فرآیند نیل به نتیجه « حس سالم ، خواست سالم ، حرکت سالم همراه جاذبه »
سه شنبه 25 مهر 1396 ساعت 09:15 | نوشته ‌شده به دست همسفر محمد | ( نظرات )"به نام قدرت مطلق"
فرآیند نیل به نتیجه « حس سالم ، خواست سالم ، حرکت سالم همراه جاذبه »

این مقاله در چارچوب موضوعاتی که آقای مهندس دژاکام بنیان گذاره کنگره 60 در CD نتیجه مطرح نموده اند نوشته شده است قبل از توضیح فرایند «رسیدن به نتیجه و مراحل آن»، گذر اجمالی به مطالب ارزشمندی که ایشان در ابتدای CD پیرامون تعادل مؤلفه های جسم، جهان بینی و روان انسان و اهمیت آن، بیان نموده اند، نیز خواهد شد.
مثلث جسم، روان و جهان بینی نه تنها در مصرف کنندگان مواد مخدر تحت تاثیر مصرف این مواد، از تعادل خارج می گردد و باید مورد بازسازی و اصلاح قرار گیرد، این مثلث در سایر  انسان ها نیز به دلایلی که ذکر خواهد شد از تعادل خارج می گردد و اصلاح و بازسازی آن ضرورت می یابد. به طور کلی همۀ انسان هایی که فاقد چنین تعادلی باشند، دارای مشکل و بهم ریخته به شمار می آیند و در هر منصب و جایگاهی که باشند قادر به ایفای نقش خود نخواهند بود.
انسان با فاصله گرفتن تدریجی از تفکر درست در امور معنوی، جسم خود را فراموش و توجه و استفاده از آن را فقط معطوف به لذت جویی از آن نموده است. توجه به ظواهر جسم؛ مانند دور کمر، اندازه و شکل بینی و غیره به تأسی از کانون های تبلیغاتی، جسم انسان ها را با مشکلات و مخاطرات جبران ناپذیر مواجه ساخته است.
رژیم غذایی نامناسب همراه با عدم استفاده از میوه ها و سبزی ها در این رژیم، منجر به فقر موادی از قبیل پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن و ویتامین ها در جسم گردیده و آن را در معرض انواع بیمارها و آسیب های جدی قرار داده است.
کنگره 60 در میان ناباوری ها، اپیوم خوراکی را برای درمان اعتیاد به کار برد که نتایج قطعی و سودمند از این روش حاصل گردید که متعاقب آن، با درک خوب متخصصین و مسئولین از اهمیت این روش، در ایران شربت OT برای درمان اعتیاد تولید و مصرف آن متداول گردید.
در کنگره 60 به ورزش برای سلامتی جسم توجه و توصیه می شود که خانم ها روزانه 4 تا 5 هزار قدم و آقایان روزانه ده هزار قدم پیاده روی را در برنامه خود داشته باشند.
کنگره 60 به موازات توجه به بازسازی جسم، به آموزش های جهان بینی، اهمیت قائل است و هر مصرف کنندۀ موادمخدری که به روش کنگره، درمان اعتیاد خود را پی گیری می کند در طول سفرِ خود، با شرکت در کارگاههای آموزشی و لژیون ها و گوش دادن به CD های آموزشی به اصلاح ژرف در جهان بینی و تغییر نگاه نائل می گردد و ارتباطات او با خانواده و افراد جامعه بهبود می یابد و از ضد ارزش ها فاصله می گیرد.
با اصلاح جسم و جهان بینی، روان نیز سالم و بهبود می یابد و نهایتاً تعادل در انسان تحقق می گردد، در مقابل روش درمان اعتیاد، در سایر روش ها که فقط متکی به اصلاح روان یا جسم هستند، ممکن نیست به توفیقی در این مسیر دست یابند، زیرا در این روش، وسوسه برگشت مجدد به مصرف موادمخدر، در این بیماران زنده باقی می ماند.
لذا باید در درمان بیماری اعتیاد، جسم و جهان بینی، هر دو مؤلفه مورد توجه قرار گیرد، تا به تبع آن، روان هم سالم و بهبود یابد و نهایتاً با ایجاد تعادل در سه مؤلفه جسم و جهان بینی و روان، انسان های گرفتار موادمخدر و همه انسانهای بهم ریخته به تعادل خواهند رسید و وقتی انسان از چنین تعادلی برخوردار شود، مفهوم خوشبختی را با تمام وجود، درک و احساس خواهد کرد و به مرحله ای خواهد رسید که همه مشکلات و از جمله مسائل مالی خود را با تفکر و اندیشه خودش نیز به راحتی حل نماید.
اما رسیدن به تعادل به عنوان یک نتیجه چگونه و با چه مکانیزمی قابل دسترسی خواهد بود؟

صرف فکر کردن، برای رسیدن به نتیجه کافی نیست، نیل به آن، مکانیزم و پله های مقدماتی را لازم دارد که حس سالم (کامل) و خواست سالم (کامل) و حرکت سالم (کامل)، ما را به نتیجه (تعادل)، هدایت خواهد کرد.
انسان از نظر کنگره 60 از 2 بخش، صور آشکار و صور پنهان تشکیل می گردد که جسم و اجزاء آن جزء صور آشکار است، که مشهود و قابل رؤیت می باشند و صور پنهان قابل رؤیت نیستند و اجزاء آن شامل عقل، نفس، حس، کالبدهای هفت گانه دیگر، ذهن، آرشیو و روح می باشند.
به عوامل تأثیرگذار برای داشتن جسم سالم اشاره گردید که رژیم غذایی و تغذیه سالم از مهمترین این عوامل  است.
صور پنهان، مواد اولیه جهان بینی هستند و جهان بینی هر انسان بر اساس صور پنهان او شکل می گیرد. نفس و عقل از مواد اولیه و عناصر اصلی تشکیل دهنده جهان بینی در انسان است که در ادامه به نقش آنها در جهان بینی انسان اشاره خواهد شد.
از دیدگاه کنگره 60  نفس آن چیزی است که تعین موجودیت می نماید در ظاهر و باطن و نشانه اش این است که خواسته دارد و خواسته های آن شامل 2 دسته هستند، معقول (منطقی) و غیرمعقول (غیرمنطقی).
جسم ما به مثابه یک قالب یا شهری می ماند که نفس در آن سکونت دارد و خواسته های نفسانی در بُعد ما، در همین قالب (شهر وجودی) به اجرا در می آیند و یا اینکه جسم ما مانند اتومبیلی می ماند که راننده آن نفس می باشد.
علی رغم اینکه نفس از ویژگی مهم تعیین موجودیت برخوردار است، پاسخ به خواسته های نفس و اجرای آنها، در اختیار نفس نمی باشد و در واقع فرمان هایی که اجراکننده خواسته های نفس هستند، از عقل صادر می شوند. خواسته های نامعقول که منشاء آنها نفس ناسالم (نفس اماره) است، برای اینکه به اجرا درآیند به کمک نیروهای منفی و بازدارنده درصدد ایجاد اختلال در قضاوت و ادراک عقل بر می آیند و آنرا به اعتزال می کشانند و بالعکس خواسته های معقول و منطقی که منشاء آن ها نفس سالم است با نیروهای مثبت که قوه عقل را راه اندازی می کنند هم سو با عقل و در راستای آن به اجرا در می آیند؛ به عبارتی خواسته هایی که در شرایط اعتزال عقل و کنار رفتن آن از قدرت به اجرا در می آیند، عموماً غیرمنطقی و نامعقول است و خواسته هایی که از مسیر و با پردازش عقل به اجرا در می آید منطقی و معقول خواهد بود.
نفس ناسالم با خواسته های غیرمعقول و غیرمنطقی، انسان و هویت و موجودیت او را به کمک نیروهای منفی و بازدارنده به سوی تاریکی ها سوق خواهد داد. همان طوری که برای داشتن جسم سالم و فراهم آوردن امکان حرکت و ترمیم در آن، یکی از مؤلفه های بارز موردنیاز، خوراک و مواد غذایی مناسب از نوع مواد آلی، کانی و معدنی، ویتامین و... است؛ نفس ناسالم نیز برای تغییر در ویژگی و صفت و تبدیل شدن به نفس سالم احتیاج به خوراک مناسب دارد که جنس آن از نوع دیگر است. مؤلفه های تأمین کننده خوراک مناسب برای نفس عبارتند از: نور پاک و خالص، صوت غیرمخرب، حس سالم و کامل می باشند. به عبارتی برای ترمیم نفس، به مؤلفه هائی ماورای ماده نیاز است.
انوار ناخالص و آلوده که شبیه نار هستند و اصوات مخرب که زیانبارند و حس های ناسالم که زشتی را جذب و منتشر می کنند، قطعاً خوراک مناسبی برای نفس نخواهند بود و خواسته های نامعقول نفس (نفس اماره) را تقویت می نمایند و انسان را به قهقرا و سقوط می کشاند و در مقابل انوار زیبا و اصوات خوشایند و نشاط انگیز و حس سالم و کامل تأمین کننده انرژی یا بهتر است بگویم تأمین کننده نیروی موردنیاز نفس و یاری دهنده آن در خلق خواسته های سالم و کامل است تا راننده ای منظم و معقول برای ماشین (اتومبیل) جسم و هدایت آن باشد و او را از مسیر ناکجاآباد و تاریک خارج و در مسیر روشنایی و تعالی قرار دهد. آنگاه انسان به فرمان عقل نزدیک خواهد شد، که آخرین مرحله آرایش جسم، فرمان فکر و عقل است. در این میان نقش حس سالم وکامل، از مؤلفه های نور و صوت در ساختن نفس و خلق خواسته های سالم، پررنگ تر و حساس تر است، زیرا پیامهای نور و صوت را حس منتشر می نماید به همین دلیل و به جهت تلخیص در فرآیند یا مراحل نیل به نتیجه داشتن حس کامل و یا نزدیک شدن به آن، به عنوان پیش درآمد و یا پیش نیاز خواست کامل اهمیت خاص دارد بطور کلی و بنابراین می توان گفت تمایل ما و یا عدم تمایل ما برای برای انجام کارها، برقراری ارتباطات و نیز اجرای خواسته های (معقول و یا نامعقول) با حس ارتباط نزدیک و عمیقی دارد. با این تفاوت که انجام کارهای مخرب و اجرای خواسته های نامعقول با نیروهای منفی یا حس منفی و بدون پردازش عقل و با فرماندهی و تحت امر نفس اماره انجام می پذیرد. و کارهای مفید و سازنده و اجرای خواسته های معقول با نیروهای مثبت و یا حس های سالم و با پردازش و فرماندهی عقل اجرا می گردد.
هر گاه برخورداری از «جسم سالم و جهان بینی سالم و روان سالم» برای فردی به عنوان خواسته های معقول هدف قرار گیرند، حس سالم به عنوان اولین نیرویی که قوه عقل را راه اندازی می کند، نقش مهم و اساسی ایفا می نماید. زیرا نخست باید این خواسته ها به وسیله چشم یا گوش و... احساس گردد. تا آنگاه عقل از خود واکنش نشان داده و کاری انجام پذیرد.
و اگر دقیق باشیم و کمی تأمل نماییم؛ درخواهیم یافت که حس اولین نیرویی است که نه تنها عقل، بلکه قوه ایمان و عشق را نیز راه اندازی می کند.
اما چگونه می توان در حس تغییر ایجاد کرد و به حس سالم و کامل به عنوان پیش نیاز خواست کامل در فرآیند نیل به نتیجه رسید؟
گفته شد که حس نقش بارز و مهمی در انجام هر کاری دارد، اما چگونه واقعاً می توان به حس کامل رسید؟
برای تغییر حس در جهت ارزشها در انسان فقط یک راه وجود دارد و آن تزکیه و یا پالایش و تصفیه است، همان طوری که در فضا و محیط پر سروصدا نمی توان یک صوت و یا مطلبی را به خوبی و به گونه ای ضبط نمود که هر شنونده ای به آن گوش فرا دهد، قابل درک گردد، اگر حس هم مملو از کینه، نفرت، انتقام و ناراحتی و افکار منفی و بهم ریختگی و حس های آلوده همراه باشد کامل نیست و قابل درک و دریافت نمی باشد. مثلاً فردی که قصد یا خواهان درمان اعتیاد خود در کنگره و به روش آن باشد باید به حس پاک و سالم نسبت به درمان اعتیاد رسیده باشد و محیط و جو و فضا برایش خوب جلوه نماید و به درک و احساس خوب و کاملی در  این  خصوص نایل گردیده باشد.
مرحله بعد از دریافت حس در این فرایند، خواست است یعنی حس باید به خواست تبدیل گردد و این خواست باید محکم و استوار و پا برجا باشد.
بحث پیرامون خواست و نیز هدف واقعاً نمی تواند به همین جا پایان پذیرد و دیدگاههای مختلفی در این خصوص بیان شده است. همین قدر اشاره کنیم که هیچ انسانی را نمی توان فاقد خواسته و یا حتی هدف دانست و اینکه بعضی ها انسانها را به دو دسته باخواسته (با هدف) و بدون خواسته (بی هدف) تقسیم کرده اند که به نظر صحیح نمی باشد کاوش های صورت گرفته چنین ایده یا انگاره ای را تأیید نمی کنند، بهر حال همه انسان ها در هر شرایطی که باشند خواسته ای دارند، چنانکه در بحث خودمان (مقوله اعتیاد) هر مصرف کننده موادمخدر نیز خواسته ای دارد که می خواهد به آن دست یابد که از مصرف موادمخدر نشئه شود و یا حداقل به تعادل نسبی و موقتی نائل گردد. مهم این است که از میان خواسته ها با حس سالم، خواست سالم را گزینش و انتخاب کنیم و برای دستیابی به آن و رسیدن به نتیجه، باید محکم و قوی با گامهای استوار حرکت کرد، در حرکت آمادگی برخورد با موانع و مشکلات و تحمل هزینه های آنرا داشته باشیم. با حرکت راه هم نمایان خواهد شد.

           گـر مــرد رهـی میان خون بایـد رفــت                           از پـای فتــاده سرنـگــون بایـد رفــت

           تـو پـای به راه در نــه و هیـچ مپـــرس                          خود راه بگویـدت که چـون بایـد رفــت
برای شروع حرکت، اطلاعات کلی و شناخت مسیر راه کافی است. در نظرگرفتن تمام جزئیات و ورود به آن، نه لازم است و نه امکان پذیر. در غیر اینصورت از حرکت پروا خواهیم داشت و در جا خواهیم زد.
یک ورزشکار برای کسب عنوان قهرمانی به صرف خواستن به نتیجه نمی رسد! بلکه با تمرین و ممارست و تحرک و پایداری در برابر مشکلات و سختی های فراوان و بالارفتن تقطه تحمل، بدن خود را به سرحد آمادگی کامل برساند تا در مسابقات و رقابت ها به نتیجه شایسته و دلخواه خود دست یابد.
در نگاه به تاریخ و مطالعه سرگذشت شخصیت های برجسته ملت ها در حوزه ها و زمینه های مختلف، در خواهیم یافت که هیچکدام از این شخصیت ها یک شبه و به آسانی و صرف داشتن نبوغ و خواست به کمال مطلوب دست نیافتند، بلکه همه آنها با حرکت و تحمل سختی ها و مشکلات و گذر از آن به چنین جایگاههایی نائل گردیده اند.
از ادیسون جمله معروفی نقل می کنند که گفته بوده. « آنچه سبب موفقیت من شد 99 درصد تلاش (حرکت) و یک درصد نبوغ بود. »
فرهنگ ما ایرانیان نیز، اشاره های زیادی در این خصوص دارد از جمله آنکه گفته شده؛

                  نابــرده رنـج گنج میسـر نمی شـود                     مزد آن گرفـت جـان بـرادر که کار کـرد

زندگی فقط با تحرک و حرکت در راستای نیل به خواست، معنا و مفهوم می یابد و هر انسانی در حرکت به سوی خواست سالم و رسیدن به نتیجه، معنای زیبای ایمان، عقل و عشق را نیز با تمام وجود درک خواهد نمود.
مولای متقیان علی (ع) آنانی را که بدون هیچ تحرکی به آینده چشم دوخته اند، امیدواران دروغین نامیده اند. زیرا انسان چیزی را بدست نمی آورد مگر با سعی و تلاش خودش و این وعده الهی است.
حرکت اساس هستی است و اگر در هستی حرکت نباشد هیچگونه تغییر و تبدیلی شکل نمی گیرد.
انسان هم به عنوان جزئی از هستی نمی تواند فاقد حرکت باشد، در این صورت به تعبیری که در کتاب عشق آمده مانند صخره گلی فرو خواهد ریخت و با حرکت راه نمایان می گردد، اما مسیر حرکت هم هموار نیست.
برای رسیدن به نتیجه، عبور از گذرگاههای سخت و گاه تحمل شکست اجتناب ناپذیر است.
برای توصیف و مشکلات که ضمن حرکت به سوی نتیجه، نمایان می گردند مثال جالبی در CD نتیجه بیان شده با این مضمون؛ که فردی در یک محلی برای شروع کسب و کاری، مغازه ای برپا می نماید و ممکن است دیری نپاید و در مدتی کمتر از یک ماه در نزدیکی و حتی روبروی چنین مغازه و کسب وکاری، فرد دیگری مغازه ای با همان حرفه و کسب و کار دایر کند، اولین مسأله و مشکلی که بروز می دهد بازار کسب و کار مغازه فرد اول، تحت تأثیر قرار می گیرد که بعد از حرکت این نتیجه مشهود می گردد.
گاهی در ابتدای حرکت ممکن است، نتیجه بالائی مشاهده بشود و زمانی هم نتیجه حرکت هم به جای صد در صد، به 40 یا 30 و یا 20 درصد نیز کاهش یابد و این مصداق همان ضرب المثل شیرین فارسی است که در رجزخوانی و یا فخرفروشی کاربرد دارد که جوجه ها را آخر پاییز می شمارند، زیرا در فصل تابستان ممکن است 20 جوجه سر از تخم درآورند ولی تا پاییز بسیاری از آنها دچار آسیب های گوناگون بشوند و از بین بروند و تعداد اندکی از آنها باقی بماند. بنابراین خردمندانه نیست که انسان به نتیجه و یا نتایج آنی کار و یا کارها فریفته و دل بسته گردد و باید به پایان کار نظر داشته باشد و زمانی نتیجه را قطعی و مسلم بداند و به آن متکی باشد که از گذر آزمون و رویدادها عبورکرده و به ثبات و دوام رسیده باشد. بهر حال اگر در پایان کار انسان به 20 درصد نتیجه مورد انتظار برسد نتیجه مطلوب عایدش گردیده است.
انسان های خردمند و فرزانه از اوج گیری نتیجه، در حرکت فریفته نمی شوند و از حضیض آن نیز ناامید نمی گردند. این انسان های پاک سرشت می دانند که به دنیا آمده اند تا به کمال برسند، آن گاه شکست را هم در مسیر حرکت، تجربه ای موفق می پندارند و از آن واهمه و پروا نخواهند داشت و با سرافرازی از آن عبور خواهند نمود و بر این باورندکه فقط کسانی که جرأت شکست خوردن را دارند، موفق می شوند.
علی (ع) مولای متقیان می فرماید؛ « هنگامی که راه ها بسته می شود گشایش هائی نیز پدیدار می گردد» و هم او نیز می فرماید؛ «هر عقده تنگ آخر گشایش یابد و در پی هر تنگی و گرفتاری راه چاره ای خواهد بود.»

                 دمســاز شــود طالـــع ناســـاز آخــر                     دور خـوشی تــو گـــردد آغـاز آخـر

                 هـر عقـده که تنگ اسـت گشایـش یابد                    هر راه که بسته اسـت شـود بـاز آخـر


....ادامه دارد ....
همسفر عطا رهجوی آقای حبیب ا...

 

    

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مقالات،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات