نوشتار سی دی مردم داری از اقای مهندس دژاکام
سه شنبه 22 فروردین 1396 ساعت 15:09 | نوشته ‌شده به دست مسافر پیمان | ( نظرات )نوشتار سی دی مردم داری از اقای مهندس...


استاد رعد و نکهبان :

استاد رعد:خوشحام که یادی از من نمودید،من هم خوبم ودر دوایر بی کران به انچه مدر است ادامه می دهیم،به یاد همه به یاد حق هستیم برای انچه خود پیش می اوریم وانچه در لوح ما نوشته شده با احترام خاصی برخورد می کنیم،چه طور شد یادی از من تنها نمودید.

نگهبان :من همیشه به یاد شما هستم.

استاد رعد :حتما تو هم مثل من قدری تنها یی را لمس نمودی وبی وفایی اشنایان بیگانه،

مهم نیست بر این باور باش که همچنان که می گذرد نبوده ونخواهد ماند.(زندگی ودنیا ثابت نیست وهمیشه در حال تغییر است)

یاری داری کهتنهایت نگذاشته زیرا محبت را یاد اوراست وبه تقدیر واقعی که واقف هستی،با فصل جدید اغازی نو کن که همه چیز رابا احیای دوبارهجان بخشی وانگاه با دنیای دروغین سابق وداع کن وبا نیروی جدید وتفکر جدید پیش برو که انشاالله تنها نخواعی بود.

یک یار واقعی پیش ازهزاران هزار دوستان دروغین قیمت دارد واکنون خود میدانی وقتی محبت  واقعی عجین میشود واقعیت محبت را لمس مکنی ودیگرانی که هیچ وقت حضور نداشته اند همان ظروف تهی هستند که با انها کاری نداریم.

انچه مقدر است وانچه خود پیش میاوریم مثلث خواست ،تقدیر ،فرمان الهی

 

 

 

تقدیر انچه هست که ما با افکار واندیشه خودمان بوجود می اوریم،امروز عملی انجام میدهیم فردا با ان مواجه میشویم یا دیروز کاری کردیم که امروز مواجه میشویم،یا مثال چک که یک ماه پیش کشیده ا   یمتاریخ ان امروز بعد از یک ماه نوبت ان است تقدیری است که قبلا انجام داده ایم،انچه مققدر است مربوط به گذشته است که انجام داده ایم ،تقدیر ،سرنوشت ها با خواست افراد رقم می خورد وانچه پیش می اید مربوط به خودمان است .

ما خودمان هستیم که می کاریم وقتی جو بکاریم جو برداشت می کنیم،

امروز اگر خشم بکاریم خشم درو می کنیم ،امروز محبت می کاریم محبت برداشت می کنیم واگر طوفان بکاریم طوفان برداشت می کنیم.

بعضی ها مغز شان مثل قورباغه است ،شرایطی پیش می اید مرزبان ایجنت میشود بد مستی وکج رفتاری می کندباید صبر کرد در مرحله کوچک هستی تازه سرباز صفر ی تا برسی به استوار مرحله دارد ،در سر جوقه گی بد مستی نکن خودت جلوی خودت را می گیری،انسان ها اگاه هستند مثال کبک سرت را زیر برف نگیر ،اگر موقعیتی پیدا کردی از ان موقعیت استفاده مثبت کن،در تمام سطوح کشور هم همینطور است کسی با رئیس جمهور عکس انداخته یا در جای مقام عالی رتبه ای گفته حالت چطور است  واو سو استفاده می کند . اگر در جایگاهی وشرایطی که خداوندمقدر می کندوارد مرحله  ای می شویم باید ظرفیت داشته باشیم اگر مرزبان میشویم با مردم با نیکی رفتار کنیم مردم دار باشیم با ادب رفتار کنیم ،اگر ایجنت هستیم اگرراننده تاکسی هستیم با مردم با مهربانی رفتار کنیم یا اگر کارمند اداره هستیم همینطور (در هر جایگاهی که هستیم بر خورد درست اگر بقال هستیم با مشتری درست صحبت کنیم رفتار درست ما ادب ونزاکت ماست )

یک زمانی در شهر داری کار می کردم همکاری بامن بود که تلفن چی بود  وان موقع زمان انقلاب بود و خلاف کارهارا می گرفتند او گفت خوشبحال خودمان که دزدی نکردیم و کسی با ما کاری ندارد،نارحت شدم به او گفتم اخه تو اگر می خواستی دزدی کنی چه می خواستی بدوزدی ،ایا در موقعیتی بودی ایا در شرایطی بودی شب قالیچه ابریشم برایت بیاورن و تو قبول نکردی یک موقع است که انسان در ان شرایط قرار نگرفتهاست .

اگر انسان در شرایطی قرار گرفت باید ان جایگاه بعنوان پله ونردبان استفاده کند،انسان در هر شرایطی باید به بهترین نحو ممکن از ان استفاده کند خیال نکن مغز تو خیلی کار می کند از این به ان بگی وهمه را بهم بریزی اگر مغز انیشتن  هم داشته باشی نمی توانی انسان ها نادان نیستند ما در هر جایگاه وپست بهترین کار مردم دار بودن هست وقتی در جایگاهی قرار گرفتی بیشتر به مردم نیاز داریم واحتیاجوقتی قرار نگرفتیم کسی در مورد ما اضهار نظر نمی کند وقتی شدیم از ما انتظار دارند باید حرکتمان درست وحساب شده باشد و برای مراحل بعدی اماده باشیم.

خوشحالیم که یادی از مانمودید

درست است که ما همه انسان هستیم ولی تمام مسئله روحی وروانی وحالت ما تحت یک سری مکانیزم بیوشیمی و مواد شیمیایی است یک ذره مواد بیاید پایین تبدیل به یک ادم افسر

ده ویک ذذره بالا برود عاشق می شویم پایین بیاید فارق  می شویم  ومن هر چه روز میرود به این سیستم بیشتر ایمان می اورم .

کارهای که انجام میدهیم  وفعل های که انجام می دهیم بستگی دارد که این فعل در سمت ارزشهاست یا ضد ارزشها ،اگر در مسیر ضدارزشها باشد روز بروز سیستم بیوشیمی را تخریب می کند و وقتی تخریب کرد در ناراحتی واضطراب پیش میرویم ومسائل دیگر .اگر به سمت ارزشها برویم و در صراط مستقیم بهتر کار میکند.مواد بهتر ترشح میکند و در وضضعیت خوبی قرار میگیریم خداوند و طبیعت امده کنترل کرده در سیستمدرست بر هر انسانی نگهبانانی گماشته شده که هر کدام به خیر و شر هدایت میکند،وقتی داریم پشت سر دیگران صحبت می کنیم داریم سیستم خود را تخریب میکنیم و در انزوا قرار میگیریم و تبدیل به یک آدم بی شخصیت میشویم و مردم دیگر روی ما حساب نمی کنند.دیگر جلوی ما حرف نمیزند.از ما خوششان نمی آید و ما از این قضیه رنج میبریم و با رنج بردن روی سیستم اثر میگذارد و دوپامین ،سروتونین پائین می آید و با این پائین و بالا در بهشت و جهنم قرار میگیریم و یکی از این چشمه ها در بهشت خمر است.این می تواند وضعیت ما را تعیین کند واین مسئله است که تعیین می کند برای حال خوش داشتن باید در مسیر ارزش ها حرکت کنیم.اذیت وازار مردم انسان را تبدیل به یک انسان مریض می کند،همه چیز را خودمان پیش می آوریم.

چی شد یادی از من تنها  کردی،حتما تو هم مثل من قدری تنهایی را لمس نمودی وبی وفایی اشنایان بیگانه

ما یک سری افراد بیگانه داریم یک سری افراد اشنا داریم مثال پدر مادر خواهر  حال یک سری از اشنایان هستند ولی بیگانه هستند ،یعنی پدر مادر برادر باهم بیگانه هستند اشنایان بیگانه فقط نسبت خونی دارند

 

مهم نیست به همین باور باش که همچنان که می گذرد نبوده ونخواهد ماند.یاری داری که تنهایت نگذاشته زیرا محبت را یاد اور میشود وبه تقدیر واقعی واقف هستی .

محبت وجود دارد انچه کرده ای نتیجه می گیری.

با فصل جدید اغازی نو کن که همه چیز  را با احیای خودت دوباره جان بخشی ،یعنی ما نباید همیشه منتظر باشیم اتفاقی از بیرون برای ما بیافتد با فصل جدید داستان جدید تا دیروز مصرف کننده بودی حالا وارد دوره دیگر شده اید یعنی صل جدید مثال فصل بهار،فصل پاییز.پس با این صل جدید آغازی نو کن.و مسئولیت به عهده ی خودت است،آغازی نو کن و خودت خودت را احیا کن و موتور حرکت خودت باید باشی.با دنیای دروغین سابق وداع کن،ما یک سری دنیای دروغین با خودمان قبلا داشتیم،وداع کردیم.چون حقیقت نیست و ماسک است و پنهان کاری خیلی انرژی میبرد از این به آن،از آن به این،خیلی انرزی میبرد.آدم دروغگو کم حافظه است.نمیتوانی کارهارا مدیریت کنی.بعضی ها برای شرایطی با ادم دوست میشود که ممکن است مقام باشد تا بهره برداری کند و به خاطر شرایط دوست ما هستند.

دوست واقعی در همه ی شرایط دوست ما هستند و ارزش دارند.یک یار واقعی بیش از هزاران هزار دوستان دروغین قیمت دارند.اکنون خود میدانی وقتی باور ها با محبت واققعی عجین میشود واققعیت محبت را لمس میکنی و دیگرانی که هیجچوققت حضور نداشتند همان ظروف تهی هستند.

محبت باید واقعی باشد باید انرا لمس کرد.

اکنون خود میدانی باید باور داشته باشی محبت واقعی است.دوست داشتن او واقعی است.وققتی اونجوری شد محبت را لمس می کند.محبت باید واقعی باشد.باید باور داشت باید انرا لمس کرد.

کسانی که هستند ولی هیچ وقت حضور نداشتن فقط یک نام هستند واسم وعملا وجود ندارند انها طرفهای تهی هستند انسان که محبت ندارد طرف خالی است وبیشترین رنج را خودش می برد  ومحبت درونی تنها چیز ارزشمند انسان است ،انسان دکتر باشد ومحبت نداشته باشد مثال درخت بی ثمر است .انها طروف تهی هستند که با انها کاری نداریم وتو مسئول هستی وجستجو گر هستی بعنی هنوز همه چیز را نمی دانی ومی گردی ومی دانی تو مسئول هستی  وکسی که جستجو می کند مانند نوایی که خوب یاد ندارد بنوازد انقدر مینوازد تا بتواند بنوازد .سفر اولی ها دارند جستجو می کنند سی دی گوش می کنند مطالعه می کنند  ودارند جستجو می کنند  چرا چون بلد نیستند ودارند پیدا می کنند باید انقدر تمرین کند تا بلد بشود نباید بترسد وباید از اشتباه درس بگیریم واز شکست تجربه کسب کنیم نه اینکه مشگل تراشی کنیم.

انوقت که به بهترین رسید وخوب یاد گرفت همه به نوای او گوش می دهند مثال راهنما ها که همه از هنر او به وجد می ایند

اینها که در این جهان محبت دارند در جهان دیگر هم با هم محبت دارند اگر اینجا به یک بچه میش هم محبت داشته باشی در ان جهان هم داری ومحبت هیچگاه از بین نمیرود  وکسی که در جهت مثبت و ارزشها به تکامل میرسد وارد فردوس میشود وخوبی وبدی منطبق میشود.

 

فرمانروایان زمان کسانی هستند که سازندگی و تولید می کنند وخدمات می دهند کسانی که تخریب می کنند جاهل هستند .

 

 

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: نوشتار سی‌‌دی‌ها،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
Maryam ghasemi شنبه 26 فروردین 1396 16:24
ممنون و خدا قوت عالی بود
مهرسام از لژیون ۱۸ آکادمی سه شنبه 22 فروردین 1396 20:40
پیمان عزیز بابت زحمت زیادی که در خصوص این کار مهم و مفید انجام میدهی خدا قوت و دست مریزاد ، خدمتت عرض میکنم ، خوش بحالت ، امیدوارم برای بنده هم فرصت خدمت گذاری بیشتر و بهتر فراهم بشه
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic