نمایندگی آکادمی کنگره 60 این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی آکادمی بهره برداری نمایید. با تشکر وبلاگ نمایندگی آکادمی http://academi60.mihanblog.com 2018-02-24T09:27:45+01:00 text/html 2018-02-24T05:35:40+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر مهرسام گزارش تصویری از حال و هوای پارک طالقانی روز جمعه 4 اسفند 1396 http://academi60.mihanblog.com/post/2412 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.academic60.ir/upload/312vi2n8i91henpyfqx3.jpg" alt=""></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>امروز روز جمعه 4 اسفند 1396 است . یک صبح زمستانی-بهاری در پارک طالقانی تهران در کنار اعضای کنگره60 ... امروز نمایندگی آکادمی خدمتگزار پارک طالقانی است ، حال و هوای این روز دل انگیز و پر انرژی را در کنار راهنمایان محترم و اعضای عزیز لژیون های نمایندگی آکادمی از زبان تصاویر به نظاره می نشینیم .&nbsp;</b></font></div> text/html 2018-02-23T20:12:23+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر مهرسام گزارش جشن تولد چهاردهمین سال رهایی مسافر عباس امیر معافی http://academi60.mihanblog.com/post/2411 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.academic60.ir/upload/htn8m0hs30d6tksrugsm.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify; direction: rtl;"><div style="text-align: right; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span dir="ltr" lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 10pt; direction: rtl;">مراسم جشن تولد چهاردهمین سال رهایی&nbsp;</span><b style="font-size: 10pt;">"راهنمای محترم عباس امیر معافی"</b><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;رهجوی&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><b>"دیدبان محترم علی خدامی"&nbsp;</b></span><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">در روز پنج‌شنبه مورخ&nbsp;</span><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">1396/12/03 با شور و شوق فراوان و با حضور مسافران و همسفران کنگره 60 ؛&nbsp;</font><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">برگزار گردید .&nbsp;</span></div><div style="text-align: right; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div></div> text/html 2018-02-23T16:59:58+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر مهرسام کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1396/12/03 http://academi60.mihanblog.com/post/2410 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.academic60.ir/upload/7y4uyh5mrjcxw8jsh9c.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">یازدهمین جلسه&nbsp;از دوره شصت و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه<b>&nbsp;"درختکاری"&nbsp;</b>با استادی</span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"></span><span dir="ltr" lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"></span><span dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><b>"دیدبان محترم علی خدامی"&nbsp;</b></span></span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">و نگهبانی&nbsp;<b>"مسافر سهند"&nbsp;</b>&nbsp;و دبیری&nbsp;<b>"مسافر احمد"&nbsp;</b>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">در روز پنج‌شنبه مورخ&nbsp;</span><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" style="color: rgb(34, 34, 34);">1396/12/03&nbsp;</font><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">رأس ساعت 16:45 آغاز به کار نمود.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">همچنین مراسم جشن تولد چهاردهمین سال رهایی </span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">"راهنمای محترم عباس امیر معافی"</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"> رهجوی دیدبان محترم آقای علی خدامی با شور و شوق فراوان برگزار گردید .&nbsp;</span></div> text/html 2018-02-22T11:08:00+01:00 academi60.mihanblog.com همسفر محمدحسین "کارگاه آموزشی آقایان همسفر - پنجشنبه مورخ 96/12/03" http://academi60.mihanblog.com/post/2409 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.academic60.ir/upload/h798tbhex1b02y1bfay.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">دهمین جلسه از دور سی و یکم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان همسفر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">"درختکاری"</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">با استادی&nbsp;<b>همسفر آقا محمود&nbsp;</b></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">و نگهبانی&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">آقا احسان&nbsp;</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">و دبیری</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;آقا قاسم،&nbsp;</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">در روز پنج شنبه مورخ 96/12/03 رأس ساعت 13 آغاز به کار نمود.</span></div></blockquote> text/html 2018-02-20T20:22:22+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر مهرسام مشارکت مکتوب در باب دستور جلسه هفتگی : وظایف راهنما و رهجو http://academi60.mihanblog.com/post/2408 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.academic60.ir/upload/om7pmu9ac70m8jnqe1pw.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5px;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">خدا را شاکرم که اجازه خدمت به من داد تا بتوانم دست‌به‌قلم ببرم و شروع به نوشتن کنم .&nbsp;</font></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">چقدر حس خوب و زیبایی است که می‌توانم بنویسم که هم یاد بگیرم و هم آموزش‌هایی که آموخته‌ام را به دیگران انتقال بدهم .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5px;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دستور جلسه این هفته کنگره60 <b>"وظایف راهنما و رهجو"</b> است که به نظر من یکی از عجیب‌ترین دستور جلسات کنگره می‌باشد ، زیرا این دستور جلسه مهم‌ترین درس زندگی در هستی ، می‌تواند باشد و آن <b>"مسئولیت‌پذیری و وظیفه‌شناسی"</b> است ؛ چراکه من اگر مشکلی در زندگی دارم همه و همه درگرو همین درس بزرگ است .</font></span></p></div> text/html 2018-02-20T19:19:53+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر مهرسام مصاحبه در خصوص دستور جلسه هفتگی : "وظایف راهنما و رهجو" http://academi60.mihanblog.com/post/2407 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.academic60.ir/upload/a8nlfnlbtu0p2gc4lf.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">در خصوص دستور جلسه هفتگی ،&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">"وظایف راهنما و رهجو"</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">&nbsp;با کمک راهنمای محترم نمایندگی آکادمی آقای همایون سالخورده مصاحبه‌ای داشته‌ایم که در ادامه حضورتان ارائه می‌گردد</span></div> text/html 2018-02-19T15:08:28+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر هادی کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز دوشنبه 1396/11/30 http://academi60.mihanblog.com/post/2404 <br><div align="center"><img src="http://academic60.ir/upload/s7bzwlvpxjd604qk0z3.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" vspace="0" border="0"><br><br><div align="right"> <div align="center"> <div align="right"> <div align="right"><font size="2"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: rgb(34,34,34)" lang="FA">دومین جلسه از دوره شصت و هفتم سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: rgb(34,34,34)" dir="ltr"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;"&nbsp; </span>وظایف رهجو و راهنما</b><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: rgb(34,34,34)" dir="ltr"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> "</span></b></font><font size="2"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: rgb(34,34,34)" dir="ltr"></span><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: rgb(34,34,34)" lang="FA">با استادی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: rgb(34,34,34)" dir="ltr"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;<b>" </b></span><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: rgb(34,34,34)" lang="FA">کمک راهنمای محترم مسافر احمد </span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: rgb(34,34,34)" lang="FA">و نگهبانی </span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: rgb(34,34,34)" dir="ltr"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;<b>" </b></span><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: rgb(34,34,34)" lang="FA">مسافر مهران </span></b><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: rgb(34,34,34)" lang="FA"></span></b><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: rgb(34,34,34)" dir="ltr"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>"</span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: rgb(34,34,34)" dir="ltr">&nbsp;</span><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: rgb(34,34,34)" lang="FA">و دبیری</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: rgb(34,34,34)" dir="ltr"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;<b>"&nbsp; </b></span><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: rgb(34,34,34)" lang="FA">مسافر مهرسام </span></b><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: rgb(34,34,34)" dir="ltr"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>"</span></b><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: rgb(34,34,34)" dir="ltr">&nbsp;</span><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: rgb(34,34,34)" lang="FA">در روز دوشنبه مورخ&nbsp; 1396/11/30 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></font></div></div></div> <div align="center"><br></div></div></div> text/html 2018-02-19T14:57:50+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر هادی گزارشی از لژیون درمان سیگار دوشنبه 1396/11/30 http://academi60.mihanblog.com/post/2403 <br><div align="center"><img src="http://academic60.ir/upload/vs6hvcbgyrzwbvlmy2zm.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" vspace="0" border="0"><br><br><div align="center"><div align="center"><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div style="text-align: right;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: start;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px;"><span style="line-height: 20px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">روز دو شنبه مورخه 1396/11/30</span></span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: start;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px;"><span style="line-height: 20px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">راس&nbsp;</span><span style="line-height: 20px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">ساعت 16:00 مانند هر هفته، لژیون های درمان سیگار (ویلیام وایت) در نمایندگی آکادمی برگزار گردید</span></span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: start;">.</b></div><div style="text-align: right;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: start;"><br></b></div></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2018-02-19T07:01:17+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر مهرسام مصاحبه در خصوص دستور جلسه هفتگی : "وظایف راهنما و رهجو" http://academi60.mihanblog.com/post/2402 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://academic60.ir/upload/ggc21vws6kdwj6z6o80z.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">در خصوص دستور جلسه هفتگی ، </span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">"وظایف راهنما و رهجو"</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"> با کمک راهنمای محترم نمایندگی آکادمی آقای امیر مؤذنی مصاحبه‌ای داشته‌ایم که در ادامه حضورتان ارائه می‌گردد</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2018-02-18T11:51:53+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر مهرسام اطلاعیه تولد روز پنجشنبه مورخ 1396/12/03 http://academi60.mihanblog.com/post/2400 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.academic60.ir/upload/59mqta46uke9va7lknhf.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بدین وسیله به اطلاع می‌رساند روز پنجشنبه مورخ 1396/12/03 چهاردهمین سال رهایی&nbsp;<b>"راهنمای محترم عباس امیر معافی"</b>&nbsp;رهجوی <b>"دیدبان محترم علی خدامی"</b></span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;را با شور و شوق فراوان به جشن&nbsp; می نشینیم .</span></div>