کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1396/11/06
شنبه 7 بهمن 1396 ساعت 19:58 | نوشته ‌شده به دست مسافر ابراهیم | ( نظرات )

سیزدهمین جلسه از دوره شصت‌ و ششم از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "سم زدایی یا سم نزدایی " با استادی آقای "محمد"  و نگهبانی آقای " محمد رضا " و دبیری آقای " علی" در روز شنبه مورخ 96/11/06 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1396/10/30
شنبه 30 دی 1396 ساعت 20:32 | نوشته ‌شده به دست مسافر ابراهیم | ( نظرات )

دوازدهمین جلسه از دوره شصت‌ و ششم از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "وادی پنجم " با استادی آقای "حسین"  و نگهبانی آقای " محمد رضا " و دبیری آقای " علی" در روز شنبه مورخ 96/10/30 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1396/10/23
شنبه 23 دی 1396 ساعت 20:10 | نوشته ‌شده به دست مسافر ابراهیم | ( نظرات )


یازدهمین جلسه از دوره شصت‌ و ششم از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "غذای ما دوای ما، دوای ما غذای ما" با استادی آقای "صادق"  و نگهبانی آقای " محمد رضا " و دبیری آقای " علی" در روز شنبه مورخ 96/10/23 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1396/10/16
شنبه 16 دی 1396 ساعت 19:48 | نوشته ‌شده به دست مسافر ابراهیم | ( نظرات )

دهمین جلسه از دوره شصت‌ و ششم از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "کمک کنگره به من و کمک من به کنگره" با استادی کمک راهنمای محترم آقای "علیرضا"  و نگهبانی آقای " محمد رضا " و دبیری آقای " علی" در روز شنبه مورخ 96/10/16 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1396/10/09
شنبه 9 دی 1396 ساعت 19:50 | نوشته ‌شده به دست مسافر ابراهیم | ( نظرات )

نهمین جلسه از دوره شصت‌ و ششم از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "جهان بینی ورزش" با استادی آقای "محسن"  و نگهبانی آقای " محمد رضا " و دبیری آقای " علی" در روز شنبه مورخ 96/10/09 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1396/10/02
شنبه 2 دی 1396 ساعت 20:14 | نوشته ‌شده به دست مسافر ابراهیم | ( نظرات )

هشتمین جلسه از دوره شصت‌ و ششم از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "وادی چهارم" با استادی آقای "سعید"  و نگهبانی آقای " محمد رضا " و دبیری آقای " علی" در روز شنبه مورخ 96/10/02 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1396/09/25
شنبه 25 آذر 1396 ساعت 20:24 | نوشته ‌شده به دست مسافر ابراهیم | ( نظرات )

هفتمین جلسه از دوره شصت‌ و ششم از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "هفته همسفر" با استادی دیده بان محترم آقای "امین دژاکام"  و نگهبانی آقای " محمد رضا " و دبیری آقای " علی" در روز شنبه مورخ 96/09/25 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1396/09/18
شنبه 18 آذر 1396 ساعت 19:06 | نوشته ‌شده به دست مسافر ابراهیم | ( نظرات )

شمین جلسه از دوره شصت‌ و ششم از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "بنیان کنگره" با استادی آقای "محسن "  و نگهبانی آقای " محمد رضا " و دبیری آقای " علی" در روز شنبه مورخ 96/09/18 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1396/09/11
شنبه 11 آذر 1396 ساعت 19:23 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد کیانی | ( نظرات )

پنجمین جلسه از دوره شصت‌ و ششم از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "رابطه یادگیری با معرکه گیری" با استادی آقای "بهزاد "  و نگهبانی آقای " محمد رضا " و دبیری آقای " علی" در روز شنبه مورخ 96/09/11 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1396/09/04
شنبه 4 آذر 1396 ساعت 20:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر ابراهیم | ( نظرات )

چهارمین جلسه از دوره شصت‌ و ششم از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "نقش سی دی ها در آموزش" با استادی آقای " محمد رضا "  و نگهبانی آقای " محمد رضا" و دبیری آقای " علی" در روز شنبه مورخ 96/09/04 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1396/08/27
شنبه 27 آبان 1396 ساعت 19:32 | نوشته ‌شده به دست مسافر ابراهیم | ( نظرات )

سومین جلسه از دوره شصت‌ و ششم از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "وادی سوم" با استادی راهنمای محترم آقای " عباس "  و نگهبانی موقت آقای " علی" و دبیری آقای " شهاب" در روز شنبه مورخ 96/08/27 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1396/08/20
شنبه 20 آبان 1396 ساعت 17:20 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد کیانی | ( نظرات )

دومین جلسه از دوره شصت‌ و ششم از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "DST و تجربه من از سایر روش ها" با استادی کمک راهنمای محترم آقای " پیمان "  و نگهبانی آقای " محمدرضا " و دبیری آقای " علی " در روز شنبه مورخ 96/08/20 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1396/08/13
شنبه 13 آبان 1396 ساعت 20:44 | نوشته ‌شده به دست مسافر ابراهیم | ( نظرات )

اولین جلسه از دوره شصت‌ و ششم از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " گلریزان " با استادی راهنمای محترم آقای " احمد زمانی "  و نگهبانی آقای " محمدرضا " و دبیری آقای " علی " در روز شنبه مورخ 96/08/13 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1396/08/06
شنبه 6 آبان 1396 ساعت 20:03 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد کیانی | ( نظرات )

چهاردهمین جلسه از دوره شصت‌ و پنجم از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " وادی دوم و تأثیر آن روی من  " با استادی دیده بان محترم آقای " علی خدامی "  و نگهبانی آقای " حامد ادریسی" و دبیری " آقای علی فکری" در روز شنبه مورخ 96/08/06 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات