کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1396/02/21
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 ساعت 16:33 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )سیزدهمین جلسه از دوره شصت و سوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " وادی نهم و تاثیر آن روی من " با استادی راهنمای محترم   "  آقای محمد صداقت " و نگهبانی " آقای مجید رضایی"  و دبیری موقت  " آقای علی فکری " در روز پنج شنبه مورخ  1396/02/21 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

در ضمن تولد هفتمین سال رهایی ایجنت محترم  "  آقای رضا ثالثی " رهجوی راهنمای  محترم جناب آقای "  محمد صداقت " را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1396/02/14
پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 ساعت 16:49 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )دوازدهمین جلسه از دوره شصت و سوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " کتاب عبور از منطقه 60 درجه و تصاویر آن " با استادی کمک راهنمای محترم   "  آقای بیژن رجایی" و نگهبانی " آقای محمد ملک"  و دبیری موقت  " آقای علی فکری " در روز پنج شنبه مورخ  1396/02/14 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
در ضمن تولد اولین سال رهایی   آقای "  آقای مجید رضایی " رهجوی کمک راهنمای  محترم جناب آقای "  بیژن رجایی " را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1396/02/07
پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 ساعت 16:35 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )


یازدهمین جلسه از دوره شصت و سوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " هفته راهنما " با استادی کمک راهنمای محترم   "  آقای امیر خرّمشاهی " و نگهبانی " آقای مجید رضایی"  و دبیری  " آقای محمد ملک " در روز پنج شنبه مورخ  1396/02/07 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، مناسبت ها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1396/01/31
پنجشنبه 31 فروردین 1396 ساعت 16:52 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )


دهمین جلسه از دوره شصت و سوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " آداب معاشرت و بی ادبی ، تعادل و بی تعادلی  " با استادی کمک راهنمای محترم   "  آقای احمد جعفری " و نگهبانی " آقای مجید رضایی"  و دبیری  " آقای محمد ملک " در روز پنج شنبه مورخ  1396/01/31 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
در ضمن تولد اولین سال رهایی   آقای "  غلامرضا پنجه باشی " رهجوی کمک راهنمای  محترم جناب آقای "  احمد جعفری " را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1396/01/24
پنجشنبه 24 فروردین 1396 ساعت 16:29 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )


نهمین جلسه از دوره شصت و سوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " جهان بینی (1) و (2)  " با استادی دیده بان محترم   "  آقای احمد حکیمی" و نگهبانی " آقای مجید رضایی"  و دبیری  " آقای محمد ملک " در روز پنج شنبه مورخ  1396/01/24 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
" در ضمن تولد اولین سال رهایی مسافر آقای  "  سعید امینی " و تولد سومین سال رهایی مسافر آقای " محمد انوشه " رهجویان راهنمای  محترم جناب آقای "  احمد حکیمی " را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1396/01/17
پنجشنبه 17 فروردین 1396 ساعت 16:31 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )


هشتمین جلسه از دوره شصت و سوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "  وادی هشتم و تاثیر آن روی من  " با استادی کمک راهنمای محترم   " آقای مهدی پارسا" و نگهبانی "  آقای مجید رضایی "  و دبیری موقت  "  آقای حمید کوهستانی " در روز پنج شنبه مورخ  1396/01/17 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/12/26
پنجشنبه 26 اسفند 1395 ساعت 16:22 | نوشته ‌شده به دست مسافر علی | ( نظرات )

هفتمین جلسه از دوره شصت و سوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "  وادی هفتم و تاثیر آن روی من  " با استادی کمک راهنمای محترم   " آقای بیژن رجایی" و نگهبانی "  آقای مجید رضایی "  و دبیری  "  آقای محمد ملک " در روز پنج شنبه مورخ  1395/12/26 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/12/19
پنجشنبه 19 اسفند 1395 ساعت 16:43 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )ششمین جلسه از دوره شصت و سوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "  اهمیت خواب شب و بیداری در صبح زود  " با استادی کمک راهنمای محترم   "  آقای سعید تاری مرادی" و نگهبانی "  آقای مجید رضایی  "  و دبیری  "  آقای محمد ملک " در روز پنج شنبه مورخ  1395/12/19 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
" در ضمن تولد اولین سال رهایی   مسافران ، آقایان  "  میثم کاووسی دلیر و رضا بایرامی " رهجوی کمک راهنمای  محترم جناب آقای "  سعید تاری مرادی " را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/12/12
پنجشنبه 12 اسفند 1395 ساعت 16:32 | نوشته ‌شده به دست مسافر علی | ( نظرات )پنجمین جلسه از دوره شصت و سوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "  لژیون در داخل و خارج کنگره  " با استادی مسافر   "  آقای بهزاد صدر آبادی  " و نگهبانی "  آقای مجید رضایی  "  و دبیری  "  آقای محمد ملک " در روز پنج شنبه مورخ  1395/12/12  رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/12/05
پنجشنبه 5 اسفند 1395 ساعت 16:38 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )


چهارمین جلسه از دوره شصت و سوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "  جهان بینی و فرق نگاه مسافر با معتاد  " با استادی کمک راهنمای محترم   "  آقای سیروس حسن زاده " و نگهبانی "  آقای مجید رضایی  "  و دبیری  "  آقای محمد ملک " در روز پنج شنبه مورخ  1395/12/05 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
" در ضمن تولد اولین سال رهایی   مسافران ، آقایان  "  داوود پریشان و محمد پورسان " رهجوی کمک راهنمای  محترم جناب آقای "  سیروس حسین زاده " را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم.


Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/11/28
پنجشنبه 28 بهمن 1395 ساعت 16:36 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )

سومین جلسه از دوره شصت و سوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "  وادی دوازدهم و اجرای آن  " با استادی کمک راهنمای محترم   "  آقای نادر فراهانی " و نگهبانی "  آقای مجید رضایی  "  و دبیری  "  آقای محمد ملک " در روز پنج شنبه مورخ  1395/11/28 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

" در ضمن تولد سومین سال رهایی کمک راهنمای محترم  آقای "  پیمان میر " رهجوی کمک راهنمای  محترم جناب آقای "  نادر فراهانی " را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/11/14
جمعه 15 بهمن 1395 ساعت 12:40 | نوشته ‌شده به دست مسافر پیمان | ( نظرات )


دومین جلسه از دوره شصت و سوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " وظایف رهجو " با استادی دیده بان محترم   " آقای احمد حکیمی " و نگهبانی " آقای مجید رضایی  "  و دبیری  "  آقای محمد ملک " در روز پنج شنبه مورخ  1395/11/14رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

"در ضمن تولد پنجمین سال رهایی کمک راهنمای محترم  آقای " مسعود غفاری " رهجوی دیده بان محترم جناب آقای " احمد حکیمی" را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/11/07
پنجشنبه 7 بهمن 1395 ساعت 16:58 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد | ( نظرات )اولین جلسه از دوره شصت و سوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " وادی ششم و تاثیر آن روی من " با استادی کمک راهنمای محترم  " آقای فرشید تفرشی " و نگهبانی " آقای مجید رضایی  "  و دبیری  "  آقای محمد ملک " در روز پنج شنبه مورخ  1395/11/07 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

"در ضمن تولد اولین سال رهایی  آقایان " عباس مصطفایی و علیرضا بختیاری " رهجوی راهنمای محترم جناب آقای " فرشید تفرشی" را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1395/10/30
پنجشنبه 30 دی 1395 ساعت 16:37 | نوشته ‌شده به دست مسافر پیمان | ( نظرات )چهاردهمین جلسه از دوره شصت و دوم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " سم زدایی یا سم نزدایی " با استادی کمک راهنمای محترم  " آقای حامد شمس " و نگهبانی " آقای امیر یوسفی "  و دبیری  " آقای حامد ادریسی" در روز پنج شنبه مورخ  1395/10/30 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

"در ضمن تولد سومین سال رهایی کمک راهنمای محترم آقای " مهدی پارسا " رهجوی راهنمای محترم جناب آقای " حامد شمس" را با شور و شوق فراوان جشن گرفتیم."
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic