396/04/26 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز دوشنبه 1396/04/12
دوشنبه 12 تیر 1396 ساعت 17:44 | نوشته ‌شده به دست مسافر حامد | ( نظرات )


سیزدهمین جلسه از دوره شصت و چهارم سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " سیگار و تاثیر آن روی من " با استادی " بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام  " و نگهبانی" آقای عباس مصطفایی" و دبیری " آقای علی رضا رواگرد " در روز دوشنبه مورخ  1396/04/12 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز دوشنبه 1396/04/05
دوشنبه 5 تیر 1396 ساعت 17:41 | نوشته ‌شده به دست مسافر حامد | ( نظرات )


دوازدهمین جلسه از دوره شصت و چهارم سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " ظرفیت، مسئولیت (قبله گم کردن) " با استادی " کمک راهنمای محترم آقای سعید تاری مرادی  " و نگهبانی" آقای علی رضا رواگرد " و دبیری " آقای علی‌ فکری" در روز دوشنبه مورخ  1396/04/05 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز دوشنبه 1396/03/22
دوشنبه 22 خرداد 1396 ساعت 17:21 | نوشته ‌شده به دست مسافر حامد | ( نظرات )دهمین جلسه از دوره شصت و چهارم سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " که چی؟" با استادی " آقای فرزاد پهلوان  " و نگهبانی" آقای عباس مصطفایی " و دبیری " آقای علی‌رضا رواگرد" در روز دوشنبه مورخ  1396/03/22 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز دوشنبه 1396/03/15
دوشنبه 15 خرداد 1396 ساعت 18:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر حامد | ( نظرات )نهمین جلسه از دوره شصت و چهارم سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " سیگار" با استادی " راهنمای محترم آقای محمد احمدی " و نگهبانی" آقای عباس مصطفایی " و دبیری " آقای علی‌رضا رواگرد" در روز دوشنبه مورخ  1396/03/15 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز دوشنبه 1396/03/08
دوشنبه 8 خرداد 1396 ساعت 18:34 | نوشته ‌شده به دست مسافر حامد | ( نظرات )هشتمین جلسه از دوره شصت و چهارم سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره من چه کرده ام؟ " با استادی " نگهبان و بنیان کنگره 60 جناب آقای مهندس دژاکام " و نگهبانی" آقای عباس مصطفایی " و دبیری " آقای علی‌رضا رواگرد" در روز دوشنبه مورخ  1396/03/08 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز دوشنبه 1396/03/01
دوشنبه 1 خرداد 1396 ساعت 17:46 | نوشته ‌شده به دست مسافر حامد | ( نظرات )هفتمین جلسه از دوره شصت و چهارم سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " الهام از رمضان " با استادی " دیده بان محترم آقای سلامی " و نگهبانی" آقای عباس مصطفایی " و دبیری " آقای علی‌رضا رواگرد" در روز دوشنبه مورخ  1396/03/01 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز دوشنبه 1396/02/25
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 17:26 | نوشته ‌شده به دست مسافر حامد | ( نظرات )


ششمین جلسه از دوره شصت و چهارم سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " وادی نهم وتاثیرات آن روی من " با استادی "  آقای امید صباغیان " و نگهبانی" آقای عباس مصطفایی " و دبیری " آقای علی‌رضا رواگرد" در روز دوشنبه مورخ  1396/02/25 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic