" کارگاه آموزشی خانم های همسفر سه شنبه 95/05/05
سه شنبه 5 مرداد 1395 ساعت 18:27 | نوشته ‌شده به دست همسفر زری | ( نظرات )دومین جلسه از دوره شصتم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی "خانم ناهید فؤادی "و نگهبانیخانم نرگسو دبیری  "خانم لیلا "با دستور جلسه "کار،تحصیل،قدرت" در روز سه‌شنبه مورخ 95/05/05، رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


" کارگاه آموزشی خانم های همسفر سه شنبه 95/04/28
سه شنبه 29 تیر 1395 ساعت 18:01 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهرا | ( نظرات )اولین جلسه از دوره شصتم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی "خانم سارا "و نگهبانیخانم نرگس" و دبیری  "خانم لیلا "با دستور جلسه "وادی یازدهم و تاثیر آن روی من" در روز سه‌شنبه مورخ 95/04/28، رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


کارگاه آموزشی خانم های همسفر سه شنبه 95/04/22
چهارشنبه 23 تیر 1395 ساعت 12:45 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهرا | ( نظرات )چهاردهمین جلسه از دوره پنجاه و نهم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی "خانم لیلی "و نگهبانیخانم سارا "و دبیری موقت  "خانم زری "با دستور جلسه "حرمت كنگره60، چرا رابطه مالی، كاری و فامیلی در كنگره ممنوع است؟" در روز سه‌شنبه مورخ 95/04/22، رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


" کارگاه آموزشی خانم های همسفر سه شنبه 95/4/15
سه شنبه 15 تیر 1395 ساعت 19:12 | نوشته ‌شده به دست همسفر زری | ( نظرات )سیزدهمین جلسه از دوره پنجاه و نهم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی "خانم لیلا "و نگهبانیخانم سارا "و دبیری "خانم مهناز "با دستور جلسه "شیشه و تخریب آن روی من" در روز سه‌شنبه مورخ 95/04/15، رأس ساعت 18 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


" کارگاه آموزشی خانم های همسفر سه شنبه 95/04/08
سه شنبه 8 تیر 1395 ساعت 19:15 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهرا | ( نظرات )
دوازدهمین جلسه از دوره پنجاه و نهم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی "خانم سمیه خوند" و نگهبانی موقتخانم مهناز "و دبیری موقت "خانم زری "با دستور جلسه  "ظرفیت، مسئولیت، قبله گم کردن"  در روز سه‌شنبه مورخ 95/04/08، رأس ساعت 18 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


کارگاه آموزشی خانم های همسفر سه شنبه 95/04/01
سه شنبه 1 تیر 1395 ساعت 19:12 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهرا | ( نظرات )یازدهمین جلسه از دوره پنجاه و نهم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی
 "خانم وفا"و نگهبانیخانم سارا "و دبیری "خانم مهناز "با دستور جلسه "وادی دهم و تأثیر آن روی من" در روز سه‌شنبه مورخ 95/04/01، رأس ساعت 18 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


" کارگاه آموزشی خانم های همسفر سه شنبه 95/03/25
سه شنبه 25 خرداد 1395 ساعت 19:56 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهرا | ( نظرات )


دهمین جلسه از دوره پنجاه و نهم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی "خانم مهرناز"و نگهبانی" خانم سارا "و دبیری "خانم مهناز "با دستور جلسه "سیگار" در روز سه‌شنبه مورخ 95/03/25، رأس ساعت 18 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


" کارگاه آموزشی خانم های همسفر سه شنبه 95/03/18
سه شنبه 18 خرداد 1395 ساعت 19:29 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهرا | ( نظرات )نهمین جلسه از دوره پنجاه و نهم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی
 "خانم افسانه "و نگهبانی  " خانم سارا "و دبیری "خانم مهناز "با دستور جلسه "الهام از رمضان" در روز سه‌شنبه مورخ 95/03/18، رأس ساعت 18 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


" کارگاه آموزشی خانم های همسفر سه شنبه 95/03/11
سه شنبه 11 خرداد 1395 ساعت 17:57 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهرا | ( نظرات )هشتمین جلسه از دوره پنجاه و نهم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی "خانم مرضیه"و نگهبانی  "خانم سارا "و دبیری "خانم مهناز "با دستور جلسه "در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره من چه کرده ام؟" در روز سه‌شنبه مورخ 95/03/11، رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


" کارگاه آموزشی خانم های همسفر سه شنبه 94/02/28
سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 ساعت 22:33 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهرا | ( نظرات )ششمین جلسه از دوره پنجاه و نهم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی "سرکار خانم فریده جاوید " و نگهبانی "خانم سارا " و دبیری " خانم مهناز" با دستور جلسه  "وادی نهم و تاثیر آن روی من" در روز سه‌شنبه مورخ 95/02/28، رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


" کارگاه آموزشی خانم های همسفر سه شنبه 94/02/21
سه شنبه 21 اردیبهشت 1395 ساعت 18:01 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهرا | ( نظرات )پنجمین جلسه از دوره پنجاه و نهم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی "سرکار خانم زهرا حاج محمدی " و نگهبانی   "خانم سارا "و دبیری موقت خانم مرضیه "با دستور جلسه  "کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر و تصاویر آن" در روز سه‌شنبه مورخ 95/02/21، رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


" کارگاه آموزشی خانم های همسفر سه شنبه 95/02/14
سه شنبه 14 اردیبهشت 1395 ساعت 18:41 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهرا | ( نظرات )چهارمین جلسه از دوره پنجاه و نهم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی "سرکار خانم آنی " و نگهبانی   "خانم سارا "و دبیری " خانم مهناز "با دستور جلسه  "هفته راهنما" در روز سه‌شنبه مورخ 95/02/14، رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

در ادامه جلسه جشن تجلیل از کمک راهنمایان شعبه و سرکار خانم آنی با شکوه خاصی برگزار شد.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


" کارگاه آموزشی خانم های همسفر سه شنبه 95/02/07
سه شنبه 7 اردیبهشت 1395 ساعت 18:17 | نوشته ‌شده به دست همسفر زری | ( نظرات )


سومین جلسه از دوره پنجاه و نهم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی "خانم سیمین"  و نگهبانی  "خانم سارا "و دبیری "خانم مهناز "با دستور جلسه " آداب معاشرت و بی‌ادبی، تعادل و بی‌تعادلی" در روز سه‌شنبه مورخ 95/02/07، رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


کارگاه آموزشی خانم های همسفر سه شنبه 95/01/31
سه شنبه 31 فروردین 1395 ساعت 23:49 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهرا | ( نظرات )
دومین جلسه از دوره پنجاه و نهم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی "خانم نرگس" و نگهبانی  "خانم سارا "و دبیری "خانم مهناز "با دستور جلسه "جهان بینی1 و 2" در روز سه‌شنبه مورخ 95/01/31، رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات