گزارشی از لژیون درمان سیگار شنبه 1396/09/18
شنبه 18 آذر 1396 ساعت 16:56 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد کیانی | ( نظرات )

روز شنبه مورخه 1396/09/28 راس ساعت 16:00 مانند هر هفته، لژیون های درمان سیگار (ویلیام وایت) در نمایندگی آکادمی برگزار گردید.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون های درمان سیگار(ویلیام وایت)،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1396/09/11
شنبه 11 آذر 1396 ساعت 18:23 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد کیانی | ( نظرات )

پنجمین جلسه از دوره شصت‌ و ششم از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "رابطه یادگیری با معرکه گیری" با استادی آقای "بهزاد "  و نگهبانی آقای " محمد رضا " و دبیری آقای " علی" در روز شنبه مورخ 96/09/11 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1396/08/20
شنبه 20 آبان 1396 ساعت 16:20 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد کیانی | ( نظرات )

دومین جلسه از دوره شصت‌ و ششم از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "DST و تجربه من از سایر روش ها" با استادی کمک راهنمای محترم آقای " پیمان "  و نگهبانی آقای " محمدرضا " و دبیری آقای " علی " در روز شنبه مورخ 96/08/20 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


گزارش تصویری از لژیونهای درمان سیگار شنبه 1396/08/20
شنبه 20 آبان 1396 ساعت 15:58 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد کیانی | ( نظرات )

روز شنبه مورخه 1396/08/20 راس ساعت 16:00 مانند هر هفته، لژیون های درمان سیگار (ویلیام وایت) در نمایندگی آکادمی برگزار گردید.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون های درمان سیگار(ویلیام وایت)،


انتخابات نگهبانی جلسه روزهای شنبه
شنبه 6 آبان 1396 ساعت 19:13 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد کیانی | ( نظرات )

انتخابات شصت و ششمین دوره نگهبانی روزهای شنبه آقایان مسافر در شعبه آکادمی مورخ 96/08/06 برگزارگردید و "آقای محمد رضا " به عنوان نگهبان جلسات معرفی گردیدند . با تشکر از مرزبانان محترم شعبه و تمام مسافرانی که در این امر مهم شرکت نمودند، آرزوی موفقیت  از خداوند متعال خواستاریم.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: انتخابات،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1396/08/06
شنبه 6 آبان 1396 ساعت 19:03 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد کیانی | ( نظرات )

چهاردهمین جلسه از دوره شصت‌ و پنجم از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " وادی دوم و تأثیر آن روی من  " با استادی دیده بان محترم آقای " علی خدامی "  و نگهبانی آقای " حامد ادریسی" و دبیری " آقای علی فکری" در روز شنبه مورخ 96/08/06 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


گزارش تصویری از لژیونهای درمان سیگار شنبه 1396/08/06
شنبه 6 آبان 1396 ساعت 18:45 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد کیانی | ( نظرات )


روز شنبه مورخه 1396/08/06راس ساعت 16:00 مانند هر هفته، لژیون های درمان سیگار (ویلیام وایت) در نمایندگی آکادمی برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون های درمان سیگار(ویلیام وایت)،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1396/07/29
شنبه 29 مهر 1396 ساعت 16:54 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد کیانی | ( نظرات )

سیزدهمین جلسه از دوره شصت‌ و پنجم از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " ازدواج " با استادی آقای "داوود"  و نگهبانی " آقای " حامد ادریسی" و دبیری " آقای علی فکری" در روز شنبه مورخ 96/07/29 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


گزارش تصویری از لژیونهای درمان سیگار شنبه 1396/07/29
شنبه 29 مهر 1396 ساعت 16:32 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد کیانی | ( نظرات )

روز شنبه مورخه 1396/07/29راس ساعت 16:00 مانند هر هفته، لژیون های درمان سیگار (ویلیام وایت) در نمایندگی آکادمی برگزار گردید.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون های درمان سیگار(ویلیام وایت)،


گزارش تصویری از لژیونهای درمان سیگار شنبه 1396/07/22
شنبه 22 مهر 1396 ساعت 17:14 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد کیانی | ( نظرات )


روز شنبه مورخه 1396/07/22راس ساعت 16:00 مانند هر هفته، لژیون های درمان سیگار (ویلیام وایت) در نمایندگی آکادمی برگزار گردید.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون های درمان سیگار(ویلیام وایت)،


گزارش تصویری از لژیونهای درمان سیگار شنبه 1396/07/15
شنبه 15 مهر 1396 ساعت 16:44 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد کیانی | ( نظرات )


روز شنبه مورخه 1396/07/15راس 
ساعت 16:00 مانند هر هفته، لژیون های درمان سیگار (ویلیام وایت) در نمایندگی آکادمی برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون های درمان سیگار(ویلیام وایت)،


گزارش تصویری از لژیونهای درمان سیگار شنبه 1396/07/01
شنبه 1 مهر 1396 ساعت 17:02 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد کیانی | ( نظرات )

روز شنبه مورخه 1396/07/01راس ساعت 16:00 مانند هر هفته، لژیون های درمان سیگار (ویلیام وایت) در نمایندگی آکادمی برگزار گردید.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون های درمان سیگار(ویلیام وایت)،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1396/06/25
شنبه 25 شهریور 1396 ساعت 15:33 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد کیانی | ( نظرات )

نهمین جلسه از دوره شصت‌ و پنجم از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " هفته ایجنت، اسیستانت و مرزبان (جشن) " با استادی مرزبان محترم " آقای حسین نمکی "  و نگهبانی " آقای " حامد ادریسی" و دبیری " آقای علی فکری" در روز شنبه مورخ 96/06/25 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


گزارش تصویری از لژیونهای درمان سیگار شنبه 1396/06/25
شنبه 25 شهریور 1396 ساعت 15:11 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد کیانی | ( نظرات )


روز شنبه مورخه 1396/06/25 راس ساعت 16:00 مانند هر هفته، لژیون های درمان سیگار (ویلیام وایت) در نمایندگی آکادمی برگزار گردید.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون های درمان سیگار(ویلیام وایت)،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: