" جلسات گارگاه های آموزشی روزهای پنجشنبه 94/11/08
پنجشنبه 8 بهمن 1394 ساعت 18:51 | نوشته ‌شده به دست مسافر وحید | ( نظرات )

نوزدهمین جلسه از دوره پنجاه و هشتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "وادی ششم و تاثیر آن روی من" با استادی کمک راهنمای محترم آقای سیروس حسین زاده و نگهبانی آقای محسن و دبیری آقای پیام در روز پنجشنبه مورخ 94/11/08 راس 16:30 اغاز به کار نمود.


"در ضمن تولد اولین سال رهایی آقایان هیراد شاه محمد خانی و حمید آدابیان از رهجویان آقای سیروس حسین زاده را با شور فراوان جشن گرفتیم"
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر، تولدها،


" جلسات گارگاه های آموزشی روزهای پنجشنبه 94/11/01
شنبه 3 بهمن 1394 ساعت 00:56 | نوشته ‌شده به دست مسافر وحید | ( نظرات )


هجدهمین جلسه از دوره پنجاه و هشتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "فرق سم زدایی یا سم نزدایی" با استادی کمک راهنمای محترم آقای حامد شمس و نگهبانی آقای محسن و دبیری آقای پیام در روز پنجشنبه مورخ 94/11/01 راس 16:45 اغاز به کار نمود.


"در ضمن تولد اولین سال رهایی آقای محمد رضا رهجوی آقای حامد شمس را با شور فراوان جشن گرفتیم"


Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: تولدها، کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


" گزارش تصویری مبسوط از جشن تولد آقای احمد حکیمی
جمعه 25 دی 1394 ساعت 17:10 | نوشته ‌شده به دست آکادمی کنگره | ( نظرات )

گزارش تصویری مبسوط از جشن تولد چهادهمین سال آزادی و رهائی دیده بان محترم آقای احمد حکیمی که در تاریخ 94/10/24 راس ساعت 16:30 در شعبه آکادمی با شور و شوق فراوان و با حضور جمع زیادی از اعضا کنگره60 برگزار گردید.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: تولدها،


" جلسات گارگاه های آموزشی روزهای پنجشنبه 94/10/24
پنجشنبه 24 دی 1394 ساعت 19:00 | نوشته ‌شده به دست آکادمی کنگره | ( نظرات )

هفدهمین جلسه از دوره پنجاه و هشتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "فرق عمل سالم و عمل به ظاهر نیک" با استادی دیده بان جهانبینی آقای امین دژاکام و نگهبانی آقای محسن و دبیری آقای پیام در روز پنجشنبه مورخ 94/10/24 راس 16:30 اغاز به کار نمود.


"در ضمن تولد چهاردهمین سال آزادی دیده بان محترم، آقای احمد حکیمی رهجوی آقای مهندس دژاکام را با شور فراوان جشن گرفتیم"
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر، تولدها،


چهاردهمین سال آزادی دیده بان محترم آقای احمد حکیمی
پنجشنبه 17 دی 1394 ساعت 20:39 | نوشته ‌شده به دست آکادمی کنگره | ( نظرات )
روز پنجشنبه مورخ 94/10/24 راس ساعت 16:30 جشن تولد چاردهمین سال آزادی دیده بان محترم آقای احمد حکیمی، از رهجویان آقای مهندس درژاکام  را در شعبه آکادمی  چشن میگیریم. لطفا با حضور سبز خودتان، جشن ما را پر شکوه تر کنید.


گروه مرزبانی شعبه آکادمی

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: تولدها،


تولد یک سال رهایی مسافر سعید اختری زاده
دوشنبه 14 دی 1394 ساعت 10:52 | نوشته ‌شده به دست آکادمی کنگره | ( نظرات )روز پنجشنبه مورخ 94/10/19 راس ساعت 17:00 جشن تولد یکسال رهائی مسافر سعید اختری زاده (مشاور تازه واردین)، از رهجویان استاد علیرضا زرکش را در شعبه آکادمی  چشن میگیریم. لطفا با حضور سبز خودتان، جشن ما را پر شکوه تر کنید.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: تولدها،


" جلسات گارگاه های آموزشی روزهای پنجشنبه 94/10/10
پنجشنبه 10 دی 1394 ساعت 19:35 | نوشته ‌شده به دست محمد زارع | ( نظرات )

پانزدهمین جلسه از دوره پنجاه و هشتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "نقش آموزش و خدمت در رهایی و تجربه من" با استادی آقای فرشید تفرشی  و نگهبانی آقای محسن و دبیری آقای پیام در روز پنجشنبه مورخ 94/10/10 راس 17:00 اغاز به کار نمود.


"در ضمن تولد پنجمین سال آزادی راهنمای محترم شعبه، آقای امیر موذنی رهجوی آقای
فرشید تفرشی را با شور فراوان جشن گرفتیم"


Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر، تولدها،


" تولد چهاردهمین سال آزادی دیده بان محترم آقای علی خدامی
شنبه 5 دی 1394 ساعت 19:34 | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )

روز پنجشنبه مورخ 94/10/3 جشن چهاردهمین سال رهایی دیده بان محترم آقای علی خدامی را در شعبه آکادمی با شرکت فراوان اعضا کنگره و همچنین حضور اشخاص محترم مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی و حضور مهمان‌های زیادی از شعب دیگر، با شور فراوان جشن گرفتیم.Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: تولدها،


" جلسات گارگاه های آموزشی پنجشنبه 94/10/03
شنبه 5 دی 1394 ساعت 19:10 | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )
چهاردهمین جلسه از دوره پنجاه و هشتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "کمک کنگره به من و خدمت من به کنگره" با استادی آقای رضا ترابخانی  و نگهبانی آقای محسن و دبیری آقای پیام در روز پنجشنبه مورخ 94/10/03 راس 17:00 اغاز به کار نمود.


در ضمن تولد چهاردهمین سال آزادی دیده بان محترم، آقای علی خدامی رهجوی آقای
رضا ترابخانی را با شور فراوان جشن گرفتیم

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر، تولدها،


" جلسات گارگاه های آموزشی روزهای پنجشنبه94/9/26
شنبه 28 آذر 1394 ساعت 13:28 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا سجادی | ( نظرات )
سیزدهمین جلسه از دوره پنجاه و هشتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "برای چه ورزش می کنم، جهانبینی ورزش" با استادی آقای هادی پناهی  و نگهبانی آقای محسن و دبیری آقای پیام در روز پنجشنبه مورخ 94/09/19 راس 17:00 اغاز به کار نمود.


در ضمن تولد یک سال رهایی آقای مجید کریمی رهجوی آقای هادی پناهی را با شور فراوان جشن گرفتیم

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر، تولدها،


" جلسات گارگاه های آموزشی روزهای پنجشنبه 94/9/12
پنجشنبه 12 آذر 1394 ساعت 17:33 | نوشته ‌شده به دست مسافر رضا سجادی | ( نظرات )یازدهمین جلسه از دور پنجاه و هشتم  از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران ، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "چگونه شکر گذاری می کنم OT" با استادی آقای احمد حکیمی و نگهبانی آقای محسن ملکی  و دبیری  آقای پیام، روز پنج شنبه مورخ 94/9/12 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
در ضمن تولد سه سال رهایی آقای ولی الله دریانورد رهجوی آقای حکیمی را با شور فراوان جشن گرفتیم


Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر، تولدها،


" جلسات گارگاه های آموزشی روزهای پنجشنبه
جمعه 6 آذر 1394 ساعت 19:02 | نوشته ‌شده به دست محمد زارع | ( نظرات )


دهمین جلسه از دوره پنجاه و هشتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "رابطه یاد گیری با معرکه گیری " با استادی آقای بابک بیات و نگهبانی آقای محسن و دبیری آقای پیام در روز پنجشنبه مورخ 94/09/05 راس 17:00 اغاز به کار نمود.


"در ضمن تولد آقای محمد رضایی رهجوی آقای بابک بیات را در نمایندگی با شور فراوان جشن گرفتیم"

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر، تولدها،


" جلسات گارگاه های آموزشی روزهای پنجشنبه 94/8/21
شنبه 23 آبان 1394 ساعت 12:43 | نوشته ‌شده به دست محمد زارع | ( نظرات )

هشتمین جلسه از دور پنجاه و هفتم  از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران ، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " وادی سوم و تأثیر آن روی من" با استادی آقای علی جلالی و نگهبانی آقا ی محسن ملکی  و دبیری موقت   آقا ی علی مولایی، روز پنج شنبه مورخ 94/8/21 رأس ساعت 13:00 آغاز به کار نمود.

در ضمن تولد یکسال رهایی آقایان ناصر توکلی و محمد بلوچی رهجویان آقای علی جلالی را با شور فراوان جشن گرفتیم

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر، تولدها،


تولد یک سال رهایی مسافر ناصر توکلی
یکشنبه 17 آبان 1394 ساعت 16:13 | نوشته ‌شده به دست آکادمی کنگره | ( نظرات )
روز پنجشنبه مورخ 94/8/21 راس ساعت 17:00 جشن تولد یکسال رهائی مسافر ناصر توکلی(مدیر وبلاگ شعبه آکادمی) و آقای محمد بلوچی، از رهجویان آقای علی جلالی را در شعبه آکادمی  چشن میگیریم. لطفا با حضور سبز خودتان، جشن ما را پر شکوه تر کنید.

گروه مرزبانی شعبه آکادمی
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: تولدها،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو