کارگاه آموزش عمومی روز پنجشنبه 1395/04/31
پنجشنبه 31 تیر 1395 ساعت 16:31 | نوشته ‌شده به دست مسافر پیمان | ( نظرات )
پنجمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه"کار - تحصیل - قدرت" با استادی کمک راهنمای محترم  "آقای حسن غفوری" و نگهبانی  "آقای محمد زارع"و دبیری " آقای عباس مصطفایی "  در روز پنج شنبه مورخ  1395/04/31 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


"در ضمن تولد سه سال رهایی "مرزبان محترم جناب آقای "ازهر اردشیر" رهجوی کمک راهنمای محترم جناب آقای "حسن غفوری" را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزش عمومی روز پنجشنبه 1395/04/24
پنجشنبه 24 تیر 1395 ساعت 21:39 | نوشته ‌شده به دست مسافر پیمان | ( نظرات )
چهارمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه"وادی یازدهم و تأثیر آن روی من" با استادی دیده بان محترم آقای"علی اشکذری" و نگهبانی  "آقای محمد زارع"و دبیری موقت "آقای عباس"  در روز پنج شنبه مورخ  1395/04/24 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


"در ضمن تولد سه سال رهایی کمک راهنمای محترم جناب آقای امیر خرمشاهی رهجوی دیده بان محترم جناب آقای اشکذری را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم"
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزش عمومی روز پنجشنبه 95/03/27
پنجشنبه 27 خرداد 1395 ساعت 16:51 | نوشته ‌شده به دست مسافر پیمان | ( نظرات )
چهاردهمین جلسه از دوره شصتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "وادی دهم و تاثیر آن روی من" با استادی کمک راهنمای محترم آقای همایون سالخورده و نگهبانی  آقای رضا رجبی و دبیری  آقای امید در روز پنجشنبه مورخ 95/03/27 راس ساعت 18:00 آغاز به کار نمود.

"در ضمن تولد یک سال رهایی آقای فرزاد هوشنگی ، رهجوی کمک راهنمای محترم آقای همایون سالخورده را با شور فراوان جشن گرفتیم"
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها، اخبار داخلی کنگره60،


کارگاه آموزش عمومی روز پنجشنبه 95/03/13
پنجشنبه 13 خرداد 1395 ساعت 19:14 | نوشته ‌شده به دست مسافر حامد | ( نظرات )


دوازدهمین جلسه از دوره شصتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "الهام از رمضان" با استادی کمک راهنمای محترم آقای هادی پناهی و نگهبانی  آقای رضا رجبی و دبیری  آقای امید در روز پنجشنبه مورخ 95/03/13 راس ساعت 17:00 اغاز به کار نمود.

"در ضمن تولد یک سال رهایی آقای ناصر سید آبادی ،رهجوی کمک راهنمای محترم آقای هادی پناهی را با شور فراوان جشن گرفتیم"
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،

کارگاه آموزش عمومی روز پنجشنبه 95/3/6
پنجشنبه 6 خرداد 1395 ساعت 21:26 | نوشته ‌شده به دست مسافر علیرضا نامداری | ( نظرات )یازدهمین جلسه از دوره شصتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره من چه کرده ام؟" با استادی راهنمای محترم آقای احمد حکیمی و نگهبانی  آقای رضا رجبی و دبیری  آقای امید در روز پنجشنبه مورخ 95/03/06 راس ساعت 17:00 اغاز به کار نمود.

"در ضمن تولد دوازدهمین سال رهایی ایجنت محترم آقای عزت اله عابدی ،رهجوی راهنمای محترم آقای احمد حکیمی را با شور فراوان جشن گرفتیم"
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


دوازدهمین سال رهائی و آزادی آقای عزت الله عابدی (ایجنت شعبه آکادمی)
دوشنبه 3 خرداد 1395 ساعت 11:54 | نوشته ‌شده به دست آکادمی کنگره | ( نظرات )
روز پنجشنبه مورخ 95/3/6 راس ساعت 16:30 دوازدهمین سال آزادی آقای عزت الله عابدی، ایجنت محترم شعبه آکادمی را با شور فراوان در این شعبه جشن خواهیم گرفت. از کلیه اعضای کنگره60 دعوت می کنیم تا با حضور سبز خودتان جشن ما را پر شکوه تر کنید.

گروه مرزبانی شعبه آکادمی
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اطلاعیه، تولدها،


جلسات گارگاه های آموزشی روزهای پنجشنبه 95/02/2
پنجشنبه 2 اردیبهشت 1395 ساعت 19:05 | نوشته ‌شده به دست مسافر حامد | ( نظرات )
ششمن جلسه از دوره شصتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "آداب معاشرت و بی ادبی ، تعادل و بی تعادلی" و استادی آقای عباس امیر معافی و نگهبانی آقای رضا رجبی و دبیری  آقای امید در روز پنجشنبه مورخ 95/02/2 راس ساعت 17:00 اغاز به کار نمود.

"در ضمن تولد اولین سال رهایی آقای امیر عاشقی رهجوی آقای عباس امیر معافی را با شور فراوان جشن گرفتیم"
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


" جلسات گارگاه های آموزشی روزهای پنجشنبه 95/01/26
پنجشنبه 26 فروردین 1395 ساعت 19:55 | نوشته ‌شده به دست مسافر حامد | ( نظرات )
پنجمین جلسه از دوره شصتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "جهانبینی 1 و 2 " استادی دیده بان محترم آقای احمد حکیمی و نگهبانی موقت آقای امید و دبیری موقت آقای شهرام در روز پنجشنبه مورخ 95/01/26 راس ساعت 17:00 اغاز به کار نمود.

"در ضمن تولد اولین سال رهایی آقایان رضا رجبی و محمد صادق وکیلی راد از رهجویان آقای احمد حکیمی را با شور فراوان جشن گرفتیم"
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


" گزارش تصویری دومین سالگرد رهایی استاد امین
شنبه 21 فروردین 1395 ساعت 11:59 | نوشته ‌شده به دست همسفر محمد | ( نظرات )

مراسم دومین سال رهائی جناب آقای استاد امین دژاکام در مورخ جمعه 95/01/19 در محل باشگاه تیراندازی با کمان کنگره 60 مستقر در ورزشگاه تختی با حضور خانواده محترم ایشان ، سرکار خانم آنی و سرکار خانم شانی، اساتیدو بزرگان کنگره، اعضاء باشگاه تیروکمان و تعدادی دیگر از اعضاء خانواده بزرگ کنگره 60 برگزار گردید. 

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: تولدها،


اولین سال رهایی آقای احمد زمانی
شنبه 8 اسفند 1394 ساعت 20:03 | نوشته ‌شده به دست آکادمی کنگره | ( نظرات )

روز پنجشنبه مورخ 94/12/13 راس ساعت 16:30 جشن تولد اولین سال رهایی آقای احمد زمانی، از رهجویان آقای امیر موذنی  را در شعبه آکادمی  چشن میگیریم. لطفا با حضور سبز خودتان، جشن ما را پر شکوه تر کنید.


Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: تولدها،


هفتمین سال آزادی راهنمای محترم آقای همایون سالخورده
چهارشنبه 5 اسفند 1394 ساعت 11:45 | نوشته ‌شده به دست آکادمی کنگره | ( نظرات )
روز پنجشنبه مورخ 94/12/06 راس ساعت 16:30 جشن تولد هفتمین سال آزادی راهنمای محترم آقای همایون سالخورده، از رهجویان آقای علیرضا زرکش  را در شعبه آکادمی  چشن میگیریم. لطفا با حضور سبز خودتان، جشن ما را پر شکوه تر کنید.


گروه مرزبانی شعبه آکادمی
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: تولدها،


" جلسات گارگاه های آموزشی روزهای پنجشنبه 94/11/29
پنجشنبه 29 بهمن 1394 ساعت 19:27 | نوشته ‌شده به دست آکادمی کنگره | ( نظرات )
بیست و دومین جلسه از دوره پنجاه و هشتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "وادی دوازدهم و تاثیر آن روی من" با استادی کمک راهنمای محترم آقای حسین نمکی و نگهبانی موقت آقای پیام و دبیری موقت آقای علیرضا در روز پنجشنبه مورخ 94/11/29 راس ساعت 17:00 اغاز به کار نمود.

"در ضمن تولد سومین سال رهایی مرزبان محترم آقای بهرام کنعانی رهجوی آقای حسین نمکی را با شور فراوان جشن گرفتیم"
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: تولدها،


سومین سال رهایی مرزبان محترم آقای بهرام کنعانی
شنبه 24 بهمن 1394 ساعت 18:57 | نوشته ‌شده به دست آکادمی کنگره | ( نظرات )
روز پنجشنبه مورخ 94/11/29 راس ساعت 16:30 جشن تولد سومین سال رهایی مرزبان محترم آقای بهرام کنعانی، از رهجویان آقای حسین نمکی را در شعبه آکادمی جشن میگیریم. لطفا با حضور سبز خودتان، جشن ما را پر شکوه تر کنید.


گروه مرزبانی شعبه آکادمی
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: تولدها،


" جلسات گارگاه های آموزشی روزهای پنجشنبه 94/11/15
پنجشنبه 15 بهمن 1394 ساعت 19:09 | نوشته ‌شده به دست مسافر وحید | ( نظرات ) 


بیستمین جلسه از دوره پنجاه و هشتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "وظایف رهجو" با استادی کمک راهنمای محترم آقای فرهاد ابراهیمی و نگهبانی آقای محسن و دبیری آقای پیام در روز پنجشنبه مورخ 94/11/15 راس 16:30 اغاز به کار نمود.

"در ضمن تولد پنجمین سال رهایی کمک راهنمای محترم آقای سعید تاری مرادی رهجوی آقای فرهاد ابراهیمی را با شور فراوان جشن گرفتیم"

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر، تولدها،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic