فرآیند نیل به نتیجه « حس سالم ، خواست سالم ، حرکت سالم همراه جاذبه »
دوشنبه 1 آبان 1396 ساعت 10:24 | نوشته ‌شده به دست همسفر محمد | ( نظرات )

 
در ادامه مقاله اول با همین عنوان در روز سه شنبه مورخ 96/7/25
"به نام قدرت مطلق"
فرآیند نیل به نتیجه « حس سالم ، خواست سالم ، حرکت سالم همراه جاذبه »
"ادامه قسمت اول"


در ادامه به چند نکته که لحاظ کردن آنها در حرکت، می تواند برای حصول نتیجه پایدار یا بهتر بگویم قطعی، مؤثر واقع گردد، اشاره خواهد شد.
1- در هنگام حرکت بایستی خواست انسان سالم و کاملاً واضح و مشخص باشد.
2- انسان بر خواست سالم خود متمرکز و با تمام وجود خواهان نیل به آن باشد. درست مانند انسان تشنه ای که به دنبال یافتن آب تلاش می کند در جهت تحقق خواست سالم حرکت کند.
3- در مسیر حرکت گاهی به چندین راه برخورد می کنیم که مجموعه این راه ها را به می توان به دو راه عمده، ارزشی و ضد ارزشی یا الهی و شیطانی تقسیم کرد.
برای حرکت به سوی خواست سالم باید از مسیر درست و الهی (ارزشی) حرکت کرد، زیرا از مسیر کج و غلط یا مسیر ضد ارزش ها نمی توان به ارزش ها رسید.
4- با تمرین و ممارست باید نقطه تحمل خود را بالا ببریم تا در هنگام حرکت، آماده گذر از سختی ها و تحمل آن باشیم.
5- افزایش دانائی مؤثر  تضمین کننده حرکت در مسیر ارزش ها و نیل به خواست سالم و نتیجه مطلوب خواهد بود، لذا باید مکانیزم یا ساز و کار افزایش دانائی مؤثر را کاملاً بشناسیم و از آن در جهت افزایش دانائی مؤثر خود، استفاده کنیم.
6- هنگام حرکت در مسیر ارزش ها، مشکلات را نباید لعنت خداوند تلقی کرد و از ادامه راه خسته و منصرف گردید.
7- در حرکت همواره در نظر داشته باشیم که آخر امر، امر اول اجرا می شود.
8- به هر جایگاه یا نقطه ای که در نتیجه حرکت در جهت صعود و ارزشها نائل می گردیم ما را برخوردار از انرژی پتانسیل مثبت می نماید. لذا باید به خاطر داشته باشیم که پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگری است و این حرکت ها و جهت آن همچنان باید تداوم یابد.
فرآیند یا مسیر نیل به نتیجه با مفهوم دیگری با عنوان جاذبه تکمیل می گردد، مفهوم جاذبه و نیروی حاصل از آن یک قانون کلی در سرتاسر نظام آفرینش است و آثار حیرت انگیزی دارد.

در حوزه علوم طبیعی و فیزیک، جاذبه از پرت شدن ما در فضا جلوگیری می کند، اساس حرکت اجرام آسمانی است و پدیده های گردش زمین به دور خورشید و چرخش ماه و ماهواره ها به دور زمین و در مدارهای معین، جذر و مد دریاها و اقیانوس ها و... همه و همه تحت تأثیر این قانون است و با آن توجیه و تفسیر می گردد. اگر نیروی جاذبه نبود صرف نظر از چالش های این موضوع، تمام اجرام آسمانی در فضا معلق و بدون حرکت باقی می ماندند، از تغییرات فصلی و پیدایش شب و روز خبری نبود و خلاصه آنکه در فرآیند طبیعی، نیروی جاذبه در حیات و زندگی موجودات کره خاکی نقش اساسی دارد.

در حوزه علوم انسانی، مفهوم جاذبه همراه با دافعه به شکل دیگر وارد گردیده است. موجودات در هستی از جمله انسان چه در صور آشکار و چه در صور پنهان که در کتاب عشق سایه ها نامیده شده اند، دارای قدرت جاذبه و دافعه می باشند. موجودات (سایه ها) از طریق قدرت جاذبه، خواسته های خودشان را جذب می نمایند و در حقیقت جاذبه، خواسته موجودات را نمایان می سازد و حس به عنوان نیرویی گیرنده، این خواسته ها را دریافت و به جهت پردازش و صدور فرمان به عقل منتقل می نماید.
صرف نظر از اینکه پردازش و واکنش (صدور فرمان) عقل در انسان های مختلف با یکدیگر متفاوت و متمایز است؛ انسانها به لحاظ قدرت جاذبه و احساسی که در پی آن به وجود می آید نیز با یکدیگر فرق دارند. بنابراین انسان های مختلف از میان رشته های تحصیلی، شغلی، حرفه ای، ورزشی، هنری و عشق و... یکی را که جاذبه دارد و حسشان آن را دریافت نماید، انتخاب می کنند و به آن دل می بندند پس جاذبه و احساس ناشی از آن، در انتخاب ها و دلبستگی ها و علاقه و نیز پدیده عشق در انسان نقش مؤثر و تعیین کننده دارد.
هر انسانی که بخواهد دیگران به او احساس نشان بدهند، باید دارای جاذبه باشد و آن را نمایان و متجلی سازد. زنان به طور معمول برای نشان دادن جاذبه های خود به لباس پوشیدن و آراستگی ظاهری و خوشبو بودن، اهمیت می دهند و در مقابل متکی به مردی می شوند که دارای اعتماد به نفس و توان و قدرت کافی بوده و از شخصیت لازم برخوردار باشد تا در شرایطی از آنها پشتیبانی نماید، عواملی چون زیبائی اندام و هیکل و حتی پول و ثروت، نمی توانند به تنهائی تحقق بخش چنین جاذبه ای باشد.
رایحه مطبوع، سخن دلنشین، وقار و متانت و موسیقی و آهنگهای خوشایند، آراستگی ظاهری و وارستگی باطن، از جمله مؤلفه های جاذبه است و در مقابل بوی ناخوشایند (بوی عرق بدن و....)، تلخی زبان، سبک سری و نخوت، اصوات و صداهای دلخراش، آشفتگی ظاهری (لباس نامرتب و کثیف) و عدم وارستگی در زمره عناصر دافعه است.
بی گمان جاذبه و دافعه در برقراری ارتباط و مناسبات بین افراد جوامع مختلف، نقش تعیین کننده و اساسی در فرآیند نیل به نتیجه مطلوب دارد. چنین به نظر می رسد که مؤلفه های جاذبه و دافعه که در مشاغل و حرفه ها و جایگاههای مختلف به کار گرفته می شود،لزوماً یکسان نیست و با یکدیگر فرق دارد. مثلاً رابطه بین معلم و شاگرد حتی در مقاطع مختلف در سطوح دبستان و دبیرستان و بین استاد و دانشجو در دانشگاه و بین قاضی و ارباب رجوع در محاکم قضائی و... متمایز از یکدیگر است.
در کنگره 60 راهنمایی تازه واردین در اولین مرحله از فرآیند درمان قرار دارد، هرچند زمان آن نسبت به کل مدت درمان بسیار اندک و ناچیز است ولی تأثیر آن در راهنمایی تازه واردین بسیار مهم و کلیدی است و به همین منظور، پروتکلی برای این مرحله تدوین گردیده تا راهنمایی و جذب تازه واردین در مسیر درست و صحیح انجام پذیرد و نتیجه و بهره مطلوب از آن حاصل گردد.
کنگره 60 راهنمایان و کمک راهنمایان را از دسترس نامتعارف و خارج از چارچوب کنگره و شماره تلفن و موبایل دادن به رهجو و رد و بدل کردن جُک و SMS بین راهنما و رهجو و خشم بی مورد نهی و بر حذر می دارد و در مقابل کاربرد شیوه کنترل، تشویق و تنبیه توأم و عندالاقتضای رهجویان توسط راهنما را توصیه می نماید تا ابهت و اقتدار راهنما نزد رهجویان خدشه دار نگردد زیرا هر رهجوئی نیز دوست دارد تا راهنمایش از اعتماد به نفس و توان کافی برخوردار باشد تا جذب او گردد. در گلستان سعدی در باب جاذبه و دافعه مطلب جالبی بیان شده است؛
«خشم بیش از حد گرفتن وحشت آرد و لطف بی وقت هیبت ببرد. نه چندان درشتی کن که از تو سیر گردند و نه چندان نرمی که بر تو دلیر گردند.»
بدیهی است رعایت چنین شرایطی می تواند در جذب و کمک به رهجو، تولید و زایش لژیون، تأثیر عمیقی داشته باشد.
خرد جهانی بر طیف وسیعی از ارزش ها و ضد ارزش ها اتفاق نظر دارد و جاذبه و دافعه آنها را پذیرفته و به رسمیت شناخته و صحه گذاشته است. ولی گاه نیز مشاهده می شود که بعضی خصائل و ویژگیها، در یک جامعه ارزش محسوب می شود و در جامعه دیگر همان خصائل و ویژگی ها نه تنها فاقد ارزش است، حتی ضد ارزشی شمرده می شود. بنابراین جاذبه و دافعه در پاره ای از موارد تابع فرهنگ و آداب و رسوم و عرف جامعه نیز قرار می گیرد و در فرآیند نیل به نتیجه، باید این مهم لحاظ گردد. انسان ذاتاً و فطرتاً، حقیقت جو و خواهان رشد و تکامل است و احکام و قوانین الهی بستری لازم را برای رساندن انسان به کمال حقیقی فراهم می آورند و طبیعی است که این احکام برای انسانهائی که قادر به اداره و مهار غرایز حیوانی خود باشند دارای جاذبه و بالعکس برای انسان های فاقد این توانائی دارای دافعه باشد.
قوانین و مقررات و حرمت هایی که به منظور تنظیم و تسهیل مناسبات، تعمیم عدالت، برقراری امنیت، رفاه و آسایش و... در جوامع مختلف وضع و به مورد اجرا گذاشته می شود، مورد استقبال انسان ها و شهروندان قانون مند واقع می گردد و از جاذبه لازم برخوردار خواهند بود. و در مقابل انسانهائی که قانع به حقوق خود نیستند از وضع و اجرای قوانین ناراضی بوده و نسبت به آنها دارای دافعه می باشند.
از دیگر عوامل تأثیرگذار در ایجاد جاذبه و نیل به نتیجه استفاده از پدیده های علمی است. در نظام آفرینش آسمان و زمین قوانینی وجود دارند که هر کدام از یک حقیقت بی کران و غیرقابل تغییر ناشی می شوند و بر راستی و درستی دلالت می کنند و نام علم را دارند. هر کدام از این قوانین، جاذبه و محصولی (پدیده ای) را با خود حمل می کنند که در گذر تاریخ توجه انسان های اندیشمند و کاوشگر را به خود معطوف نموده و محصولات (پدیده های) آنها به شکل اثری ماندگار به بشریت اهدا گردیده است. تاریخ بشریت سرشار از تکرار کشف و آشکار شدن این قوانین  است و بی تردید کشف این قوانین و آثار آنها تا انتهای حیات بشریت تداوم خواهد یافت.
بیماری اعتیاد که سالهاست گریبان گیر انسان ها در جوامع مختلف می باشد و مراکز علمی جهان از ارائه روش قطعی برای درمان آن ناامید و عاجز باقی مانده اند. صورت مسئله این بیماری و نیز روش قطعی درمان آن (DST) توسط بنیان گذار کنگره 60 بر پایه ای علمی مطرح و مشخص گردید، استوار بودن روش DST بر پایه ای علمی یعنی دلالت بر راستی و درستی سبب گردید تا این روش برای همه کسانی که خواهان رهائی از بیماری اعتیاد هستند، جاذبه داشته باشد، به طوری تاکنون بالغ بر 20000 نفر در کشور ما با این روش به درمان قطعی بیماری اعتیاد خود رسیده اند.
حضور در میادین ورزشی و کسب عناوین قهرمانی اعضای کنگره 60 ، بیانگر اعتبار علمی روش DST و جاذبه های آن در حل معضل این بیماری می باشد. به اعتقاد کنگره 60 و تجربه نیز نشان داده است که روش DST برای درمان اعتیاد بی بدیل و اثری پایدار و ماندگار دارد، ولی روش های دیگر مانند قطع ناگهانی مصرف مواد مخدر (سقوط آزاد)، فاقد پایه علمی است و بر اساس شور و هیجان مصرف کننده موادمخدر اتفاق می افتد و دوام آن، پایدار نخواهد بود و در صورت اصرار به مقاومت، وسوسه برگشت مجدد به مصرف موادمخدر را در کسانی که با این روش، مصرف موادمخدر را کنار گذاشته اند، برای همیشه زنده باقی خواهد گذاشت. لذا روش DST در رسیدن به نتیجه درمان اعتیاد جاذبه دارد و روش های دیگر فاقد جاذبه است.
در قوانین جذب حوزه علوم انسانی نیز گفته می شود که انسان در زندگی خود، افراد، ایده ها و موقعیت هایی را جذب می کند که با افکار و اندیشه های غالب او هماهنگ و هم سنخ باشند.
در کنگره 60 مصرف کنندگان موادمخدر در طول مدت درمان (حدود 11 ماه)، روش DST و پله های آنرا تجربه می کنند و این روش، افکار و اندیشه (روان) آنها را تحت تأثیر قرار داده و در آن نهادینه می گردد. به طوری که بخش اعظم و اغلب افکار مصرف کنندگان موادمخدر به آن معطوف می شود. لذا طبیعی است که بر اساس چنین قانون یا نگرشی آنها آمادگی پیدا کنند تا ضد ارزش ها را پله پله حذف و در جهت ارزش ها با همان کیفیت صعود نمایند.
تجربه کنگره 60 نشان داده است که با روش DST نه تنها مصرف موادمخدر، بلکه سیگار نیز درمان می یابد و در همین تجربیات مشهود است که مصرف گنندگان موادمخدر که در ابتدا به دلیل وابستگی شدید به موادمخدر و اعتیاد به سیگار، قادر به روزه گرفتن نبوده اند و روزه برایشان جاذبه نداشته است. تحت تأثیر روش DST و در گام های نخست، روزه گرفتن را به صورت درصدی آغاز و به تدریج به روزه گرفتن کامل نائل می گردند.
فکر می کنم تا حدودی نقش و تأثیر جاذبه در مسیر و فرآیند نیل به نتیجه روشن شده باشد. اگرچه در نظر داشتم که دامنه بحث به موضوعات مرتبط دیگری مانند «ذاتی یا اکتشافی بودن جاذبه و دامنه»، «تأثیر جاذبه و دافعه بر شخصیت»، «چگونگی شکل گیری جاذبه و دافعه»، «شخصیت کاریزما و مفهوم جاذبه» نیز کشیده شود ولی به دلیل اطاله کلام فعلاً از این کار صرف نظر  و آن را به فرصتی دیگر موکول می نمایم ان شاالله.
آنچه را در پایان بحث می خواهم به آن اشاره کنم این است که؛ نتیجه حرکت و تلاش، انسان را نه تنها به حاشیه امن در تأمین معیشت و همچنین نیل به خواست سالم یاری و رهنمون می سازد بلکه چندین نتیجه مطلوب و ارزشمند دیگری برای انسان در پی دارد؛ از جمله، رخوت و سستی را در انسان از بین می برد و بر عزت و اعتماد به نفس و شخصیت او نزد دیگران می افزاید و به زندگیش از طریق دوست داشتن آن چیزی که در آن تلاش و فعالیت می کند، نشاط و شادی می بخشد و صفای باطن و نرمی و خشوع را جایگزین قساوت و سختی دل می نماید و نهایتاً حرکت و تلاش در مسیر ارزش ها و صراط مستقیم انسان را به سلامتی و آرامش و آسایش و عشق سوق و هدایت   می نماید.

همسفر عطا رهجوی آقای حبیب ا...

  

     

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مقالات،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات