کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/07/01
پنجشنبه 1 مهر 1395 ساعت 17:23 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )دوازدهمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه" وادی اول و تاثیر آن روی من " با استادی  " آقای علیرضا زرکش " و نگهبانی " آقای محمد زارع "و دبیری " آقای عباس مصطفایی"  در روز پنج شنبه مورخ  1395/07/01 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

"در ضمن تولد پنج سال رهایی کمک راهنمای محترم جناب آقای " محمد احمدی " رهجوی راهنمای محترم جناب آقای "علیرضا زرکش" را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها، اخبار داخلی کنگره60،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/06/25
پنجشنبه 25 شهریور 1395 ساعت 18:16 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )

یازدهمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه" صورت مسئله اعتیاد " با استادی  " آقای سامان راهنورد " و نگهبانی " آقای محمد زارع "و دبیری " آقای عباس مصطفایی"  در روز پنج شنبه مورخ  1395/06/25 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/06/18
جمعه 19 شهریور 1395 ساعت 09:13 | نوشته ‌شده به دست مسافر علیرضا نامداری | ( نظرات )دهمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه" وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من " با استادی  " آقای محمد صفائیان پور " و نگهبانی " آقای محمد زارع "و دبیری " آقای عباس مصطفایی"  در روز پنج شنبه مورخ  1395/06/18 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/06/11
پنجشنبه 11 شهریور 1395 ساعت 16:29 | نوشته ‌شده به دست مسافر پیمان | ( نظرات )نهمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه" ایجنت ، اسیستنت ، مرزبان " با استادی  " آقای مسلم یامی " و نگهبانی " آقای محمد زارع "و دبیری موقت " آقای میثم"  در روز پنج شنبه مورخ  1395/06/11 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، اخبار داخلی کنگره60،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/06/04
پنجشنبه 4 شهریور 1395 ساعت 16:44 | نوشته ‌شده به دست مسافر پیمان | ( نظرات )

هشتمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه" سیستم ایکس " با استادی  " آقای غلامرضا شهبازی " و نگهبانی موقت " آقای عباس مصطفایی "و دبیری موقت " آقای مجید کریمی"  در روز پنج شنبه مورخ  1395/06/04 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، اخبار اعتیاد،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/05/28
پنجشنبه 28 مرداد 1395 ساعت 16:34 | نوشته ‌شده به دست مسافر پیمان | ( نظرات )

هفتمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه" قضاوت و جهالت " با استادی کمک راهنمای محترم  " آقای سیروس حسین زاده " و نگهبانی " آقای محمد زارع "و دبیری " آقای عباس مصطفایی"  در روز پنج شنبه مورخ  1395/05/28 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،


کارگاه آموزش عمومی روز پنجشنبه 1395/05/21
پنجشنبه 21 مرداد 1395 ساعت 16:39 | نوشته ‌شده به دست مسافر پیمان | ( نظرات )ششمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه" وادی سیزدهم و تاثیر آن روی من" با استادی کمک راهنمای محترم  " آقای فرشید تفرشی " و نگهبانی  " آقای محمد زارع "و دبیری " آقای عباس مصطفایی "  در روز پنج شنبه مورخ  1395/05/21رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

"در ضمن تولد پنج سال رهایی " کمک راهنمای محترم جناب آقای " سامان راهنورد " رهجوی کمک راهنمای محترم جناب آقای " فرشید تفرشی " را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزش عمومی روز پنجشنبه 1395/04/31
پنجشنبه 31 تیر 1395 ساعت 16:31 | نوشته ‌شده به دست مسافر پیمان | ( نظرات )
پنجمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه"کار - تحصیل - قدرت" با استادی کمک راهنمای محترم  "آقای حسن غفوری" و نگهبانی  "آقای محمد زارع"و دبیری " آقای عباس مصطفایی "  در روز پنج شنبه مورخ  1395/04/31 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


"در ضمن تولد سه سال رهایی "مرزبان محترم جناب آقای "ازهر اردشیر" رهجوی کمک راهنمای محترم جناب آقای "حسن غفوری" را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزش عمومی روز پنجشنبه 1395/04/24
پنجشنبه 24 تیر 1395 ساعت 21:39 | نوشته ‌شده به دست مسافر پیمان | ( نظرات )
چهارمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه"وادی یازدهم و تأثیر آن روی من" با استادی دیده بان محترم آقای"علی اشکذری" و نگهبانی  "آقای محمد زارع"و دبیری موقت "آقای عباس"  در روز پنج شنبه مورخ  1395/04/24 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


"در ضمن تولد سه سال رهایی کمک راهنمای محترم جناب آقای امیر خرمشاهی رهجوی دیده بان محترم جناب آقای اشکذری را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم"
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزش عمومی روز پنجشنبه 1395/04/17
پنجشنبه 17 تیر 1395 ساعت 18:32 | نوشته ‌شده به دست مسافر حامد | ( نظرات )


سومین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه"حرمت کنگره 60، چرا رابطه کاری، مالی و فامیلی در کنگره ممنوع است؟" با استادی کمک راهنمای محترم آقای"شاهرخ دادخواه" و نگهبانی موقت "آقای عباس مصطفایی" و دبیری موقت "آقای مجید کرمی"  در روز پنج شنبه مورخ  1395/04/17 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،


کارگاه آموزش عمومی مسافران و همسفران روز پنجشنبه 95/04/10
پنجشنبه 10 تیر 1395 ساعت 17:51 | نوشته ‌شده به دست مسافر حامد | ( نظرات )دومین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه"شیشه و تخریب های آن روی من" با استادیآقای مهدی دهقان " و نگهبانیآقای محمد زارع" و دبیری "آقای عباس " در روز پنج شنبه مورخ  1395/04/10 رأس ساعت 18:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،


کارگاه آموزش عمومی روز پنجشنبه 95/04/03
پنجشنبه 3 تیر 1395 ساعت 12:02 | نوشته ‌شده به دست مسافر پیمان | ( نظرات )

اولین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه"ظرفیت و مسئولیت(قبله گم کردن)" با استادیآقای سعید مجیدی" و نگهبانیآقای محمد زارع" و دبیری "آقای عباس " در روز پنج شنبه مورخ  1395/04/03 رأس ساعت 18:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، رهائی ها،


کارگاه آموزش عمومی روز پنجشنبه 95/03/27
پنجشنبه 27 خرداد 1395 ساعت 16:51 | نوشته ‌شده به دست مسافر پیمان | ( نظرات )
چهاردهمین جلسه از دوره شصتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "وادی دهم و تاثیر آن روی من" با استادی کمک راهنمای محترم آقای همایون سالخورده و نگهبانی  آقای رضا رجبی و دبیری  آقای امید در روز پنجشنبه مورخ 95/03/27 راس ساعت 18:00 آغاز به کار نمود.

"در ضمن تولد یک سال رهایی آقای فرزاد هوشنگی ، رهجوی کمک راهنمای محترم آقای همایون سالخورده را با شور فراوان جشن گرفتیم"
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها، اخبار داخلی کنگره60،


کارگاه آموزش عمومی روز پنجشنبه 95/03/20
پنجشنبه 20 خرداد 1395 ساعت 17:32 | نوشته ‌شده به دست مسافر پیمان | ( نظرات )


سیزدهمین جلسه از دوره شصتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "سیگار" با استادی کمک راهنمای محترم آقای مهدی پارسا و نگهبانی  آقای رضا رجبی و دبیری  آقای امید در روز پنجشنبه مورخ 95/03/20 راس ساعت 18:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات