کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/10/09
پنجشنبه 9 دی 1395 ساعت 16:36 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )یازدهمین جلسه از دوره شصت و دوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " نقش آموزش و خدمت در رهایی و تجربه من " با استادی کمک راهنمای محترم  "آقای همایون سالخورده" و نگهبانی " آقای امیر یوسفی " و دبیری  " آقای حامد ادریسی " در روز پنج شنبه مورخ  1395/10/09 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

"در ضمن تولد اولین سال رهایی آقای " امید صباغیان " رهجوی راهنمای محترم جناب آقای " همایون سالخورده " را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم."
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/10/02
پنجشنبه 2 دی 1395 ساعت 16:35 | نوشته ‌شده به دست مسافر پیمان | ( نظرات )
دهمین جلسه از دوره شصت و دوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " کمک کنگره به من و خدمت من به کنگره " با استادی کمک راهنمای محترم  "آقای احمد جعفری" و نگهبانی " آقای امیر یوسفی " و دبیری  " آقای حامد ادریسی " در روز پنج شنبه مورخ  1395/10/02 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

"در ضمن تولد اولین سال رهایی آقای " مجتبی موسوی نیا " رهجوی راهنمای محترم جناب آقای " احمد جعفری " را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم."

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


جلسه ویژه جشن همسفر پنجشنبه 1395/09/25
پنجشنبه 25 آذر 1395 ساعت 20:37 | نوشته ‌شده به دست مسافر پیمان | ( نظرات )


جلسه ویژه "جشن هفته همسفر" از سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه هفته همسفر " با استادی دیده‌بان محترم گروه خانواده    "سرکار خانم  آنی"  و نگهبانی خانم زهرا " و دبیری   "آقای علی " در روز پنج شنبه مورخ  1395/09/25 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، مناسبت ها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/09/18
پنجشنبه 18 آذر 1395 ساعت 16:17 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )


نهمین جلسه از دوره شصت و دوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " وادی چهارم و تاثیر آن روی من " با استادی کمک راهنمای محترم  "آقای سیروس حسین زاده" و نگهبانی " آقای امیر یوسفی " و دبیری  " آقای حامد ادریسی " در روز پنج شنبه مورخ  1395/09/18 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

 

"در ضمن تولد اولین سال رهایی آقایان " مهدی کریمی و محمود توفیقی " رهجویان راهنمای محترم جناب آقای " سیروس حسین زاده " را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم.".

 
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/09/11
پنجشنبه 11 آذر 1395 ساعت 16:31 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )


هشتمین  جلسه از دوره شصت و دوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "چگونه شکر گزاری می کنم ( OT )" با استادی کمک راهنمای محترم  "آقای حامد شمس" و نگهبانی موقت  "آقای حامد ادریسی" و دبیری موقت " آقای هانی رضایی " در روز پنج شنبه مورخ  1395/09/11 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

"در ضمن تولد اولین سال رهایی آقای " امین مغاری " رهجوی راهنمای محترم جناب آقای " حامد شمس " را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم."
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/09/04
پنجشنبه 4 آذر 1395 ساعت 16:32 | نوشته ‌شده به دست مسافر پیمان | ( نظرات )


هفتمین  جلسه از دوره شصت و دوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "رابطه یادگیری با معرکه گیری" با استادی کمک راهنمای محترم  "آقای بیژن رجایی" و نگهبانی "آقای امیر یوسفی" و دبیری " آقای حامد ادریسی " در روز پنج شنبه مورخ  1395/09/04 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

"در ضمن تولد اولین سال رهایی آقای " احمد بهادری " رهجوی راهنمای محترم جناب آقای " بیژن رجایی " را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم."
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/08/27
پنجشنبه 27 آبان 1395 ساعت 16:54 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )


ششمین جلسه از دوره شصت و دوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "برای چه ورزش می کنم، جهان بینی ورزشی" با استادی "آقای فرشید تفرشی" و نگهبانی "آقای امیر یوسفی" و دبیری "آقای حامد ادریسی" در روز پنج شنبه مورخ  1395/08/27 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

"در ضمن تولد اولین سال  رهایی  آقایان " مصطفی قاسمی و سهند رشوند " رهجویان راهنمای محترم جناب آقای " فرشید تفرشی " را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم."
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/08/20
پنجشنبه 20 آبان 1395 ساعت 16:13 | نوشته ‌شده به دست مسافر پیمان | ( نظرات )


پنجمین جلسه از دوره شصت و دوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "وادی سوم و تاثیر آن روی من" با استادی "آقای عباس امیر معافی" و نگهبانی "آقای امیر یوسفی" و دبیری "آقای حامد ادریسی" در روز پنج شنبه مورخ  1395/08/20 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

"در ضمن تولد سه سال رهایی  آقای " احسان جلیلیان " رهجوی راهنمای محترم جناب آقای "عباس امیر معافی" را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم."
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/08/13
پنجشنبه 13 آبان 1395 ساعت 16:39 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )چهارمین جلسه از دوره شصت و دوم سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " تجربیات من از روشهای ترک اعتیاد و روش درمان و بهترین راه (DST) " با استادی دیدبان محترم جناب   آقای احمد حکیمی و نگهبانی آقای امیر یوسفی و دبیری آقای حامد ادریسی"  در روز پنج شنبه مورخ  1395/08/13 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/08/06
پنجشنبه 6 آبان 1395 ساعت 16:39 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )
سومین جلسه از دوره شصت و دوم سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " از فرمانبرداری تا فرماندهی " با استادی  مصطفی محمودی و نگهبانی آقای امیر یوسفی و دبیری آقای حامد ادریسی"  در روز پنج شنبه مورخ  1395/08/06 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/07/29
پنجشنبه 29 مهر 1395 ساعت 16:55 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )


دومین جلسه از دوره شصت و دوم سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " وادی دوم و تاثیر آن روی من " با استادی  " سیروس حسن زاده و نگهبانی آقای امیر یوسفی و دبیری آقای حامد ادریسی"  در روز پنج شنبه مورخ  1395/07/29 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها، اخبار داخلی کنگره60، اخبار اعتیاد،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/07/22
پنجشنبه 22 مهر 1395 ساعت 16:29 | نوشته ‌شده به دست مسافر پیمان | ( نظرات )اولین جلسه از دوره شصت و دوم سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " صبر، استقامت، آرامش " با استادی  آقای  هاتف خسروی و نگهبانی آقای امیر یوسفی و دبیری آقای حامد ادریسی"  در روز پنج شنبه مورخ  1395/07/22 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، اخبار داخلی کنگره60، اخبار اعتیاد،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/07/15
پنجشنبه 15 مهر 1395 ساعت 16:25 | نوشته ‌شده به دست مسافر پیمان | ( نظرات )


چهاردهمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " از نشریات کنگره 60 چگونه استفاده میکنم؟ " با استادی  آقای  علیرضا بختیاری و نگهبانی آقای محمد زارع و دبیری آقای عباس مصطفایی"  در روز پنج شنبه مورخ  1395/07/15 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، انتخابات، اخبار داخلی کنگره60، اخبار اعتیاد،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/07/08
پنجشنبه 8 مهر 1395 ساعت 16:48 | نوشته ‌شده به دست مسافر پیمان | ( نظرات )


سیزدهمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه" لژیون مالی " با استادی  " آقای  مهندس وحید دولت آبادی " و نگهبانی " آقای محمد زارع "و دبیری " آقای عباس مصطفایی"  در روز پنج شنبه مورخ  1395/07/08 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، اخبار داخلی کنگره60، اخبار اعتیاد،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic