کارگاه آموزش آقایان مسافر روز دوشنبه 95/08/3
دوشنبه 3 آبان 1395 ساعت 18:20 | نوشته ‌شده به دست مسافر حامد | ( )


هفتمین جلسه از دوره شصت‌ و دوم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "وادی دوم و تاثیر آن روی من" با استادی آقای "سعید اختری زاده" و نگهبانی "آقای میثم کاووسی" و دبیری "آقای رضا بیرامی" در روز دوشنبه مورخ  1395/08/03 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزش آقایان مسافر روز دوشنبه 95/07/19
دوشنبه 19 مهر 1395 ساعت 18:39 | نوشته ‌شده به دست مسافر پیمان | ( نظرات )

پنجمین جلسه از دوره شصت‌ودوم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "از نشریات کنگره 60 چگونه استفاده می کنم؟" با استادی "سیروس شقاقی" و نگهبانی "آقای میثم کاووسی" و دبیری "آقای رضا بیرامی" در روز دوشنبه مورخ  1395/07/19 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزش آقایان مسافر روز شنبه 95/07/17
شنبه 17 مهر 1395 ساعت 17:44 | نوشته ‌شده به دست فرزاد پهلوان | ( نظرات )


پنجمین جلسه از دوره شصت‌ودوم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "از نشریات کنگره 60 چگونه استفاده میکنم؟" با استادی "آقای حسن جانقلی" و نگهبانی"آقای امید صباغیان" و دبیری "آقای مهدی دهقان" در روز شنبه مورخ  1395/07/17 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزش آقایان مسافر روز دوشنبه 95/06/22
دوشنبه 22 شهریور 1395 ساعت 19:11 | نوشته ‌شده به دست مسافر علیرضا نامداری | ( نظرات )


اولین جلسه از دوره شصت و دوم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من" با استادی "آقای مصطفی قاسمی"  و نگهبانی "آقای میثم کاووسی" و دبیری "آقای رضا بیرامی" در روز دوشنبه مورخ  1395/06/22 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزش آقایان مسافر روز شنبه 95/06/20
شنبه 20 شهریور 1395 ساعت 18:52 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )


اولین جلسه از دوره شصت‌ودوم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من" با استادی "آقای احمد جعفری" و نگهبانی"آقای امید صباغیان" و دبیری "آقای مهدی دهقان" در روز شنبه مورخ  1395/06/20 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/06/18
جمعه 19 شهریور 1395 ساعت 09:13 | نوشته ‌شده به دست مسافر علیرضا نامداری | ( نظرات )دهمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه" وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من " با استادی  " آقای محمد صفائیان پور " و نگهبانی " آقای محمد زارع "و دبیری " آقای عباس مصطفایی"  در روز پنج شنبه مورخ  1395/06/18 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،


کارگاه آموزش آقایان مسافر روز شنبه 95/06/13
شنبه 13 شهریور 1395 ساعت 20:21 | نوشته ‌شده به دست مسافر علیرضا نامداری | ( نظرات )


چهاردهمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "هفته ایجنت، اسیستانت و مرزبانی" با استادی "آقای بهرام کنعانی" و نگهبانی "آقای فرشاد مسروری" و دبیری "آقای هانی" در روز شنبه مورخ  1395/06/13 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزش آقایان مسافر روز دوشنبه 95/06/08
دوشنبه 8 شهریور 1395 ساعت 18:38 | نوشته ‌شده به دست مسافر علیرضا نامداری | ( نظرات )

سیزدهمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسهسیستم ایکس" با استادی "آقای محمد"  و نگهبانی  "آقای فرزاد هوشنگی" و دبیری موقت"آقای سیامک زندی" در روز دوشنبه مورخ  1395/06/08 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزش آقایان مسافر روز شنبه 95/06/06
شنبه 6 شهریور 1395 ساعت 17:18 | نوشته ‌شده به دست فرزاد پهلوان | ( نظرات )


سیزدهمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "سیستم ایکس" با استادی "آقای مجید محمدیان" و نگهبانی"آقای فرشاد مسروری"و دبیری "آقای هانی" در روز شنبه مورخ  1395/06/06 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزش آقایان مسافر روز شنبه 95/05/30
شنبه 30 مرداد 1395 ساعت 18:33 | نوشته ‌شده به دست مسافر سعید | ( نظرات )


دوازدهمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "قضاوت و جهالت" با استادی "آقای مسعود غفاری" و نگهبانی"آقای فرشاد مسروری "و دبیری موقت "آقای فرهاد " در روز شنبه مورخ  1395/05/30 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزش آقایان مسافر روز دوشنبه 95/05/25
دوشنبه 25 مرداد 1395 ساعت 17:10 | نوشته ‌شده به دست مسافر علیرضا نامداری | ( نظرات )


یازدهمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسهوادی سیزدهم وتاثیر آن روی من" با استادی "آقای امید صباغیان"  و نگهبانی موقت  "آقای سیامك زندی" و دبیری"آقای حامد" در روز دوشنبه مورخ  1395/05/25 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزش آقایان مسافر روز شنبه 95/04/26
شنبه 26 تیر 1395 ساعت 20:52 | نوشته ‌شده به دست مسافر علیرضا نامداری | ( نظرات )


هشتمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "وادی یازدهم و تاثیر آن روی من" با استادی " آقای عزت اله عابدی" و نگهبانی " آقای فرشاد مسروری" و دبیری " آقای هانی" در روز شنبه مورخ  1395/04/26 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزش آقایان مسافر روز شنبه 95/04/19
شنبه 19 تیر 1395 ساعت 18:41 | نوشته ‌شده به دست فرزاد پهلوان | ( نظرات )


هفتمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "حرمت کنگره 60، چرا رابطه کاری، مالی و فامیلی در کنگره ممنوع است؟" با استادی " آقای حامد شمس" و نگهبانی " آقای فرشاد مسروری" و دبیری  " آقای هانی" در روز شنبه مورخ  1395/04/19 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزش آقایان مسافر روز شنبه 95/04/12
شنبه 12 تیر 1395 ساعت 19:18 | نوشته ‌شده به دست فرزاد پهلوان | ( نظرات )


ششمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "شیشه و تخریب های آن روی من" با استادی " آقای امیر عاشقی" و نگهبانی " آقای فرشاد مسروری" و دبیری  آقای هانی " در روز شنبه مورخ  1395/04/12 رأس ساعت 18:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic