اخلاق چیست؟ نقش اخلاق در رسیدن به آرامش
سه شنبه 31 مرداد 1396 ساعت 23:58 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهرسام | ( نظرات )


اعمال ارزشی همچون درختی است که میوه ( ثمره ) آن اخلاق است و طعم این میوه آرامش است . میوه ای بهشتی که در عالم خاکی یافت می شود ! اما لذّت چشیدن این میوه را کسی می برد که بذر این درخت را که قدرت مطلق در وجود ما کاشته است آبیاری کند تا به ثمر برسد . این میوه خریدنی نیست و هر چقدر هم از لذّت آن صحبت شود ، تا طعم آن را نچشیده باشیم، لذّت آن را درک نخواهید کرد .

نویسنده : مسافر مهدی از لژیون راهنمای محترم آقای سیروس حسین زاده (نمایندگی آکادمی)مجموعه یا پکیجی از خلق و خو طرز برخورد انسان با دیگران در مسائل مختلف زندگی را اخلاق می گویند ، که شامل تمامی کردار ما می شود . کسی که اخلاق خوبی دارد یا خوش اخلاق است ، یعنی از معاشرت یا زندگی با او لذّت می بریم . آداب سخن گفتن ، رفتار و کردار او حس و حال بدی را در ما ایجاد نمی کند ، بلکه از او انرژی می گیریم . در نقطه مقابل ، انسانهای بد اخلاق کسانی هستند که ما نه تنها لذّتی از معاشرت و زندگی با آنها نمی بریم ، بلکه انرژی ما را هم می گیرند . روندی باید طی شود تا شخصی به اخلاق حسنه برسد ، مانند ماشینی که برای حرکت کردن نیازمند روندی خاص است و اجزای آن نیز باید به خوبی کار کنند تا ماشین حرکت کند . ما برای رسیدن به محصول نهایی که همان آرامش بر گرفته از اخلاق است ، باید مسیری را طی کنیم که سختی های خود را دارد و به آن خودشناسی نیز می گویند .

مسیری که نقشۀ حرکت آن پندار نیک است و رمز و راز آن گفتار نیک و کردار نیک می باشد ، ما را به مقصد آرامش می رساند.

صوت ، حس و نور سه مؤلفه ایست که در این مسیر نقش بسزایی دارند .

نار وجودی را با تزکیه باید به نور تبدیل کرد ، یعنی صفتهای زشت که کردار ما شده است باید به صفتهای نیکو تبدیل گردد و به صوت یا کلامی نیاز داریم که گیرا باشد یعنی به دل بنشیند ، آنچه را که می گوییم ، اگر خودمان در قسمت نور ، به انجام رسانده باشیم ، در کلام ( صوت ) ما تأثیردارد و نتیجۀ بهتری می دهد و بر دلها می نشیند .

اگر حس، زشتیها را ببیند ، دنبال کند و جذب کند؛ قطعاً زشتی ها را منتشر خواهد کرد و اگر حس زیبایی ها را ببیند ، دنبال کند و جذب کند ،قطعاً زیبایی می آفریند .تغییر حس در جهت ارزشها فقط و فقط یک راه دارد و آن تزکیه و پالایش است . تزکیه ، صافی یا فیلتر و یا جاده ای است که برای رسیدن به اخلاق حسنه باید ازآن گذشت .

خداوند یا نیروی مطلق از هر صفت خود ، در آدمی نهاده است. گویی در سرزمین دل انسان بذر آن مانند گنجی عظیم نهفته است و هر بذر(صفت) ارزشی است از ارزشهای والای انسانی، نوری است از انوار الهی که روزی بر این دل ما تابیده و باید بازتاب کند که با تزکیه این عمل شدنی خواهد بود.

خود را می گویم ؛ سالیان سال است که این گنجها در خویشتن خویش نهفته نگه داشته ام و با بها دادن به ضد ارزشها وجود خود را پر از شن زارها و باتلاقها و لجن زارها کرده ام ، مثلاً به هر کسی که حسادت کردم ، مشتی خاک بر سرخود ریختم و آن خاک طوفان شنی شد که دلم را به کویری مبدل کرد و یا به هر که کینه ورزیدم، وجودم به باتلاقی از کینه مبدل شد. گندابی که چهره ام را هم سیاه کرده بود و بوی تعفن آن در اخلاقم به مشام می رسید و در رفتارم دیده می شد. هرگز بوی خوش و مطبوعی از زشتی ها و کثیفی ها بلند نمی شود. چگونه وجود پر از زشتی ها که بخاطر اعمال ضد ارزشی است، می تواند خوش اخلاق باشد.

چگونه بعد از گذشت سالیان سال این شن زارها ، باتلاقها و لجن زارها که دل مرا سیاه کرده به باغ و بوستانی آباد تبدیل کنم . فقط و فقط با تزکیه و پالایش ، توسط باغبان که گفته شد تفکر انسان است ، می توان به باغ و بوستان آباد رسید.

باغبان با تغییر وضعیت در خویشتن خویش، هر گامی که برای تغییر برمی دارد مثل آبی است که با مشت به این شن زارهای دل می برد و پای بذرها یا همان صفات الهی که در دل ما نهان شده است می ریزد. همانگونه که تغییر برای ما سخت است بردن آب با مشت برای آبیاری نیز سخت و طاقت فرسا است. در ادامه این روند یا طی کردن این مسیر یعنی در انجام اعمال ارزشی ثابت قدم ماندن ، باعث رشد بذرها(صفات نیکو) در وجود ما می شود. روزی خواهد رسید که این بذرها هرکدام درختی استوار با میوه هایی رسیده و خوش طعم خواهد بود و اثری از شن زارها و باتلاقها دیده نمی شود به شرطی که در صبرمان بی صبری نکنیم.

اولین قدم برای تزکیه تفکر سالم است. تفکر سالم (باغبان) ایمان سالم را به ارمغان می آورد و ایمان یعنی تجلّی نور خداوند در انسان است . وقتی این تجلّی نور در انسان پدید بیاید اعمالش به سمت نیکی می رود و به عمل سالم می رسد و از عمل سالم که همانا عمل به ارزشها است ، تغییر در حس ما بوجود می آید و به حس سالم میرسیم.

اوّلین قوّۀ راه اندازی عقل ، حس است . حس اگر سالم نباشد عقل در جایگاه فرماندهی وجود ما ، به خطا می افتد و تصمیمات غلط می گیریم. با حس سالم به عقل سالم می رسیم و از عقل سالم ، عشق سالم پدیدار می شود . عشق وقتی موجود و محیّا باشد ، می توانیم بارفتارمان به خود ، به مخلوقات دیگر و خداوند ؛ هدیه تقدیم کنیم و این عشق سالم در ما مثل چشمه ای خروشان فوران خواهد کرد و کردار ما را به بهترین شکل نقاشی می کند و مانند جامه ای فاخر که نشانه ای از فرّ ایزدی است بر تن ما خود را به نمایش می گذارد. نمایشی که ما در این جوشش ، بیشتر از مخلوقاتی که آن رامی بینند، لذّتش را می بریم . در این زمان که ما این مسیر را طی کرده و به اخلاق حسنه ، خود را آراسته ایم ، آرامشی وصف ناپذیراز سمت خالق مطلق نصیب ما می شود. رسیدن به این آرامش کارساده و آسانی نیست، ما زشتی ها را به زیبایی ها تبدیل کرده ایم و از خلق این زیبایی ، به وجد آمده ایم . این آرامش همان بوی خوشی است که از طهارت درون برمی خیزد.

باغبان وجود(تفکر) ، بدرستی باغبانی را آموخته و اکنون آماده انتقال دانایی موثر خود به آنان که خواستارش باشند است.

اخلاق حسنه(نیکو)هم که بعد از طی این همه مسیر به آن رسیدیم برای انتقال دادن آن به دیگران مراتبی دارد. یا می توان این گونه گفت که خودمان خوب شده ایم ولی برای اینکه این خوبی را انتقال دهیم یا دیگران را خوب کنیم(البته اخلاق و رفتارشان را)چگونه باید عمل کنیم.

مراتب اخلاق(حسنه):

می توان با عمل خود به دیگران عمل سالم را یاد داد.(نور)

می توان با کلام(صوت)خود،عمل سالم را یاد داد.

می توان با دل(حس)عمل سالم را به دیگران یاد داد. 

در احادیث اسلامی مراتب اخلاق بالاترین آنها از طریق عمل و بعد ازآن مرتبه کلام و در پایین ترین مرتبه از دل را نام برده اند که بنابر دانش حقیرهمان ابتدا نور بعد صوت و درمرتبه آخرحس است.

مثالی را از نوع انتقال دادن عمل سالم با اخلاق حسنه را برایتان می گویم.

امام حسن(ع) و امام حسین(ع) به فردی می رسند که وضوی خود را غلط می گرفت آن دو بزرگوارگفتند :ای مرد، بین ما دو تن قضاوت می کنی که کدامیک صحیح وضو می گیریم ؟ مرد پذیرفت . وقتی دو امام مشغول وضو گرفتن شدند ، آن مرد متوجه شد که اشتباه وضو می گرفته . زمانی که وضوگرفتن هر دو امام تمام شد ، پرسدند : کدامیک صحیح وضو گرفتیم؟آن مرد پاسخ داد : هر دو ، و از هر دو امام تشکر کرد که از این طریق ، صحیح وضو گرفتن را به او آموختند بدون اینکه به غرور او لطمه بزنند.

می توان اخلاق را نوری دانست که زیبایی درون را به نمایش می گذارد و تاریکیها را در هم می شکند . به امید روزی که هر یک از ما انسانها چون خورشید دنیای خویش را از ظلمت برهانیم .


منبع : کتاب عشق ، چهارده وادی برای رسیدن به خود ؛ مهندس حسین دژاکام 1392

نویسنده : مسافر مهدی از لژیون راهنمای محترم آقای سیروس حسین زاده (نمایندگی آکادمی)

تنظیم و ویرایش : مسافر مهرسام از لژیون آقای امیر موذنی (نمایندگی آکادمی)

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مشارکت مکتوب، دل نوشته، مقالات،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
سیروس حسین زاده شنبه 4 شهریور 1396 14:46
بسیار زیبا.
انشاالله رهاییت
همسفر پروین جمعه 3 شهریور 1396 21:55
بسیار عالی,خداقوت
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic