" کارگاه آموزشی خانم های همسفر سه شنبه 95/01/17
سه شنبه 17 فروردین 1395 ساعت 22:17 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهرا | ( نظرات )
چهاردهمین جلسه از دوره پنجاه و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره60 با استادی کمک راهنمای محترم "خانم شانی"، نگهبانی  "خانم مهوش" و دبیری "خانم صدیقه" با دستور جلسه "دانایی، دانایی موثر و سواد" در روز سه شنبه مورخ 95/01/17، رأس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


" کارگاه آموزشی خانم های همسفر سه شنبه 94/12/18
سه شنبه 18 اسفند 1394 ساعت 18:21 | نوشته ‌شده به دست همسفر زری | ( نظرات )سیزدهمین جلسه از دوره پنجاه و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره60 با استادی کمک راهنمای محترم "خانم شبنم حسینی"، نگهبانی  "خانم مهوش" و دبیری "خانم صدیقه" با دستور جلسه "لژیون در داخل و خارج از کنگره" در روز سه شنبه مورخ 94/12/18، رأس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


" کارگاه آموزشی خانم های همسفر سه شنبه 94/12/11
سه شنبه 11 اسفند 1394 ساعت 22:53 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهرا | ( نظرات )
دوازدهمین جلسه از دوره پنجاه و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره60 با استادی کمک راهنمای محترم "خانم معصومه آذین راد"، نگهبانی  "خانم مهوش" و دبیری "خانم صدیقه" با دستور جلسه "جهان بینی و فرق نگاه مسافر و معتاد" در روز سه شنبه مورخ 94/12/11، رأس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


کارگاه آموزشی خانم های همسفر 94/12/4
سه شنبه 4 اسفند 1394 ساعت 22:38 | نوشته ‌شده به دست همسفر زری | ( نظرات )
یازدهمین جلسه از دوره پنجاه و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره60 با استادی کمک راهنمای محترم "خانم مهناز"، نگهبانی  "خانم مهوش" و دبیری "خانم صدیقه" با دستور جلسه "وادی دوازدهم و تاثیر آن روی من" در روز سه شنبه مورخ 94/12/4، رأس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


" کارگاه آموزشی خانم های همسفر 94/11/27
سه شنبه 27 بهمن 1394 ساعت 17:37 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهرا | ( نظرات )
دهمین جلسه از دوره پنجاه و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی راهنمای محترم "خانم شهره"، نگهبانی  "خانم مهوش" و دبیری "خانم صدیقه" با دستور جلسه "هفته دیده بان (جشن)" در روز سه شنبه مورخ 94/11/27، رأس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


کارگاه آموزشی خانم های همسفر 94/11/20
سه شنبه 20 بهمن 1394 ساعت 21:23 | نوشته ‌شده به دست همسفر زری | ( نظرات )نهمین جلسه از دوره پنجاه و هشتم سری کارگاه های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی "خانم شبنم"، نگهبانی "خانم مهوش" و دبیری "خانم صدیقه" با دستور جلسه"وظایف رهجو" در روز سه شنبه مورخ 94/11/20 رأس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


" کارگاه آموزشی خانم های همسفر سه شنبه 94/11/13
سه شنبه 13 بهمن 1394 ساعت 20:35 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهرا | ( نظرات )
هشتمین جلسه از دوره پنجاه و هشتم سری کارگاه های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی "خانم عزت"، نگهبانی "خانم مهوش" و دبیری "خانم صدیقه" با دستور جلسه"وادی ششم و تاثیر آن روی من" در روز سه شنبه مورخ 94/11/13 رأس ساعت 16/30 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


" کارگاه آموزشی خانم های همسفر سه شنبه 94/11/06
سه شنبه 6 بهمن 1394 ساعت 21:52 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهرا | ( نظرات )
هفتمین جلسه از دوره پنجاه و هشتم سری کارگاه های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی "خانم فروغ"، نگهبانی "خانم مهوش" و دبیری "خانم صدیقه" با دستور جلسه"سم زدایی یا سم نزدایی" در روز سه شنبه مورخ 94/11/06 رأس ساعت 16/30 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


" کارگاه آموزشی خانم های همسفر سه شنبه 94/10/29
سه شنبه 29 دی 1394 ساعت 22:01 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهرا | ( نظرات )

ششمین جلسه از دوره پنجاه و هشتم سری کارگاه های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی "خانم سارا"، نگهبانی "خانم مهوش" و دبیری "خانم صدیقه" با دستور جلسه"فرق عمل سالم با عمل به ظاهر نیک" در روز سه شنبه مورخ 94/10/29 رأس ساعت 16/30 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،

کارگاه آموزشی خانم های همسفر سه شنبه 94/10/22
سه شنبه 22 دی 1394 ساعت 23:03 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهرا | ( نظرات )

پنجمین جلسه از دوره پنجاه و هشتم سری کارگاه های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی "خانم زهرا حاج محمدی"، نگهبانی "خانم مهوش" و دبیری "خانم صدیقه" با دستور جلسه"وادی پنجم و تأثیر آن روی من" در روز سه شنبه مورخ 94/10/22 رأس ساعت 16/30 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


" کارگاه آموزشی خانم های همسفر سه شنبه 94/10/15
سه شنبه 15 دی 1394 ساعت 23:15 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهرا | ( نظرات )
چهارمین جلسه از دوره پنجاه و هشتم سری کارگاه های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی "خانم عاطفه" ، نگهبانی "خانم مهوش" و دبیری "خانم صدیقه" با دستور جلسه "نقش آموزش و خدمت در رهایی و تجربه من" در روز سه شنبه مورخ 94/10/15 رأس ساعت 16/30 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


" کارگاه آموزشی خانم های همسفر 94/10/1
سه شنبه 1 دی 1394 ساعت 23:56 | نوشته ‌شده به دست همسفر زری | ( نظرات )سومین جلسه  از دور پنجاه و هشتم سری کارگاههای آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی دیده بان محترم ورزشی گروه خانواده سرکار "خانم آنی کماندار"، نگهبانی "خانم مهوش" و دبیری "خانم صدیقه" با دستور جلسه "برای چه ورزش می‌کنیم؟ جهانبینی ورزشی  " در روز سه شنبه مورخ 1/10/94 راس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود.


Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


" کارگاه آموزشی خانم های همسفر 94/9/23
سه شنبه 24 آذر 1394 ساعت 17:31 | نوشته ‌شده به دست همسفر زری | ( نظرات )
دومین جلسه  از دور پنجاه و هشتم سری کارگاههای آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی "خانم فریده جاوید"، نگهبانی "خانم مهوش" و دبیری "خانم صدیقه" با دستور جلسه "وادی چهارم و تاثیر آن روی من  " در روز سه شنبه مورخ 24/9/94 راس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


" کارگاه آموزشی خانم های همسفر 94/9/17
سه شنبه 17 آذر 1394 ساعت 21:54 | نوشته ‌شده به دست همسفر زری | ( نظرات )
اولین جلسه  از دور پنجاه و هشتم سری کارگاههای آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی "خانم مریم رضائیان"، نگهبانی "خانم مهوش" و دبیری "خانم صدیقه" با دستور جلسه "چگونه شکرگزاری کنم؟OT " در روز سه شنبه مورخ 17/9/94 راس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو