" کارگاه آموزشی مجازی، روزهای پنجشنبه_ وظایف رهجو
پنجشنبه 15 بهمن 1394 ساعت 21:29 | نوشته ‌شده به دست آکادمی کنگره | ( نظرات )
رهجو كیست و چه وظایفى دارد؟ رهجو یعنى جوینده راه،یعنى كسى كه راهى را می جوید تا پاسخ معماها و سوالات راپیدا كند. وضعیت رهجو مانند دانش آموزى است كه دایماً در حال دیدن آموزش است اما مانند دانش آموزى كه در مدرسه است نیست كه لحظه به لحظه مواظبش باشند.بلكه باید خود رهجو مواظب خودش باشد. مواظب گفتار، پندار و كردارش.


اولین وظیفه رهجو حضور مرتب و مستمر در كنگره است. او باید با حضورش به راهنما ثابت كند كه تشنه است و دنبال سقاست كه او را سیراب كند. دومین هنرى كه رهجو مى آموزد هنر خوب گوش كردن است. وظیفه رهجو است كه سراغ راهنما برود و سوال كند و پیگیر مشكلات خود باشد. او باید پا جاى پاى راهنماى خود بگذارد و در مسیر او گام بردارد. براى رهجو جایگاه راهنما جایگاه معلم و مربى است و این جایگاه بسیار بلند مرتبه است. به همین دلیل است كه رهجو باید تمام و كمال خود را به راهنمایش بسپارد و سر تسلیم فرود بیاورد.

حركت درست، حضور به موقع، مشاركت، اجراى قوانین كنگره و حفظ حرمت ها از وظایف یك رهجوى خوب است. رهجو باید در لحظه باشد و مراقب حركات و كردار خود باشد و تا جایی كه مى تواند خود را از نظر آموزشهاى كنگره به روز كند. از هر حاشیه اى به دور باشد،چون زندگى مثل یك بوم نقاشى است كه در آن از پاك كن خبرى نیست، پس سعى كنیم تا جایی كه مى توانیم با مدادهاى سفید بوى نقاشى مان را پر كنیم و تصاویر سیاه مثل ضد ارزشها، دروغ، غیبت و ... را هر روز كم رنگ و كم رنگ تر كنیم.
یك رهجو باید خود را براى هر گونه تذكرى از طرف راهنما آماده كند. ممكن است راهنما براى جبران اشتباهات رهجو و در مسیر قرار دادن وى تذكراتى بدهد و به قولى ( برجك) او را بزند.رهجو باید این ظرفیت و گنجایش را در خود به وجود آورد كه بتواند براى هر نوع سخن و رفتارى آماده باشد. پندار نیك، گفتار نیك و كردار نیك، اساس كار كنگره٦٠ مى باشد كه هر رهجو موظف است سرلوحه كار خود قرار دهد.
رهجوى مد نظر كنگره كسى است كه خواستار رهایی و تشنه رهایى از اعتیاد باشد و به این منظور به آموزش ها توجه داشته باشد. رهجوى واقعى و موفق و خواستار رهایى كسى است كه به صورت منظم در جلسات شركت مى كند و پیگیر كار خود مى باشد. رهجو باید بیاموزد كه وظیفه رهجوست كه سراغ راهنما برود، سوال كند، برنامه بگیرد و مشكلات خود را مطرح كند. راهنما وظیفه ندارد كه پیگیر رهجو باشد، راهنما نباید به دنبال رهجو باشد، وظیفه رهجو است كه بپرسد و برنامه بخواهد. وظیفه رهجو است كه مراقب و مواظب خودش باشد. رهجو یعنى جوینده، همانگونه كه دانشجو در دانشگاه پیگیر و مسئول دانش آموختن و موفقیت خود مى باشد، رهجو نیز به همین شكل عمل میكند. وضعیت رهجو مانند وضعیت دانش آموز در مدرسه نیست كه لحظه به لحظه مواظب او باشند.
حلقه ارتباط بین راهنما و رهجو عشق و محبت است و یا در جمله اى كاملتر، محبت، عقل و ایمان است كه راهنما و رهجو را به یكدیگر متصل مى كند. رابطه راهنما و رهجو رابطه شاگرد با معلم یا استاد است. رهجو بایستى راهنمایش را به عنوان استاد و معلم بپذیرد، او را دوست بدارد و به او احترام بگذارد. رابطه راهنما و رهجو رابطه اى بر مبناى دوستى و رفاقت نیست. در رابطه دوستانه جایى براى آموزش، حرف شنوى و احترام در حد استاد وجود ندارد. راهنما و رهجو دوست و رفیق یكدیگر نیستند، بلكه ارتباط آنها بسیار فراتر و والاتر از مرتبت دوستى و رفاقت است. اگر رهجو راهنما را دوست و رفیق خود خطاب كند جایگاه راهنما را پایین آورده است و از او آنچنان كه باید، تبعیت نمى كند. راهنما به رهجو احترام مى گذارد و رهجو نیز متقابلاً و در حد استاد به راهنماى خود احترام مى گذارد. راهنما بر حسب شرایط مى تواند برخوردهاى متفاوتى با رهجو داشته باشد. ممكن است بخواهد در چارچوب تعیین شده، رهجو را تنبیه كند و رهجو موظف است تبعیت كند. رهجو بایستى در چارچوب اصول، قوانین و حرمتهاى تعیین شده و در مسیر خود براى درمان اعتیاد خود در كنگره ٦٠ مطابق دستورات راهنما عمل كند. رهجو براى دریافت آموزشها و راهنمایى لازم، باید در كنگره حضور یابد. كنگره ٦٠ اعتقادى به راهنمایى در خارج از فضا و مكان كنگره و به صور دیگر مانند راهنمایى تلفنى ندارد مگر در موارد خاص.

نیك مى دانیم كه انسانها جملگى رهجو هستند و باید راه را بیابند. بسیارى از ما انسانها راه را گم نموده ایم. مى توان در مقوله اعتیاد به آن اشاره داشت كه تمام متخصصین در درمان آن عاجز و ناتوان مانده اند و مى شود ذكر نمود كه به راستى ما در كنگره راه درمان را در اختیار داریم و اولین رهجویانى مى باشیم كه در این شاهراه سیر مسیر مى كنیم. چه زیبا مى فرماید كه:

اى بیخبر بكوش تا صاحب خبر شوى              تا راهرو نباشى كى راهور شوى

مى توان پاسخ این پرسش كه وظایف رهجو چیست را  در این بیت یافت. كسى كه به دنبال كسب دانایى باشد رهجو است. هر اتفاق بدى كه در حیات ما رخ میدهداز نادانى و نیز هر واقعه نیكى مه نمود مى یابد به دلیل دانش و دانایى در آن مورد است. بزرگترین وظیفه رهجو این است كه به دنبال كسب دانایى باشد. این كسب دانایى یك نماد است كه در درون آن(تفكر،تجربه،آموزش)نهان است. در تفكر: مى باید شكل درستى به آن بخشید. ذهن شلوغ و آشفته بلاى تفكر است و باعث می گردد كه نتوان تمركز را بروى نقطه اى معطوف نمود. براى جلوگیرى از آشفتگى ذهن نمى توانیم بار منفى آنرا بطور مستقیم كاهش دهیم، بلكه تنها قادریم بار مثبت آنرا افزایش بخشیم و با این كار بصورت اتوماتیك بار منفى تقلیل مى یابد، چرا كه دیگر جایى براى افكار منفى موجود نیست و این ظرف مملو از افكار مثبت مى گردد و براى انجام این عمل آموزش پا به عرصه مى نهد. لازم است ذهن را با آموزشها و مطالب صحیح سیراب نماییم و این جام را مى توان از چشمه وادی ها، كتاب و مشاركتها لبریز نمود. حال این چرخه دانایى با تجربه كامل مى گردد، شایسته است آن دسته از تفكر و آموخته هاى مثبت را به عرصه عمل وارد نماییم و به واقع زمانى كه به درمان دست مى یابیم به حقیقت این مهم دست مى یابیم كه آموزشها و دانایى رو به صعود بوده كه ما را یارى رسانیده و نیز در مى یابیم كه امكان پذیر نمى باشد بتوان به درمان و تعادل مطلوب دست یافت و از كسب دانایى بهره نبرد.

وظایفى در درون ما موجود است كن باید به انجام رسد، وظایفى نیز در طول سفر پدیدار مى گردد كه باید در پى انجام آن باشیم. اگر شخص درست سفر نماید، ناخود آگاه یكسرى از وظایف رابه انجام رسانیده. شایسته است با تمام توان و خواست قوى به دنبال انجام عمل سالم باشیم، چرا كه بازخورد آن به سوى خود ما بر مى گردد. ما نیاز به ترمیم و بازنگرى در طول سفر داریم و براى رسیدن به آرامش درون و احساس رضایت از خود و سفرمان، نیكوست در هر مقطعى كه هستیم یك جابجایى مثبت و تحرك و صعود به اوج داشته باشیم كه مى توان آن را با انجام ورزش، خدمت، انجام و توجه به مشاركتها به دست آورد. واما این جلسه با این جملات پایان پذیرفت. وظیفه زمانى پا به عرصه وجود مى گذارد كه مسئولیت پذیرى در میان باشد. اگر پذیرفتید كه درمان را انجام دهید، آنگاه وظایفى بر شما واجب مى گردد. گاهى نابسامانى هایى در ما موجود است كه بهترین راه رفع آنها همین انجام سفر تدریجى مى باشد. در كنگره قاعده بر مرور پیوسته مفاهیم و مطالب استوار است. اینگونه نیست كه یك جمله از دهان دو فرد خارج گردد و صورت تكرار بخود گیرد، چرا كه حسها از تراوش و برداشت آن مطلب با یكدیگر متفاوت است.

ما در پى آنیم كه قدرى با ناشناخته ها آشنا گردیم، نه تنها با مفاهیم سمایى بلكه بسیارى علوم و حقایق در عرصه جهان فیزیكى موجود است كه مى باید در پى كشف و واكاوى آنها باشیم.


 نویسنده: کمک راهنمای محترم آقای بابك بیات
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مجازی،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
همسفر نرگس شنبه 17 بهمن 1394 19:20
با سپاس از استاد عزیز اموختم ذهن اشفته با اجرای فرامین الهی به ارامش میرسد
همسفر زهرا جمعه 16 بهمن 1394 16:25
ممنون از آقای بیات
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات