رهائی های روز چهارشنبه 94/6/11
پنجشنبه 12 شهریور 1394 ساعت 09:33 | نوشته ‌شده به دست آکادمی کنگره | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله

هفته های گذشته، شاهد رهایی 45 نفر از اعضای کنگره 60 از بند مصرف مواد مخدر بودیم، این افراد از نمایندگی های مختلف کنگره 60 در سراسر ایران بودند که با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند. همچنین در هفته ای که گذشت 4 نفر از مسافرین لژیون بیل ویلیام ال وایت ( درمان اعتیاد به مصرف سیگار با روش D.S.T ) توانستند با موفقیت سفر خود را سپری کرده و دستور قطع مصرف آدامس نیکوتین خود را از بنیان کنگره 60 ، جناب مهندس دریافت نموده و به رهایی برسند. درضمن در ادامه مراسم تجلیل از ایجنت و مرزبانان محترم شعبه آکادمی به مناسبت هفته ایجنت و مرزبان توسط آقای مهندس دژاکام صورت گرفت.
 
 

1) آقای: موسی _ نام راهنما : محسن _ آنتی ایکس : تریاک _ مدت سفر: 12ماه _ داروی درمان : OT

 

 

2) آقای: مسعود_ نام راهنما : حامد _ آنتی ایکس : شیره و تریاک و گراس _ مدت سفر: 12ماه _ داروی درمان : OT

 

 

3) آقای: اسماعیل _ نام راهنما : حامد _ آنتی ایکس : شیشه و حشیش _ مدت سفر: 12ماه _ داروی درمان : OT

 

3

 

4) آقای: علی _ نام راهنما : کاظم _ آنتی ایکس : شیره و تریاک  _ مدت سفر: 14ماه _ داروی درمان : OT

 

 

5) آقای: مهدی _ نام راهنما : کاظم _ آنتی ایکس : متادون _ مدت سفر: 14ماه _ داروی درمان : OT

 

 

6) آقای: محمد رضا _ نام راهنما : رضا _ آنتی ایکس : شیره و تریاک _ مدت سفر: 11ماه _ داروی درمان : OT

 

 

7) آقای: افشین _ نام راهنما : مجتبی _ آنتی ایکس : شیره و تریاک _ مدت سفر: 13ماه _ داروی درمان : OT

 

 

8) آقای: امین _ نام راهنما : حامد _ نام راهنمای همسفر: زهرا _ آنتی ایکس : الکل و گراس و شیشه _ مدت سفر: 14ماه _ داروی درمان : OT

 

 

9)آقای: محمود _ نام راهنما : آبتین _ نام راهنمای همسفر: فهیمه _ آنتی ایکس : شیشه و تریاک _ مدت سفر: 11ماه _ داروی درمان : OT

 

 

10) آقای:روح الله _ نام راهنما : مجتبی _ نام راهنمای همسفر: زهره_ آنتی ایکس : تریاک _ مدت سفر: 11ماه _ داروی درمان :OT

 

 

11) آقای: رسول _ نام راهنما : منوچهر _ آنتی ایکس : هروئین و شیشه_ مدت سفر: 22ماه _ داروی درمان :OT

 

 

12) آقای: کاوه _ نام راهنما : کوروش _ آنتی ایکس : شیره و تریاک _ مدت سفر: 12ماه _ داروی درمان :OT

 

 

13) آقای: محمد _ نام راهنما : وحید _ آنتی ایکس : تریاک _ مدت سفر: 15ماه _ داروی درمان :OT

 

 

14) آقای:هومن _ نام راهنما : همایون _ آنتی ایکس : تریاک _ مدت سفر: 12ماه _ داروی درمان :OT

 

 

15) آقای:فراز _ نام راهنما : داود _ آنتی ایکس : قرص و شیشه _ مدت سفر: 23ماه _ داروی درمان :OT

 

 

16) آقای:محسن _ نام راهنما : رضا _ آنتی ایکس : تریاک _ مدت سفر: 10ماه _ داروی درمان :OT

 

 

17) آقای: علی_ نام راهنما : علی _ آنتی ایکس : شیره و تریاک _ مدت سفر: 10ماه _ داروی درمان :OT

 

 

18) آقای: علیرضا _ نام راهنما : محمود _ آنتی ایکس : شیره و تریاک _ مدت سفر: 12ماه _ داروی درمان :OT

 

 

19) آقای: ناصر _ نام راهنما : حمید _ آنتی ایکس : شیشه و تریاک _ مدت سفر: 11ماه _ داروی درمان :OT

 

 

20) آقای: احمد _ نام راهنما : وحید_ آنتی ایکس : تریاک _ مدت سفر: 10ماه _ داروی درمان :OT

 

 

21) آقای: احمد _ نام راهنما : وحید _ آنتی ایکس :  تریاک _ مدت سفر: 10ماه _ داروی درمان :OT

 

 

22) آقای: سعید _ نام راهنما : علی _ آنتی ایکس :  تریاک _ مدت سفر: 11ماه _ داروی درمان :OT

 

 

23) آقای: احمد _ نام راهنما : علی _ آنتی ایکس : شیره و تریاک _ مدت سفر: 11ماه _ داروی درمان :OT

 

 

24) آقای: ابوالفضل _ نام راهنما : عباس _ آنتی ایکس : شیره و تریاک _ مدت سفر: 11ماه _ داروی درمان :OT

 

 

25) آقای:بهمن _ نام راهنما : عباس _ آنتی ایکس : شیره و تریاک _ مدت سفر: 11ماه _ داروی درمان :OT

 

 

26) آقای: حسین_ نام راهنما : اصغر _ آنتی ایکس : شیره  _ مدت سفر: 15ماه _ داروی درمان :OT

 

 

27) آقای: علی اکبر _ نام راهنما : احمد _ آنتی ایکس : هروئین و شیشه _ مدت سفر: 11ماه _ داروی درمان :OT

 

 

28) آقای: حمید _ نام راهنما : مجتبی _نام راهنمای همسفر: نوری _ آنتی ایکس : متادون و تریاک _ مدت سفر: 10ماه _ داروی درمان :OT

 

 

29) آقای: حسین _ نام راهنما : محمود _ نام راهنمای همسفر: بهاره _ آنتی ایکس : شیره و تریاک _ مدت سفر: 11ماه _ داروی درمان :OT

 

 

30) آقای: علی _ نام راهنما : محمد _ آنتی ایکس : شیره  _ مدت سفر: 13ماه _ داروی درمان :OT

 

 

31) آقای:مصطفی _ نام راهنما : فرشید _ آنتی ایکس : شیره و تریاک _ مدت سفر: 10ماه _ داروی درمان :OT

 

 

32) آقای: ارسلان _ نام راهنما : بهزاد _ آنتی ایکس : شیره و تریاک _ مدت سفر: 12ماه _ داروی درمان :OT

 

 

33) آقای: مرتضی _ نام راهنما : نادر _ آنتی ایکس :  تریاک _ مدت سفر: 10ماه _ داروی درمان :OT

 

 

34) آقای: حسین _ نام راهنما : مهدی _ آنتی ایکس : انواع انتی ایکس _ مدت سفر: 16ماه _ داروی درمان :OT

 

 

35) آقای: ابوالفضل _ نام راهنما : مهدی _ آنتی ایکس : شیره و تریاک _ مدت سفر: 12ماه _ داروی درمان :OT

 

 

36) آقای: مهدی _ نام راهنما : محسن _ آنتی ایکس : شیشه و حشیش و الکل و تریاک _ مدت سفر: 13ماه _ داروی درمان :OT

 

 

37) آقای: اکبر _ نام راهنما : محسن _ آنتی ایکس : شیره و تریاک _ مدت سفر: 10ماه _ داروی درمان :OT

 

 

38) آقای: امیر حسین _ نام راهنما : فرهاد _ آنتی ایکس : شیره و تریاک _ مدت سفر: 10ماه _ داروی درمان :OT

 

 

39) آقای: رضا _ نام راهنما : محمد رضا _ آنتی ایکس :  تریاک _ مدت سفر: 12ماه _ داروی درمان :OT

 

 

40) آقای: محسن _ نام راهنما : محمود _ آنتی ایکس : انواع آنتی ایکس _ مدت سفر: 11ماه _ داروی درمان :OT

 

 

41) آقای:محمدرضا _ نام راهنما : محمود _ آنتی ایکس : تریاک _ مدت سفر: 12ماه _ داروی درمان :OT

 

 

42) آقای: ابراهیم _ نام راهنما : محمود _ آنتی ایکس : شیره و تریاک _ مدت سفر: 10ماه _ داروی درمان :OT

 

 

43) آقای: مسعود _ نام راهنما : محمد _ آنتی ایکس : هروئین _ مدت سفر: 12ماه _ داروی درمان :OT

 

 

44) آقای: حسن  _ نام راهنما : میثم  _ آنتی ایکس : شیره و تریاک _ مدت سفر: 11ماه _ داروی درمان :OT

 

 

45) آقای: جمشید _ نام راهنما : میثم _ آنتی ایکس :  تریاک _ مدت سفر: 11ماه _ داروی درمان :OT

 

 

46) آقای: مصطفی _ نام راهنما : حامد _ آنتی ایکس :  سیگار _ مدت سفر: 12ماه _ داروی درمان : نیکوتین خوراکی

 

 

 

47) آقای: مسعود _ نام راهنما : کامران _ آنتی ایکس :  سیگار _ مدت سفر: 10ماه _ داروی درمان : آدامس نیکوتین

 

 

48) آقای: سجاد  _ نام راهنما : کامران  _ آنتی ایکس :  سیگار _ مدت سفر: 10ماه _ داروی درمان : آدامس نیکوتین

 

 

49) آقای: جواد _ نام راهنما : مسعود _ آنتی ایکس : سیگار _ مدت سفر: 10ماه _ داروی درمان : آدامس نیکوتین

 

 


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
مرجان سه شنبه 17 شهریور 1394 15:46
با سلام و سپاس از شما وبلاگ نویسان گرامی. ببخشید قبلا نام نمایندگیهای مربوط به رهایی ها ثبت می شد ولی متاسفانه در این پست ثبت نشده.
آکادمی کنگره پاسخ داد:
بله دقیقا حق با شماست. متاسفانه این هفته این مشکل پیش آمد و از هفته بعد انشاالله درست میشه
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات