کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1396/01/31
پنجشنبه 31 فروردین 1396 ساعت 16:52 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )


دهمین جلسه از دوره شصت و سوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " آداب معاشرت و بی ادبی ، تعادل و بی تعادلی  " با استادی کمک راهنمای محترم   "  آقای احمد جعفری " و نگهبانی " آقای مجید رضایی"  و دبیری  " آقای محمد ملک " در روز پنج شنبه مورخ  1396/01/31 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
در ضمن تولد اولین سال رهایی   آقای "  غلامرضا پنجه باشی " رهجوی کمک راهنمای  محترم جناب آقای "  احمد جعفری " را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1396/01/24
پنجشنبه 24 فروردین 1396 ساعت 16:29 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )


نهمین جلسه از دوره شصت و سوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " جهان بینی (1) و (2)  " با استادی دیده بان محترم   "  آقای احمد حکیمی" و نگهبانی " آقای مجید رضایی"  و دبیری  " آقای محمد ملک " در روز پنج شنبه مورخ  1396/01/24 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
" در ضمن تولد اولین سال رهایی مسافر آقای  "  سعید امینی " و تولد سومین سال رهایی مسافر آقای " محمد انوشه " رهجویان راهنمای  محترم جناب آقای "  احمد حکیمی " را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/12/19
پنجشنبه 19 اسفند 1395 ساعت 16:43 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )ششمین جلسه از دوره شصت و سوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "  اهمیت خواب شب و بیداری در صبح زود  " با استادی کمک راهنمای محترم   "  آقای سعید تاری مرادی" و نگهبانی "  آقای مجید رضایی  "  و دبیری  "  آقای محمد ملک " در روز پنج شنبه مورخ  1395/12/19 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
" در ضمن تولد اولین سال رهایی   مسافران ، آقایان  "  میثم کاووسی دلیر و رضا بایرامی " رهجوی کمک راهنمای  محترم جناب آقای "  سعید تاری مرادی " را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/12/05
پنجشنبه 5 اسفند 1395 ساعت 16:38 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )


چهارمین جلسه از دوره شصت و سوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "  جهان بینی و فرق نگاه مسافر با معتاد  " با استادی کمک راهنمای محترم   "  آقای سیروس حسن زاده " و نگهبانی "  آقای مجید رضایی  "  و دبیری  "  آقای محمد ملک " در روز پنج شنبه مورخ  1395/12/05 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
" در ضمن تولد اولین سال رهایی   مسافران ، آقایان  "  داوود پریشان و محمد پورسان " رهجوی کمک راهنمای  محترم جناب آقای "  سیروس حسین زاده " را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم.


Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


اطلاعیه تولد
یکشنبه 1 اسفند 1395 ساعت 21:36 | نوشته ‌شده به دست مسافر پیمان | ( نظرات )بدین وسیله به اطلاع می‌رساند روز پنجشنبه مورخ 1395/12/05تولد اولین سال رهایی مسافران "آقای داوود پریشان و محمد پورسان" ، رهجوی کمک راهنمای محترم جناب " آقای سیروس حسین زاده " را  در نمایندگی آکادمی به  جشن  می نشینیم.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اطلاعیه، تولدها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/11/28
پنجشنبه 28 بهمن 1395 ساعت 16:36 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )

سومین جلسه از دوره شصت و سوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "  وادی دوازدهم و اجرای آن  " با استادی کمک راهنمای محترم   "  آقای نادر فراهانی " و نگهبانی "  آقای مجید رضایی  "  و دبیری  "  آقای محمد ملک " در روز پنج شنبه مورخ  1395/11/28 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

" در ضمن تولد سومین سال رهایی کمک راهنمای محترم  آقای "  پیمان میر " رهجوی کمک راهنمای  محترم جناب آقای "  نادر فراهانی " را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


اطلاعیه تولد
یکشنبه 24 بهمن 1395 ساعت 17:41 | نوشته ‌شده به دست مسافر پیمان | ( نظرات )بدین وسیله به اطلاع می‌رساند روز پنجشنبه مورخ 1395/10/28 تولد سومین سال رهایی  کمک راهنمای محترم  "آقای پیمان میر " ، رهجوی کمک راهنمای محترم جناب " آقای نادر فراهانی " را  در نمایندگی آکادمی به جشن  می نشینیم.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اطلاعیه، تولدها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/11/14
جمعه 15 بهمن 1395 ساعت 12:40 | نوشته ‌شده به دست مسافر پیمان | ( نظرات )


دومین جلسه از دوره شصت و سوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " وظایف رهجو " با استادی دیده بان محترم   " آقای احمد حکیمی " و نگهبانی " آقای مجید رضایی  "  و دبیری  "  آقای محمد ملک " در روز پنج شنبه مورخ  1395/11/14رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

"در ضمن تولد پنجمین سال رهایی کمک راهنمای محترم  آقای " مسعود غفاری " رهجوی دیده بان محترم جناب آقای " احمد حکیمی" را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/11/07
پنجشنبه 7 بهمن 1395 ساعت 16:58 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )اولین جلسه از دوره شصت و سوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " وادی ششم و تاثیر آن روی من " با استادی کمک راهنمای محترم  " آقای فرشید تفرشی " و نگهبانی " آقای مجید رضایی  "  و دبیری  "  آقای محمد ملک " در روز پنج شنبه مورخ  1395/11/07 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

"در ضمن تولد اولین سال رهایی  آقایان " عباس مصطفایی و علیرضا بختیاری " رهجوی راهنمای محترم جناب آقای " فرشید تفرشی" را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/10/30
پنجشنبه 30 دی 1395 ساعت 16:37 | نوشته ‌شده به دست مسافر پیمان | ( نظرات )چهاردهمین جلسه از دوره شصت و دوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " سم زدایی یا سم نزدایی " با استادی کمک راهنمای محترم  " آقای حامد شمس " و نگهبانی " آقای امیر یوسفی "  و دبیری  " آقای حامد ادریسی" در روز پنج شنبه مورخ  1395/10/30 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

"در ضمن تولد سومین سال رهایی کمک راهنمای محترم آقای " مهدی پارسا " رهجوی راهنمای محترم جناب آقای " حامد شمس" را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم."
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


اطلاعیه تولد
یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 15:28 | نوشته ‌شده به دست مسافر پیمان | ( نظرات )


بدین وسیله به اطلاع می‌رساند روز پنجشنبه مورخ 1395/10/30 تولد سومین سال رهایی  کمک راهنمای محترم آقای مهدی پارسا ، رهجوی کمک راهنمای محترم جناب آقای حامد شمس را  در نمایندگی آکادمی به جشن می نشینیم.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اطلاعیه، تولدها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/10/23
پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 16:52 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )سیزدهمین جلسه از دوره شصت و دوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " فرق عمل سالم و عمل به ظاهر نیک " با استادی کمک راهنمای محترم  " آقای رضا فاضلی " و نگهبانی " آقای حامد ادریسی " و دبیری موقت  " آقای امیر حمزه کاشرفی" در روز پنج شنبه مورخ  1395/10/23رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

"در ضمن تولد اولین سال رهایی آقایان " امیر یوسفی و حسین حمیدیه " رهجویان راهنمای محترم جناب آقای " رضا فاضلی" را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم."
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/10/16
پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 16:28 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )


دوازدهمین جلسه از دوره شصت و دوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " وادی پنجم و تاثیر آن روی من " با استادی کمک راهنمای محترم  " آقای حسن بابایی " و نگهبانی " آقای امیر یوسفی " و دبیری  " آقای حامد ادریسی " در روز پنج شنبه مورخ  1395/10/16 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

"در ضمن تولد پنجمین سال رهایی آقای " احسان رنجبر " رهجوی راهنمای محترم جناب آقای " حسن بابایی " را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم."
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/10/09
پنجشنبه 9 دی 1395 ساعت 16:36 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )یازدهمین جلسه از دوره شصت و دوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " نقش آموزش و خدمت در رهایی و تجربه من " با استادی کمک راهنمای محترم  "آقای همایون سالخورده" و نگهبانی " آقای امیر یوسفی " و دبیری  " آقای حامد ادریسی " در روز پنج شنبه مورخ  1395/10/09 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

"در ضمن تولد اولین سال رهایی آقای " امید صباغیان " رهجوی راهنمای محترم جناب آقای " همایون سالخورده " را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم."
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات