متن كامل سی دی تله( بخش دوم)
جمعه 17 اردیبهشت 1395 ساعت 07:21 | نوشته ‌شده به دست همسفر زری | ( نظرات )ما نیاز به آکادمی داریم. برای چی؟ برای اینکه آن شکها را برطرف کند. چون اگر ما بخواهیم بگوییم، این حرف، این مسیر، این روش، این جهان بینی، این متد، آیا حقیقت دارد یا ندارد؟! این را ما نمیتوانیم بگوییم. ممکن است دو قرن طول بکشد و توی همین زیرزمین آکادمی بماند. باید تبدیل به آکادمی بشود. و نشر پیدا کند و منتشر بشود، که امسال سال آکادمی و زمین آکادمی است.

وما نیاز به انسانهایی داریم که بتوانند یک چنین پیشگامانی باشند. ماهم نیاز به آکادمی داریم و هم به انسانهایی نیاز داریم که پیشگام باشند.

و باعث گسترش علم و دانش گردند. پیشگامانی بشوند که باعث گسترش علم و دانش بشوند. هم در جهت خرید زمین و مکان برای کنگره60 پیشگام بشوند. این دو هر دو پیشگامانند.

و اهداف گذشتگان را از قوه به فعل در بیاورند و سبب مسائلی بشوند که در آن جایگاهها مشخص بشوند. تا در یك برهه‌ای دچار توقف و یا شکست شده ایم. ما در مسائل علوم انسانی، البته روانشناسی یا روانپزشکی یا خیلی مسائل دیگر یکسری بزرگان داشتیم. در گذشته که اینها حکما دانشمندان، علما بودند، که یکسری تئوریها داشتند و در این تئوریها شاهکارهایی هست، که اصلا به حد و حصر نمی آید. مثل در کتاب مثنوی معنوی، داستان کنیزک و پادشاه یا زرگر و کنیزک. شاه عاشق منیزیم می‌شود، او را همسر خود می‌کند. به قصر می آورد. ولی کنیزک مریض می‌شود. ولی هیچ یک از طبیبان حاذق قادر به درمانش نبودند. تا اینکه یک حکیم الهی می آید با وی صحبت میکند و دردش را میفهمد. متوجه میشود این کنیزک عاشق زرگری در فلان جا شده است. یعنی منشا بیماری کنیز عشق بوده است.

مانند این علم و دانشها هم در جهت جسم و هم در جهت روان، مثل بوعلی سینا و خیلی بزرگان دیگر ما اهدافی داشتند. یک دانشی داشتند. این دانش یك مرتبه قطع شد. ما همه این پیشینه را کنار گذاشتیم، به غرب چسبیدیم. یعنی آن همه اطلاعات و تجربه را ما رویش خط بطلان کشیدیم، و به سیستمهای جدید آمدیم. اینها باید بهم مرتبط بشود. الآن در پزشک سنتی چیزهایی را درست کرده اند. باید درست بشود و به هم ربط پیدا کند. آن مسئله پزشک سنتی را با یک مسئله آگاهانه و علمی بیاییم آن را بررسی کنیم. مثل حجامت کردن، اگر بجای اینکه برویم حجامت و خونمان را دور بریزند میرویم سازمان انتقال خون تا خونمان را بگیرند و در موقع لزوم ا از آن استفاده کنند. پس آن علم از گذشتگان مانده است.

چون در علم جدید دو پارامتر وجود ندارد، یا پررنگ وجود ندارد، و آن خدا و عشق است. ولی ما در علم کلاسیک گذشتگان خودمان هم خیلی خداوند را پر رنگ داریم هم عشق را. بخاطر همین، توی قصه کنیز و پادشاه، می‌گوید یک حکیم الهی می‌آید. یک حکیمی که به دانش کائنات متصل است. حکیمی که از ابعاد دیگر آگاه است. حکیمی که از آنها دستور می‌گیرد و تحت القای آنهاست. حکیمی که از چهار چوب جهان مادی عبور کرده است. حکیمی نیست که آنچه را ببیند یا لمس کند، همان را قبول می‌کند. پس برای همین همه کارها در تمام سطوح نیمه کاره مانده است. می‌خواستند یك سری پرورشها را انجام بدهند، آنها هم دچار خزعبلات بوده اند.

درگذشته ملامتیان، ابرو و موی سر، سبیل و رویششان را میتراشیدند. بعد پیش قلندر میرفتند تا نفسشان خرد و کشته بشود. پرورش نفس به ریش و سبیل و لباس نیست. نه به تراشیدن موی سر و ابرو کار دارد. حالا بگذریم از اینکه بعضی فرقه ها لباسهای خاصی میپوشیدند. لباس یومیه‌شان بود کسانیکه این کارها را میکردند، یعنی پرورش نفس، به نتیجه نرسیدند و به مشکل خوردند. یکسری از اینها هم داریم درگذشته. یکسری دانشی هست که حقیقت است، یکسری دانشی هست که ما کنار گذاشتیم، که ادامه اش را ما ادامه بدهیم.

یک چنین پیشگامانی باشند و باعث گسترش علم ودانش گردند،و دانش گذشتگان را از قوه به فعل در بیاورد، و صرف مسائلی بشود که جایگاهها مشخص بشود.ایجاد آن مکان با نوشتن مکتوب سوم، مانند یم روح در قالبست.شاگرد : فرامین الهی از کجا می آیند؟ میگوید: فرا زمینی که برای بشر می آیند، از کجا می آیند؟

باید بگوییم فرمانها از مکانهای مختلفی صادر میشود،و برای اینکه ما و شما دچار مشکل نشویم،در انسانی که صراط مستقیم را پیشه خود نموده (مثل رسولان خدا) با الهامات الهی قوه تشخیص در او احیا می‌شود،ویا بعبارتی به منابعی از عقل و حس میرسد،که دچار اشتباه نمیشود.در نتیجه فرمان را خوب تشخیص می‌دهد.ما هم این موضوع را می‌گوییم از ابعاد یا حلقه های دیگر خلقت می‌رسد. پ اما راجب آکادمی،مانند نیروگاه که شما مطالب را از ترخیص می نمایید،و آنچه بیمارستان می آید،به همان طریقی که گفتیم،برداشت میکنید.

روی جهان یکی نیست. حتی اگر از کلام الله برداشت کنیم، می‌فرماید: سبع سماوات! همه اینها پله پله روی هم قرار گرفته است. اینها همه یک سلسله مراتبی دارند. مثل یک ارتش می‌مانند.یک فرمانده کل دارد و سطوح مختلف که بعد از آن قرار میگیرند.


با عزم تمام بکوشید در ایجاد مکانهای متعدد که همه در دسترس آن، از یاد رفتگان باشد.

میگوید: با عزم راسخ در ایجاد شعب مختلف کنگره60 بکوشید که ما اینکار را کردیم. اینجا از مصرف کنندگان بعنوان از یاد رفتگان یاد می‌کند.

و بخش دیگر خودتان میدانید آکادمی است. میدانیم توان خود را بمار می برید. اما بقول خودتان و به زبان خودتان این مار راه رفتن ویا قدم زدن در گلستان نیست، بلکه در آتش بخارست. راه هموار نمودن چندان آسان نیست.

ابتکاری را که میخواهیم انجام بدهیم مثل راه رفتن توی خار و آتش است؛ که من خودم همیشه می گفتم که میخواهیم چنین سیستمی را بوجود بیاوریم با تمام فراز و نشیبهای، این نیست که همه بیایند و با او همکاری کنند و همه بگویند آفرین،بارک الله. اول با یک مقاومتهای جورواجوری مواجه میشوی. خوب وقتی ما خواستیم شروع کنیم، میخواستیم به یاد رفتگان بگوییم شما اینطوری ترک کنید و تریاک باید مصرف کنید. اینطوری نبود. خیلی سخت بود. مثل الآن نبود که شما راحت شربت OT  را می‌گیرید ولی به هر حال اینکار، کار سختی بود، و سخت هم هست. مثل راه رفتن در گلستان نیست، بلکه مثل راه رفتن روی گداخته های آتش است. راهی را که بخواهی برای رفتن دیگران هموار بکنی، خیلی آسان نیست.


 
ما کلیدها را گفتیم مثل بشکافید آنچه شکافتنی نیست. این یک کلیدست. یعنی آن چیزی را که شکافتنی نیست، بروید پیدا کنید، و قابل شکافته شدن است. خوب این یک کلیدست. برای بخش پژوهش فعال هستید و به آنچه تلاش می‌نمایید با قوه عقل پی خواهید برد، و برای ادامه حلقه ها خواهید نوشت، آنچه را باید بیاموزند و آموزش ببینند. در راستی ،کلام و سخن یکی است و ریشه در حقیقت دارد. اما آنچه در حقیقت نباشد کلمات مرتب تعویض میشود.

در مسائلی که آراستند و حقیقتها همیشه کلام و سخن یکی است.در تمامی ادیان، تمامی پیامبران از اپل تا آخر، تمامی یک حرف را میزنند. هیچوقت عوض نمی کنند. اصولا وقتی حرف راست باشد یکی است. برای همینجاست که در بازجویی ها همیشه بازرسها یک سوال را تکرار میکنند،که آخر سر دروغ گفته باشد دائما حرف خود را تغییر میدهد. ولی کسب که راست میگوید، تا آخر حرفش یکیست و تغییر نمی‌کند.این در همه جا صادقست. بخاطر همین میگویند آدم دروغگو کم حافظه است.

با یاری، آنچه باید بنا بشود،انجام می‌پذیرد. ما همه اکنون در جاهایی شاید ابتدایی ترین مطالب را ارسال و آموزش می نمائیم و در مکانهایی دیگر آخرین مراحل پیشرفت علم را تجربه میکنیم.

علم در همه جا یکسان نیست. یک جا مراتب ابتدائی دارد،یک جا مراتب بالایی دارد.در همین مسئله اعتیادمان، در همه جا حتی خود آمریکا،در مراتب اطلاعاتی و علمی پایین قرار دارند،و ما در کنگره از اطلاعات و مراتب علمی بالایی برخورداریم.اینها با هم متفاوت هستند. حالا اگر اعتقاد داشته باشیم که جهانهای دیگری هم وجود دارد، در جهانهای دیگر هم همینطورست. در همانهایی پایین تر از زمین است، در جاهایی بالاتر از زمین است. در جهانهای فیزیکی،آخرت و سایر جهانها.

و فرمانش را از رفیقهای مختلف ارسال می‌داریم که به تصور خیلی از انسانها ممکن است نیاید. کار اصلی را به کمک و یاری حلقه‌های احیای انسانی است که می‌خواهند به سلامتی جسم و روح و روان برسند.


با سپاس فراوان از بنیان کنگره60

نگارش و تایپ؛ همسفر فخری لژیون خانم لیلا محمدی

شعبه آکادمی

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: سی دی های آموزشی و جهانبینی،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
سعید محسن یکشنبه 19 اردیبهشت 1395 15:47
با سلام.خسته نباشید خیلی خوب بود نگارش سی دی کار با ارزشی است و خیلی ها از این متن استفاده می کنند.خداقوت
ربیعی شنبه 18 اردیبهشت 1395 19:42
خانم فخری عزیز خدمتت پر برکت وخداقوت
وفا شنبه 18 اردیبهشت 1395 12:04
خانم فخری عزیز سپاس بابت نگارش و تایپ متن سی دی.
خانم زری عزیز تشکر از زحمات شما.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات