" کارگاه آموزشی خانمهای همسفر
سه شنبه 27 مرداد 1394 ساعت 23:27 | نوشته ‌شده به دست همسفر زری | ( نظرات )بنام قدرت مطلق

سیزدهمین جلسه از دوره پنجاه وششم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره60، با استادی خانم زهرا مرادی، نگهبانی خانم زری و دبیری خانم زینب، با دستور جلسه‌ی "وادی سیزدهم و تاثیر آن روی من" در روز سه شنبه مورخ 94/5/27 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


سخنان استاد:

مفهوم این وادی این است که بعد از پایان هر دوره‌ای آغازی وجود دارد و این موضوع تا ابدیت هم ادامه دارد. همان‌طوری که می‌گوید، هر دفتری که بسته می‌شود، کتابی گشوده و مکتوب می‌شود. مانند مسافری که تصمیم می‌گیرد و سفر می‌کند و سپس مسافر دیگری سفرش را آغاز می‌کند. یا مرگی که اتفاق می‌افتد و چند لحظه‌ی بعد، تولدی اتفاق می‌افتد. منظور از نقطه در این وادی همان حرکت‌ها و کارهایی است که من نوعی در زندگی انجام می‌دهم.

تمام این کارها حتی همان تفکر که در وادی اول که می‌گوید: با تفکر ساختارها آغاز می‌گردد و بدون تفکر آنچه هست رو به زوال می‌رود؛ یعنی قدم اول آن تفکر است. می‌توان گفت که نقطه‌ی آغاز است و اگر من نقطه‌ی آغاز را خوب و در جهت ارزش‌ها شروع کنم، خط‌هایی که بوجود می‌آیند، خطوط زیبا و خوبی خواهد بود. اما اگر در جهت ضدارزش باشد، خطوط زشتی خواهند بود. پس آغاز بسیار مهم می‌باشد. در آن لحظه که نقطه بوجود می‌آید، با قرار گرفتن این نقطه‌ها پشت سر هم  یا اتصال دو نقطه خط بوجود می‌آید. حال ممکن است این خطوط که در اثر حرکت‌هایمان بوجود می‌آوریم، گاهی زشت و اضطراب‌آلود باشند. می‌گوید در آن لحظه چون انسان اختیار دارد، اگر خطی را بوجود آوردی که زشت بود و بر وفق مرادت نبود، می‌توانی دوباره خطوط جدیدی را ترسیم کنی چون اختیار داری. می‌توان گفت که این پیام وادی نیز هست. به من می‌گوید که پس در هر لحظه و هر نقطه و جایگاهی که قرار داریم می‌توانیم این کار را انجام دهیم. برای اینکه در هستی هیچ چیزی در حال سکون نیست و  همه چیز در حال حرکت است. من اگر بخواهم خطوط زشت را تبدیل به خطوط زیبا کنم، در وادی دوازدهم هم این را به من آموزش می‌دهد که تغییر، تبدیل، ترخیص. حتماً باید تغییرات در من بوجود بیاید. این تغییرات باید در قسمت جسم یا قسمت فیزیولوژی و در قسمت روان و جهان‌بینی یعنی افکار و اندیشه‌ی من تغییر کند تا من بتوانم  تبدیل شوم. اگر من نتوانم تغییر کنم، امکان ترخیص‌شدن نیست.

              


حال برای من نوعی این سوال پیش می‌آید که آیا هر جایی که ترخیص اتفاق می‌افتد، به معنی پایان و تمام‌شدن است؟ نه. این وادی می‌گوید که ادامه دارد و حتی بعد از ترخیص هم باز مرحله‌ی دیگری وجود دارد. می‌گوید یوم‌الفصل دیگری. یعنی روز جدایی و لحظه‌ی جدایی. وقتی از مرحله‌ای وارد مرحله‌ی دیگر می‌شویم، آن لحظه یوم‌الفصل است. مانند زمانی‌که کیسه‌ی آب در شکم مادر می‌ترکد و نوزاد به دنیا می‌آید. یا لحظه‌ی مرگ که اتفاق می‌افتد و وارد مرحله‌ی دیگری می‌شود. به آن لحظه یوم‌الفصل می‌گویند. این به ما گوشزد می‌کند که وقتی مرگ اتفاق افتاد همه چیز رها نمی‌شود. یا مثلاً ازدواج، و یا اتمام درس و گرفتن مدرک، با این‌ها همه چیز تمام نمی‌شود.

ما باید بدانیم پایان هرکاری که انجام می‌دهیم، خط دیگری بوجود می‌آید. پس انسان هیچ‌وقت از حرکت باز نمی‌ایستد. هیچ موجودی نمی‌تواند بدون حرکت باشد. و این موضوع بسیار مهمی است که اگر ما بخواهیم خطمان را تغییر دهیم، حتماً باید بدانیم که از راه ضدارزش‌ها نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم و امکان‌پذیر نیست که از راه ضدارزش به آرامش و آسایش برسم. باید در مسیر ارزش‌ها باشد. در این وادی به ما درباره‌ی اعتدال می‌گوید که همه‌چیز در اعتدال ساخته می‌شود. یعنی من باید یاد بگیرم که چطور زندگی کنم که افراط و تفریط نداشته باشم. زمانی‌که من افراط و تفریط داشته باشم، دچار مشکلات می‌شوم. مثل همین خطوط زندگی. مثل عشق، عقل، تحصیلات، ورزش، مقام، پول و... . این‌ها همه خط‌هایی هستند که در زندگی انجام می‌دهیم. حال اگر من فقط در یکی از این خطوط پیشرفت کنم و به خطوط دیگر توجهی نداشته باشم، تبدیل به یک انسان تک‌بعدی می‌شوم که فقط به یک مسیر اهمیت می‌دهم. پس وقتی دچار مشکلی می‌شوم، نمی‌توانم خودم را از آن بحران بیرون بیاورم و راه حلی برای مشکلم پیدا کنم. چون از تفکر و تعقل لازم برخوردار نیستم. اینجا می‌گوید اگر من بخواهم از انسان تک بعدی تبدیل به انسان دوبعدی بشوم، باید حتماً سه خط اصلی را داشته باشم که آن  عقل و عشق و ایمان است.این صفت اصلی برای اینکه رشد و فعالیت داشته باشد، نیاز به یک خط نامرئی خمر دارد که در جسم من هست و من اگر در مسیر ارزش‌ها باشم و حد و حدود خودم را بدانم و اگر سعی کنم از خطوط قرمز عبور نکنم و در صراط مستقیم باشم، این خطوط درست کار می‌کنند؛ این چشمه ها خوب کار می‌کنند و من در صلح و آرامش بیشتری خواهم بود. اما اگر فرمان را نقض کنم و قوانین را رعایت نکنم و در ضد ارز‌شها باشم، این خطوط آسیب می‌بینند و من دچار مشکلات می‌شوم. پس برای اینکه تبدیل به انسان دو بعدی بشوم، باید یاد بگیرم. انسانی که این خطوط در درونش خوب کار می‌کند، یعنی خطوط عقل و عشق و ایمان _درواقع خط خمرش_ درون جسم این انسان را به چشمه‌ها و نهرهای جاری تشبیه کرده که این چشمه‌ها چهار نهر را در این انسان‌ها بوجود می‌آورند: نهرعقل به آب‌های زلال تشبیه شده است؛ نهر عشق به انواع عسل و نهر ایمان به انواع شیر تشبیه شده است که می‌گوید طعم و مزه‌ی آن‌ها تغییر نمی‌کند و متنوع و خوشمزه و شادی‌افزا و انرژی‌زا هستند. این‌ ایمان می‌توانند بسیار برای انسان امنیت بیاورد.ایمان مثل اعتقاد داشتن به خودم و قدرت مطلق و اینکه زندگی ارزشمند است و اعتقاد داشتن به خانواده و اینکه من نباید از خط قرمز عبور کنم. این‌ها همه ایمان هستند که اگر من همه‌ی این‌ها را داشته باشم، حتماً می‌توانم در مسیر درستی قرار بگیرم و برایم امنیت می‌آورد. عقل هم که به کارهای معقول گفته می‌شود و اگر من بخواهم به فرمان عقل برسم، باید حتماً معرفت و عدالت و عمل سالم را یاد بگیرم تا بتوانم به فرمان عقل برسم. نهر عشق هم که در وادی 14 توضیح داده شده است. اما درمورد خمر، همان سیستم شبه افیونی بدن ماست و سیستم ایکس که خود خمر در جسم ما چشمه‌ها و نهرهای متنوعی دارد که اگر انسان آن را داشته باشد سرشار از انرژی است و واقعاً می‌تواند در صلح و آرامش بیشتری زندگی کند. اگر بخواهم این سیستم خمر را تقویتش کنم، حتماً باید در مسیر ارزش‌ها قرار بگیرم و اگر در مسیر ضدارزش‌ها باشم، دچار مشکل می‌شود. فردی که مواد مصرف می‌کند به سیستمش تخریب وارد می‌کند.این سیستم نهرهایش، اندورفین و آنکفالین و دینورفین و سروتونین و... هستند که وقتی فردی مواد مصرف می‌کند و یا اگر من کار ضدارزش انجام دهم، به سیستم آسیب وارد می‌کنم و کم کم ترشحشان کم و یا قطع می‌شود. اینجاست که مشکلت ما شروع می‌شود. پس شخص مصرف‌کننده هم وقتی مواد را وارد بدنش می‌کند، سیستم می‌بیند که از بیرون مواد وارد می‌شود و دیگر تولیداتش متوقف می‌شود و سپس دچار مشکلات جسمی و روحی و روانی می‌شود و می‌خواهد از بیرون جایگزین کند و اگر این جایگزینی از بیرون صورت نگیرد، مشکلاتش چند برابر می‌شود. پس حتما باید سعی کنیم در صراط مستقیم قرار بگیریم تا سیستم ما خوب کار کند. این‌ها زاییده‌ی هم هستند؛ یعنی خط خمر و این سه خط اصلی با هم هستند و این‌طور نیست که یک نفر عقلش خوب کار کند و در آن زمینه پیشرفت داشته باشد، اما سه خط دیگرش متوقف باشند. این اصلاً اماکن ندارد. همه‌ی این‌ها زاییده‌ی هم و با هم هستند و اگر سیستم خمر خوب کار کند، این سه خط اصلی هم خوب کار می‌کنند. اما اگر سیستم خمر آسیب ببیند، این سه خط کار نمی‌کنند.

اگر این سه را با هم داشته باشیم تبدیل به انسان سه بعدی می‌شویم. انسان دوبعدی را هم گفتیم که در صلح و آرامش بیشتری است و بر خلاف انسان تک‌بعدی، می‌تواند مشکلاتش را حل کند و راه حلش را پیدا کند؛ همه را دوست دارد و همه او را دوست دارند. برای جامعه اش مفید است و در صلح و آرامش است. درباره‌ی انسان سه بعدی: کسی است که این درک و دانایی را دارد که علاوه بر آن پنج حس ظاهری که در جسم هستند، دارای پنج حس بیرونی و هفت پیکره نیز هست. پس انسان سه بعدی با یازده حس و هفت پیکره‌اش کار می‌کند و برای سیستم عقلش اطلاعات جمع‌آوری می‌کند، اما انسان دوبعدی با یک جسم و پنج حس ظاهری این کار را انجام می‌دهد. پس انسان سه بعدی ابزار بیشتری در دست دارد. بنابراین مطالبی را درک می‌کند که انسان دو بعدی قادر به رویت آن‌ها نسیت و اصلاً برایش قابل باور و درک نیست. برای همین انسان سه بعدی حتی می‌تواند به جهان‌های دیگر نیز سفر کند و ارتباط داشته باشد و کسب اطلاعاتش بالاتر است و در صلح و آرامش بیشتریست.


                

                                           مرزبان کشیک گروه خانواده خانم مونا


                

                                      مرزبان کشیک آقای پیمان میر


تهیه و تنظیم گزارش همسفر زهره

عکاس همسفر سمیه

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی خانمهای همسفر،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
همسفر محمد چهارشنبه 28 مرداد 1394 12:04
خداقوت به دبیر و نگهبان
تشکر از استاد
همسفر زری چهارشنبه 28 مرداد 1394 09:05
خانم زهره و سمیه عزیز بسیار سپاسگزارم گزارش كامل و جامعی بود خدا قوت به امید رسیدن به جایگاههای بالاتر در كنرگه 60
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات