" کارگاه آموزشی خانم های همسفر 94/9/10
سه شنبه 10 آذر 1394 ساعت 18:19 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهره | ( نظرات )

چهازدهمین جلسه از دور پنجاه و هفتم وسری کارگاههای آموزشی ویژه همسفران کنگره 60، با استادی "خانم آنی کماندار"، نگهبانی" خانم نیکا "و دبیری " خانم کبری" با دستور جلسه" رابطه یاد گیری با معرکه گیری" در روز سه شنبه مورخ  94/9/10 راس .ساعت 16:30 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


" کارگاه آموزشی خانم های همسفر 94/9/3
سه شنبه 3 آذر 1394 ساعت 17:31 | نوشته ‌شده به دست همسفر زری | ( نظرات )

  


سیزدهمین جلسه از دور پنجاه و هفتم وسری کارگاههای آموزشی ویژه همسفران کنگره 60، با استادی "خانم فاطمه اشکذری"، نگهبانی " خانم نیکا " و دبیری " خانم کبری " با دستور جلسه " هفته همسفر" در روز سه شنبه مورخ  94/9/3 راس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


" کارگاه آموزشی خانم های همسفر 94/8/26
سه شنبه 26 آبان 1394 ساعت 20:44 | نوشته ‌شده به دست همسفر زری | ( نظرات )

دوازدهمین جلسه از دور پنجاه و هفتم سری كارگاههای آموزشی ویژه همسفران كنگره 60، با استادی "خانم بنفشه"، نگهبانی "خانم نیكا" و دبیری "خانم كبری" با دستور جلسه " وادی سوم و تاثیر آن روی من" در روز سه شنبه مورخ 94/8/19 راس ساعت 16:30 آغاز به كار نمود.


Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،

" کارگاه آموزشی خانم های همسفر 94/8/19
سه شنبه 19 آبان 1394 ساعت 18:08 | نوشته ‌شده به دست همسفر زری | ( نظرات )
یازدهمین جلسه از دور پنجاه و هفتم سری كارگاههای آموزشی ویژه همسفران كنگره 60، با استادی "خانم سمن"، نگهبانی "خانم نیكا" و دبیری "خانم كبری" با دستور جلسه "تجربه من از روش های ترک اعتیاد و روش درمان (DST) و بهترین راه" در دروز سه شنبه مورخ 94/8/19 راس ساعت 16:30 آغاز به كار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


" کارگاه آموزشی خانم های همسفر 94/8/12
چهارشنبه 13 آبان 1394 ساعت 07:30 | نوشته ‌شده به دست همسفر زری | ( نظرات )

دهمین جلسه از دور پنجاه و هفتم سری كارگاههای آموزشی ویژه همسفران كنگره 60، با استادی "خانم مهشید"، نگهبانی "خانم نیكا" و دبیری "خانم كبری" با دستور جلسه "از فرمانبرداری تا فرماندهی" در دروز سه شنبه مورخ 94/8/12 راس ساعت 16:30 آغاز به كار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


" کارگاه آموزشی خانم‌های همسفر 94/8/5
سه شنبه 5 آبان 1394 ساعت 21:56 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهره | ( نظرات )

نهمین جلسه از دوره پنجاه و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره60، با استادی خانم شانی، نگهبانی خانم نیکا و دبیری خانم کبری، با دستور جلسه‌ی "وادی دوم و تأثیر آن روی من" در روز سه‌شنبه مورخ 94/8/5 رأس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


" کارگاه آموزشی خانم‌های همسفر 94/7/28
سه شنبه 28 مهر 1394 ساعت 22:01 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهره | ( نظرات )
هشتمین جلسه از دوره پنجاه و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره60، با استادی خانم زهره، نگهبانی خانم نیکا و دبیری خانم کبری، با دستور جلسه‌ی "صبر، استقامت و آرامش" در روز سه‌شنبه مورخ 94/7/28 رأس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


" کارگاه آموزشی خانمهای همسفر 94/7/14
سه شنبه 14 مهر 1394 ساعت 21:26 | نوشته ‌شده به دست همسفر زری | ( نظرات )

ششمین جلسه از دوره پنجاه و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره60، با استادی دیده بان محترم گروه خانواده سرکار خانم آنی، نگهبانی خانم زهره و دبیری خانم نرگس، با دستور جلسه‌ی "لژیون مالی" در روز سه شنبه مورخ 14/7/94 رأس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود.

همچنین امروز تجلیل از کمک راهنمایان گروه خانواده سرکار خانم ثنا خزایی و سرکار خانم زهرا مرادی به مناسبت تحویل لژیون و پایان دوره کمک راهنمایی در این شعبه برگزار شد.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


" کارگاه آموزشی خانم‌های همسفر، سه شنبه 94/7/7
سه شنبه 7 مهر 1394 ساعت 18:04 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهره | ( نظرات )
پنجمین جلسه از دوره پنجاه و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره60، با استادی خانم زهرا، نگهبانی خانم زهره و دبیری خانم نرگس، با دستور جلسه‌ی "وادی اول و تاثیر آن روی من" در روز سه شنبه مورخ 94/7/7 رأس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


" کارگاه آموزشی خانم‌های همسفر، سه شنبه 94/6/31
سه شنبه 31 شهریور 1394 ساعت 19:13 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهره | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

سومین جلسه از دوره پنجاه وهفتم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره60، با استادی خانم مهرناز، نگهبانی خانم زهره و دبیری خانم نرگس، با دستور جلسه‌ی "صورت مساله اعتیاد" در روز سه شنبه مورخ 94/6/31 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،

" کارگاه آموزشی خانم‌های همسفر، سه شنبه 94/6/24
سه شنبه 24 شهریور 1394 ساعت 18:47 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهره | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله 

سومین جلسه از دوره پنجاه وهفتم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره60، با استادی خانم راحله، نگهبانی خانم زهره و دبیری خانم نرگس، با دستور جلسه‌ی "وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من" در روز سه شنبه مورخ 94/6/24 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


" کارگاه آموزشی خانم‌های همسفر، سه شنبه 94/6/17
سه شنبه 17 شهریور 1394 ساعت 18:44 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهره | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

دومین جلسه از دوره پنجاه وهفتم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره60، با استادی خانم آنی کماندار، نگهبانی خانم زهره و دبیری خانم نرگس، با دستور جلسه‌ی "هفته‌ی تجلیل از اسیستانت، ایجنت و مرزبان" در روز سه شنبه مورخ 94/6/17 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


گزارش تصویری از لژیونهای درمان سیگار
دوشنبه 16 شهریور 1394 ساعت 16:27 | نوشته ‌شده به دست مسافر مصطفی | ( نظرات )

روز دوشنبه مورخ 94/6/16 راس ساعت 16:00 مانند هر هفته، لژیونهای درمان سیگار (ویلیام وایت) در نمایندگی آکادمی برگزار شد.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،

" کارگاه آموزشی خانم‌های همسفر
سه شنبه 3 شهریور 1394 ساعت 18:15 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهره | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق

چهاردهمین جلسه از دوره پنجاه وششم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره60، با استادی خانم عزت، نگهبانی خانم زری و دبیری خانم زینب، با دستور جلسه‌ی "قضاوت و جهالت" در روز سه شنبه مورخ 3/6/94 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.سخنان استاد:

هنگامی‌که بندگان خداوند کمی خودشان را می‌شناسند، شروع به قضاوت‌کردن می‌کنند. وقتی من صبح از خواب بیدار می‌شوم، شروع  به قضاوت درباره‌ی اطرافیانم می‌کنم.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو