با تفکر ساختارها آغاز می شود
دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 00:08 | نوشته ‌شده به دست مسافر میثم | ( نظرات )
وقتی انسان می‌خواهد تغییر را ایجاد کند ، اگر حواسش به آموزشی که دریافت می‌کند باشد.این آموزش نقش شاخص پیدا می‌کند و اگر عملی انجام می‌دهد با این آموزش سنجیده می‌شود و وقتی این عمل سنجیده می‌شود کم‌کم نتیجه‌ای که از این سنجش می‌گیرد به شما کمک خواهد کرد که شما در طول مسیر خود چقدر تا حالا تغییر کرده‌اید و چقدر حرکت کرده‌اید و تا حالا به کجا رسیده‌اید هرچند که کوتاه باشد.

نظرتان را در مورد وادی اول بفرمایید؟

وادی اول ، وادی است برای ابتدای حرکت هر فردی که در کنگره وارد می شود و می‌خواهد به درمان برسد اولین حرکت تفکر است.خوب انسان‌ها در هرجایی از هستی که هستند صاحب تفکر و اندیشه هستند و وقتی وارد این ساختار می‌شوند برای اینکه حرکت خودشان را آغاز بکنند وادی اول هم در درمانشان و هم بعد از درمانشان و هم در طول حیاتشان بسیار و بسیار مهم است و نقطه عطفی هست برای این فرد که این وادی را خیلی خوب جذب و از آن استفاده کنند .

عنوان وادی می‌گوید که با تفکر ساختارها آغاز می‌گردد و بدون تفکر آنچه هست روبه‌زوال می‌رود. اول باید بدانیم که تفکر چیست و از تفکر یک تعریف درست داشته باشیم ، از آن تعریف در فضای ذهنی و تفکری خود تصویر ایجاد کنیم که بتوانیم  آن را حس کنیم و باید بدانیم که به چه چیزی باید فکر کنیم و به چه چیزی نباید فکر کنیم.

و به وضعیت خودمان اگر نگاه بیندازیم انگار صفحه‌ای درست کرده‌ایم که خودمان هم نمی‌دانیم چه نقشی در صفحه وجود دارد ولی می‌خواهیم یک صفحه سفید ایجاد کنیم و عملکردمان و هر نوع اندیشه‌ای که داریم چه زشت و چه زیبا در آن تابلو نقاشی کنیم و بعد آن تابلو را نگاه کنیم و ببینیم که چه‌کاری را انجام داده‌ایم.

در کنگره ۶۰ نکته‌ای که خیلی مطرح می‌شود برای فردی که می‌خواهد به درمان برسد این است که اگر می‌خواهید به هدف خود برسید نیاز به یک نقشه دارید و باید نقشه بکشید و نقشه‌خوانی را یاد بگیرید و این جمله برای خود من خیلی کمک‌کننده بود.

همان‌طور که الان متد درمان تدریجی DST رادارید و داروی او تی  و این ابزاری است طبق آن نقشه که به کمک تفکر و اندیشه به هدفمان ، که ایجاد یک ساختار است برسیم تا بعد درمان ،  از یک وضعیت مناسب برخوردار باشیموادی اول می‌گوید ساختارها آغاز می‌گردد. ما امروز که وارد کنگره شده‌ایم ساختاری را ایجاد کرده‌ایم که یازده ماه بعد این ساختار خودش را نشان می‌دهد که ما به درمان می‌رسیم.

نظر خودتان را راجع به نیروی القا و احیا و تحرک بگویید؟

بله این موضوعی که در وادی اول مطرح می شود که یک فرد وقتی تفکر می‌کند و در مسیر درست برای رسیدن به هدفش حرکتش را آغاز می‌کند و تلاش می‌کند ،  این نیروها هم کمکش می‌کنند.

احیا زنده شدن است  ، انگار فردی حرکت خود را به‌طرف رهایی آغاز می‌کند از یک وضعیت نابسامان بیرون می‌آید و این تغییرات را حتماً خودش حس می‌کند و اطرافیان او بیشتر از خودش این تغییرات را حس می‌کنند و این تغییر کردن همان زنده شدن است و نیروهای دیگر هم‌دست به کار می‌شوند و شروع می‌کنند از طریق القاء مطالبی را مطرح می‌کنند که به آن فرد امید و انگیزه بدهد که به حرکتش ادامه بدهد این حرکت هم حرکت بیرونی است و هم حرکت درونی,حرکت درونی از یک مصرف‌کننده به رسیدن به درمان و یک فرد رهاشده. این حرکت درونی ، سازوکار خودش را دارد که یکسری نظم و انضباط را رعایت کند که سروقت بیاید و طول مسافت نباید اهمیت داشته باشد برای رسیدن به هدف.

 

یکی از اضلاع مثلث القاست, یک فرد چگونه می‌تواند تشخیص دهد وقتی در کنار شخص دیگری قرار می‌گیرد آن شخص القای منفی دارد یا القای مثبت؟

هر خواسته‌ای که انسان در درون خودش دارد وقتی موردبررسی قرار می‌دهد چه در نیروی درونی و چه در نیروی بیرونی. به‌عنوان یک انسان دیگر اگر القا به این شکل باشد که از این راه حرکت کن و بلافاصله به خواسته خودت می‌رسی و حذف زمان رو درواقع مطرح کندو بگوید این مسیر یک مسیر طولانی و سخت و غیرقابل‌عبور است و این‌یک نشانه است که آن القا,القای منفی است.

 

یک سفر اولی چطور می‌تواند بفهمد که تفکری که دارد در راستای سازندگی و احیا است و این تفکر باعث روبه‌جلو حرکت کردن او می شود؟

این مسئله را شخص هم در درون و هم در بیرون باید حس کند. یعنی وقتی یک فرد وارد کنگره می شود و به صورتش نگاه می‌کنید یک آدم به‌هم‌ریخته را مشاهده می‌کنید و یک چهره درهم دارد و خون زیرپوستش نیست وقتی‌که این فرد وارد پروژه او تی می‌شود و راهنما انتخاب می‌کند و حدود ۲۰ روز می‌گذرد ، وقتی نگاه می‌کنید این آدم با آن آدم سابق ازنظر چهره کاملاً متفاوت است و حتی ازنظر پوشش این تفاوت را احساس می‌کنید

این خودش احیا و نوعی زنده شدن است .وقتی کلمه احیا گفته می شود غیر از معنی زنده شدن معنای دیگری دارد, این معنا این است که اگر اشکالی وجود دارد آن اشکال در حال ترمیم شدن و برطرف شدن است و دوباره در حال سازندگی است و این سازندگی اگر خیلی سریع و بدون زحمت اتفاق بیافتد حتما مسیر نادرستی است و القایی مناسبی نخواهد بود.

 

در مورد ضلع دیگر این مثلث که تحرک است توضیح دهید؟

همان‌طور که عرض کردم یک حرکت درونی باید انجام شود و وقتی ما خودمان را در کنگره مسافر معرفی می‌کنیم  ، این همان سفری است که انسان از زمان پیمان آغاز کرده ،  این سفر زندگی است ،  این سفر برای این است که انسان می‌خواهد به تکامل برسد و در این مسیر دچار خیلی از مسائل مختلف می‌شود در این سفر انسان باید قدم بردارد  . حرکت درونی و حرکت بیرونی باهم یکسر عمل بکنند که انسان به هدف و مقصد خود به‌سلامت برسد.

یک تازه‌وارد چطور می‌تواند در مورد تفکر درستی که باید بکند تمرین داشته باشد؟

وقتی انسان می‌خواهد تغییر را ایجاد کند ، اگر حواسش به آموزشی که دریافت می‌کند باشد.این آموزش نقش شاخص پیدا می‌کند و اگر عملی انجام می‌دهد با این آموزش سنجیده می‌شود و وقتی این عمل سنجیده می‌شود کم‌کم نتیجه‌ای که از این سنجش می‌گیرد به شما کمک خواهد کرد که شما در طول مسیر خود چقدر تا حالا تغییر کرده‌اید و چقدر حرکت کرده‌اید و تا حالا به کجا رسیده‌اید هرچند که کوتاه باشد.

 

بخش دوم وادی اول می‌گوید بدون تفکر آنچه هست روبه‌زوال است توضیح کوتاهی درباره این بخش بدهید؟

من فکر می‌کنم مثلث دانایی این بخش را خیلی خوب پاسخ می‌دهد که می‌گوید آموزش, تفکر,تجربه . وقتی یک انسان تفکر را حذف کند و آموزش را از طریق القا بگیرد بلافاصله تجربه می‌کند یعنی ضلع تفکر کنار می‌رود و آموزش از طریق القاء و خواسته‌های نفس و القای بیرونی می‌گیرد منبع آن هرکجا باشد وقتی بدون تفکر باشد این منبع  ، منبع نادرستی خواهد بود و این منبع نادرست تفکر را حذف کرده و از طریق القا به او آموزش می‌دهد آن شخص آن آموزش را دریافت می‌کند و اصلاً به این فکر نمی‌کند و قطعاً حقه زمان هم زده می‌شود و این فرد بلافاصله آن کار را انجام می‌دهد.

مثلاً فردی یکجا ایستاده و یک‌دفعه می‌خواهد از خیابان عبور کند و اصلاً به اطراف توجه ندارد این دقیقاً همین مسئله است که به فرد القا می شود که بدو. و این فرد بدون تفکر که آیا من این کار را می‌خواهم انجام بدهم باید به اطراف توجه کنم و ببینم وسیله‌ی نقلیه عبور نمی‌کند و این مسیری که عبور می‌کنم امن است یا خیر. همه این‌ها به کنار می‌رود و فقط به آن القا توجه می‌کند که می گوید بدو و میدود . و این مطلب همه حذف زمان است و هم در آن تفکر وجود ندارد.

 

مصاحبه توسط : مسافریاسر لژیون 10 آکادمی

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مصاحبه،

برچسب‌ها: وادی اول، کنگره60،

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
داود ل20 دوشنبه 29 مهر 1398 12:55
با سلام و احترام فراوان خدمت همه دوستان و خادمان کنگره60
عرض ادب و احترام خدمت آقای حکیمی عزیز و دوست داشتنی .
خداوند متعال را شاکرم که در مسیری قرار گرفتم که بتوانم دانایی کسب کنم و با امید به آینده ای نزدیک جزء کوچکی از خدمتگزاران کنگره 60 بشوم.
با آرزوی سعادت و سلامت برای همه عزیزان
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic